aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Blíží se Vánoce, Ohradní se bude opakovaně dražit

(17. 09. 2014) Pouhé tři týdny po čtvrté dražbě objektu Ohradní se bude konat v nebývale rychlém sledu další dražba vyhlášená na 24. září 2014.
 

"Profesor" Častorál a jeho břídilství před televizními kamerami

(10. 09. 2014) Ve svém úterním televizním vystoupení, které se týkalo zablokování 20 miliónů dolarů v Českých Budějovicích (zhruba půl miliardy korun), náš ukrajinský profesor a bohužel také likvidátor HPH Častorál harvardským akcionářům opět prokázal svou totální neschopnost. Názorně tak předvedl, proč ani po více než 10 letech jeho „likvidování“ není na likvidačním účtu ani koruna.
 

Proč likvidátor Častorál opět klesl do hlubokého pesimismu?

(03. 08. 2014) S měsíčním zpožděním likvidátor Častorál zveřejnil svou výroční zprávu a účetní závěrku HPH za rok 2013 založením do Sbírky listin, samozřejmě bez zákonného auditu. Jako vždy se akcionáři o naplňování likvidace nedozvěděli opět naprosto nic, ovšem až na jednu pozoruhodnou výjimku. Pan likvidátor zřejmě zapomněl na své mimořádně optimistické prohlášení na NVH za rok 2011, že „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“, což vzápětí akcionářům potvrdil prohlášením „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“.
 

Odvolací senát nevěděl a Nejvyšší soud neporadil

(27. 06. 2014) Před zahájením řízení Vrchního soudu o zneplatnění usnesení náhradní valné hromady HPH konané 29. 4. 2004 musel odvolací senát řešit jeden závažný problém. Dokonce se musel posléze obrátit s žádostí o pomoc na Nejvyšší soud.

 

Odvolací senát nevěděl a Nejvyšší soud neporadil

(27. 06. 2014) Korespondence JUDr. Holejšovského s Nejvyšším soudem.
 

Vyjádření likvidátora Častorála a jeho dementi

(27. 06. 2014) Pro větší názornost připojujeme ještě dva dokumenty z dílny likvidátora Častorála. Jedním z nich je jeho vyjádření, které poskytl žalujícímu C) ve věci neplatnosti NVH konané dne 24. 4. 2004. Toto prohlášení je datované 27. 4. 2012 a je vlastnoručně likvidátorem podepsané. Druhý dokument je založen ve spisu a obsahuje likvidátorovo prohlášení, že žádnému žalobci nic nepředal, ani nedal souhlas k použití tohoto dokumentu a ten byl proto zneužit, když byl protiprávně použit a založen do spisu. Proč tedy takové vyjádření sepisoval a předával, ví, nebo snad neví, jen likvidátor.
 

Po deseti letech - ve jménu právní jistoty a stability

(27. 06. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ likvidátor Častorál zveřejnil jakýsi výtah z usnesení Vrchního soudu, kterým byla zrušena usnesení náhradní valné hromady konané 29. 4. 2004, který představuje 3 stránky z dvanácti stran rozhodnutí odvolacího soudu. Likvidátorem zveřejněný text se pak týká prakticky jen zdůvodňování, proč nemůže představenstvo v žádném případu zastupovat společnost při soudních řízeních. Protože řada akcionářů požaduje plné znění usnesení Vrchního soudu, OSMA se rozhodla je zveřejnit.
 
 

Ta opovážlivost – ministerstvo odmítlo Častorálovi vyhovět

(18. 06. 2014) Ve svém mimořádně silném a samozřejmě spravedlivém rozhořčení nad poslední náhradní hromadou za rok 2012 (23. 5. 2014) se likvidátor Častorál pustil do svých stále oblíbenějších mystifikací, doplňovaných i záludným lhaním, což se patrně stává jeho koníčkem. Tentokrát na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se likvidátor rozhodl exemplárně ztrestat opovážlivost člena představenstva J. Materny, jenž si dovolil neslýchané. Proti vůli soudem jmenovaného likvidátora, ukrajinského „profesora“ a držitele dvojnásobného soudního atestátu, potvrzujícího Častorálovu totální neschopnost, svolal valnou hromadu.

 

Likvidace počká, Častorál vybuduje novou reálnou akcionářskou strukturu

(15. 06. 2014) Na náhradní valné hromadě 2012 (23. 5. 2014) likvidátor Častorál sdělil akcionářům množství mimořádně významných informací, které nelze přehlédnout, natož jim nevěnovat pozornost. Zvláště když likvidátor opět, jak je jeho notorickým zvykem, pečlivě zatajil to nejdůležitější – v jakém stavu je likvidace a že likvidační účet je zcela prázdný. V té souvislosti je třeba navázat na předcházející náhradní valnou hromadu za rok 2011 (3. 10. 2013), kterou likvidátor Častorál zahájil mimořádně stupidním prohlášením, patrně svědčícím o jeho nebývalé psychické kondici.
 

Co všechno likvidátor Častorál o trustech nevěděl

(29. 05. 2014) Ve svém vystoupení na valné hromadě 23. května 2014 likvidátor Častorál také akcionáře informoval o záležitostech na Kypru. Zopakoval, že HPH ovládl společnost HPH Cayman, což je zřizovatel trustů. Opět nějak zapomněl, že k tomu ovládnutí mohlo dojít již před lety, takže až do jara 2013 byl v HPH Cayman stále ředitelem B. Vostrý, který si tak s majetkem této společnosti mohl dělat, co chtěl.
 

Častorál na VH oznámil významné posuny

(26. 05. 2014) Náhradní valnou hromadu HPH za rok 2012, která se uskutečnila 23. května 2014, očekávali akcionáři společnosti v pošetilé naději, že se konečně dozvědí od likvidátora Častorála něco konkrétního o realizaci likvidace. Zvláště, když na minulé VH před osmi měsíci sliboval, že „řešení likvidace vidí v řádu měsíců“ a ještě to potvrdil výrokem „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“. Nedozvěděli se naprosto nic, kromě standardního obviňování členů orgánů ze zločinných záměrů a k tomu dávno vyčpělých stupidně planých řečí, kterými obšťastňuje akcionáře na každé VH. Takže se akcionáři jen opětovně ujistili, že účty likvidátorem realizované likvidace jsou zcela prázdné.

 

Jaký likvidátor, takový jeho sekretariát

(09. 05. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se po nesmyslech, kterými prof. Ing. Z. Častorál, DrSc. „komentoval“ soudní zrušení všech usnesení VH 2004, objevilo další vyjádření. Tentokrát jde o „Vyjádření sekretariátu likvidátora“ ke svolání valné hromady. Jak se zdá kdosi, třeba nějaký řídící orgán HPH, zřejmě ztratil již trpělivost a Častorálovi zakázal další vyrábění tak zmatených a ostudných nesmyslů,  demonstrujících rozsah likvidátorovy proradnosti.  Tu nakonec u soudu brilantně předvedl při svém groteskním vysvětlování, proč poskytl i neposkytl jednomu ze žalobců vyjádření, aby VH 2004 byla klidně zrušena. Tak musel přijít na řadu likvidátorův sekretariát, jehož vyjádření ke svolání valné hromady jako by vypadlo z legislativní dílny „profesora“ Častorála.

 

Častorálova povedená taškařice u odvolacího soudu

(07. 05. 2014) Tak nás likvidátor Častorál obdařil tentokrát mimořádně štědrou dávkou svých mentálních schopností, když na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ okomentoval rozhodnutí Vrchního soudu, který po deseti letech zrušil platnost všech usnesení valné hromady 2004. Ve svých vývodech likvidátor bohorovně ignoroval, či spíše zřejmě příliš nechápal, co vůbec bylo odvolacím soudem řečeno a bez zábran se pustil do vskutku osobité interpretace vyneseného usnesení.

 

Řádná valná hromada nebyla usnášeníschopná

(05. 05. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se uskutečnila, jak bylo oznámeno 5. května 2014 a podle očekávání nebyla usnášeníschopná. Neboť jak již je deset let obvyklé, nebylo registrováno 30% majetku, což představuje zhruba 5 miliónů akcií. Nedostavil se ani likvidátor Častorál a tak nevyužil příhodnou příležitost, aby v družném posezení projednal s představenstvem a dozorčí radou aktuální dění ve společnosti. Především zrušení dvou valných hromad, k jejichž zneplatnění nesporně přispěl, rovněž mimořádně úspěšný průběh exekucí a informovat, zda konečně dojde k naplnění likvidátorovy věštby z loňského října, kdy viděl řešení likvidace v řádu měsíců. Nicméně likvidátorův sekretariát neponechal ani tuto neusnášeníschopnou VH bez bedlivého dohledu. Dostavil se asistent likvidátora Malhocký, který ovšem okamžitě zmizel v přilehlém prostoru pro občerstvení a ani se nepokusil využít příležitosti s přítomnými akcionáři pohovořit, případně zjistit jejich mínění na průběh likvidace a sdělit je likvidátorovi. Což byla škoda, neboť názory akcionářů by likvidátora rozhodně potěšily. Krátce po deváté hodině bylo oznámeno, že řádná valná hromada není schopna jednání a byla ukončena.