aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část druhá)

(15. 06. 2015) Přímo iluzionistický kousek se podařil Častorálovi v roce 2009, kterým by se pyšnil i sám mág David Copperfield.
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část první)

(28. 05. 2014) Na nekonečnou a stále beznadějnější harvardskou likvidaci reagují akcionáři s rostoucím pobouřením. Současně se ptají, jak mohl soud v roce 2000 pověřit likvidací zcela neschopného Z. Častorála, ještě k tomu ve společnosti HPH, postižené největší privatizační loupeží v České republice, navíc organizovanou bývalými příslušníky StB a komunistickými nomenklaturními činiteli. Zároveň se ptají, kdo vlastně Z. Častorál je a na základě jakých předpokladů se vůbec mohl stát likvidátorem HPH.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly dvě

Seznam Koženého zrušených společností z kyperského rejstříku obchodních společnosti, k čemuž mělo dojít dne 23. 3. 2015.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly jen dvě

(05. 05. 2015) V minulých dnech získala OSMA z kyperského rejstříku obchodních společností mimořádně zajímavou informaci pro akcionáře HPH. Ze třinácti Koženého kyperských společností, které na Kypru žalují trusty o výplatu podílů, bylo jedenáct zrušeno. Důvodem mělo být, že zrušené společnosti neměly déle než rok ředitele. Aktivní tak zůstaly jen společnosti Frabran Holdings a Husky Trading, do kterých byli tři dny před zrušením jmenováni noví ředitelé.
 

Odvolávání nuceného správce na Kypru je ve finále?

(26. 03. 2015) V minulých dnech kyperský soud v Nikósii opět rozhodoval o čtyřech žádostech, které se týkají kyperských trustů. Nebyl ovšem vynesen jediný rozsudek, nicméně na 30. března 2015 byla odročena dvě jednání.
 

Další Častorálovy lži naplňují likvidační zůstatek

(11. 03. 2015) Svým dalším útočným a úderným stylem majitel kolotočového profesorského atestátu z Ukrajiny, soudem jmenovaný i soudem vyhozený likvidátor Častorál, učinil opět významný krok k naplnění harvardské likvidace. Deník E 15 zveřejnil článek o tom, že na Kypru vrcholí boj o pozůstatky HPH. Podle obsahu a vyjádření Častorála je namístě podezření, že jde o článek na Častorálovu objednávku a uváděná fakta, doprovázená likvidátorovými tvrzeními, jsou jen dalším důkazem hluboké pokleslosti české žurnalistiky.
 

Častorál ve své obvyklé formě

(26. 02. 2015) Tak náš ukrajinský kvaziprofesor Častorál opět ze sebe vyprodukoval jednu ze svých dalších hlubokých a samozřejmě brilantních analýz. Rozepsal se o pokusech přeběhlíků K. Staňka a J. Sedláčka zničit likvidaci HPH. Soudem jmenovaný Častorál však stojí dál jako skála, přeběhlíci se marně snaží, ať v Praze, nebo na dalekém Kypru, na jeho likvidátorovo břídilství přece nikdo nemá.

 

Další monumentální vítězství břídila Častorála

(23. 02. 2015) V létě minulého roku se akcionáři HPH mohli na internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ dočíst, jak úderně a útočně likvidátor Častorál zasáhl na Slovensku proti zastavení vyšetřování kauzy HPH. 
 

Ctihodný spolek Kožený, Častorál a Kaňovský se rozhodl, že zlikviduje likvidaci

(22. 02. 2015) Zásadní, přímo revoluční obrat nastal v již prakticky neexistující harvardské likvidaci. Vzdor přísné omertě vyšlo najevo zrození nové harvardské ctihodné společnosti, dnes již úzce spolupracujících excelentních expertů - V. Kožený, P. Kaňovský a Z. Častorál, jejichž jednoznačným cílem je zrušení blokace převodů akcií HPH.

 

Na Kypru jen odročení a stanovení termínů

(19. 02. 2015) V kauzách kyperských trustů nedošlo u soudu v Nikósii k žádnému vynesení rozsudku. Jak 9. 2. tak i 17. 2. 2015 soudní řízení skončila odročením nebo určením termínů pro vydání soudních pokynů. Pro žádost Daventree Trustees o odvolání nuceného správce soud stanovil termín na projednání této žádosti na 11. 3. 2015. Pokud jde o žádost HPH Cayman Limited vstoupit do řízení ve věci žaloby Koženého společností Frabran Holding a spol. na Daventree Trustees, soud rozhodl o odročení vydání soudních pokynů rovněž na 11. 3. 2015. Projednávání žádosti HPH Cayman Limited ve věci správy a řízení trustu č. 1 bylo odročeno a soud určil termín pro vydání soudních pokynů na 27. 2. 2015.
 

Častorál bojuje o trusty a ani o tom neví

(08. 02. 2015) Katastrofální situaci harvardské likvidace si akcionáři HPH začínají stále silněji uvědomovat, a proto své poslední naděje začali upínat k možnosti vyplácení podílů z kyperských trustů. Není proto od věci podezření, že tak dávají najevo i své přesvědčení – čím dál od Častorála jsou peníze, ve které doufají, tím větší může být pravděpodobnost, že k jejich výplatě dojde. Ovšem zcela marně požadují od likvidátora Častorála jakékoliv informace o stavu soudních řízení v Nikósii. Proto se stále častěji obracejí na OSMU, která naposledy informovala o soudních jednáních na Kypru, která na počátek tohoto roku byla stanovena. Takže stav je následující…

 

Na jediné možné řešení likvidace HPH je již zřejmě pozdě

(07. 02. 2015) Do již patnáctého roku častorálovské likvidační éry vstoupila společnost HPH A není to pro pokračování nekonečného břídilství soudem jmenovaného likvidátora a nanejvýš pochybného ukrajinského profesora Častorála, vstup právě nejpříznivější. Již konec uplynulého roku předznamenal pro Častorála doslova katastrofu, když ztrátou objektu Ohradní přišel o poslední příjem pro HPH. Takže insolvence už přestala klepat na harvardská vrata a doslova je neúprosně rozráží.
 

Hlas akcionářů HPH podporuje Koženého!

(23. 01. 2015) Od chvíle, kdy na poslední VH likvidátor prohlásil, že je nutné zrušit platnost předběžného opatření zakazujícího převody, tedy obchodování s akciemi HPH, aktivity V. Koženého značně vzrostly.  Jak by ne - vidina, že by se s přispěním Častorála (jistě nechtěným) mohl opět zmocnit společnosti HPH, Koženého v jeho bahamském azylu doslova vyburcovaly.
 

Jak Kožený nikoho neokradl a proč se Častorál „nevymezil“

(17. 01. 2015) Když na ekonomické konferenci k 25 letům svobodného podnikání bývalý prezident V. Klaus veřejně prohlásil „Kožený v Česku nikoho neokradl“, dalo se s jistotou očekávat, že se proti jeho výroku „vymezí“ (jeho oblíbený termín) harvardský likvidátor Častorál. Očekávání zcela logické, vždyť on sám neustále vyzývá a útočně bouří, proč se představenstvo a dozorčí rada (i když jejich členové prý nebyli nikdy platně zvolení, jak Častorál tvrdí) „nevymezují“ proti všem zaprodancům, přisluhovačům a přeběhlíkům, kteří usilují o legalizaci majetku, ukradeného Koženým a Vostrým.
 

Další skvělý Častorálův úspěch

(15. 01. 2015) Po čtyřech měsících bylo obnoveno telefonní spojení s  kanceláří HPH a je to další obdivuhodný, přímo profesorský, úspěch likvidátora Častorála. Údajná technická závada sice nebyla odstraněna, ale podařilo se obnovit komunikaci s akcionáři na jiné lince. Stalo se tak zásluhou mimořádného úderného a útočného úsilí celého elitního týmu Častorálových expertů.