aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Další Častorálovy lži naplňují likvidační zůstatek

(11. 03. 2015) Svým dalším útočným a úderným stylem majitel kolotočového profesorského atestátu z Ukrajiny, soudem jmenovaný i soudem vyhozený likvidátor Častorál, učinil opět významný krok k naplnění harvardské likvidace. Deník E 15 zveřejnil článek o tom, že na Kypru vrcholí boj o pozůstatky HPH. Podle obsahu a vyjádření Častorála je namístě podezření, že jde o článek na Častorálovu objednávku a uváděná fakta, doprovázená likvidátorovými tvrzeními, jsou jen dalším důkazem hluboké pokleslosti české žurnalistiky.
Čtenář se dozvídá, že likvidátor „se trustům dostal na kobylku prostřednictvím ovládnutí jejich zakladatelské společnosti HPH Cayman…“ Ovšem o tom, zda se Častorál přitom dostal „na kobylku“ i těm 31,5 milionům dolarů, podle Častorála zablokovaným v této společnosti a které stále vede v účetnictví jako majetek HPH, ani slovo. K tomu Častorál sděluje, že „přes ovládnutí trustů se dostaneme například k jejich účetnictví…“ K účetnictví trustů se mohl dostat již v roce 2010, když tehdy jednal o nabídce, aby HPH trusty převzal. Dal si ovšem jednu podmínku – že žalobkyně, která tehdy podala návrh na jeho odvolání a s trusty neměla nic společného, svůj návrh stáhne. Když odmítla, na oplátku odmítl Častorál dál jednat.
 
Další příležitostí, jak zjistit, zda v trustech jsou nějaké finanční prostředky, bylo soudní jednání v březnu 2011 v Nicosii, kde se souhlasem likvidátora byla uzavřena mimosoudní „Dohoda“, a proto žaloba na trusty ukončena. Ovšem ze stále záhadných důvodů po návratu do Prahy Častorál začal tvrdit, že s „Dohodou“ nesouhlasí, neboť byla uzavřena bez jeho souhlasu, že se stal obětí mezinárodního spiknutí, jehož účastníkem byl i sám zkorumpovaný soudce, a to s cílem, aby byl nevěrohodným svědkem a že je tedy neplatná. K čemuž dodal, že ovládnutí trustů je klíčem k 20 miliónům dolarů, které „zabavila policie kvůli trestnímu stíhání Koženého a Vostrého“. Že nechápe rozdíl mezi zablokováním a zabavením - budiž, takový je Častorál. Ale aby redaktor E 15 napsal takovou pitomost a nevěděl, že zabavit majetek jen kvůli trestnímu stíhání, není možné, to už je na pováženou.
 
Ale vraťme se ještě k aktuálnímu dění kolem trustů. V článku v E 15 se dočteme, že Častorál prý „v současnosti čeká, až kyperské soudy rozhodnou o jeho návrhu na odvolání správce trustů, kterým je společnost Daventree Trustees a protektora trustů“. Je to pozoruhodné sdělení, neboť ve své Výroční zprávě Častorál již na valné hromadě za rok 2011 v části své zprávy „Čeho bylo dosaženo“ oznámil akcionářům: „HPH Cayman, jako zřizovatel trustů rozhodnul o: A. Odvolání společnosti DAVENTREE TRUSTEES LIMITED z funkce správce zmíněných trustů a ukončení její činnosti a výkonu při správě majetkové podstaty trustů. B. Odvolání Juraje Širokého, případně společnosti HPH PROTEKTOR LTD z funkce protektora trustů. C. Jmenování společnosti FULLSERVE LTD novým správcem trustů. D. Jmenování společnosti DAVENTREE RESOURCES LTD protektorem trustů“.
 
Jak je tedy možné, že v roce 2015 likvidátor teprve čeká až „kyperské soudy rozhodnou o jeho návrhu na odvolání správce trustu a protektora“? Vždyť přece již před nějakým rokem o tom rozhodla společnost HPH Cayman. Že by na Kypru bylo zvykem, aby o nakládání s vlastním majetkem rozhodoval soud? Nebo na rozhodnutí HPH Cayman náš úžasný likvidátor zapomněl a podal své vlastní návrhy? Bože ta paměť pane likvidátore, ta paměť, to je svízel, že? Nebo jde jen o lenost přečíst si, co jste před časem blábolil?
Pan redaktor Daniel Novák si dokonce neváhal přičinlivě vymyslet „Ochranné sdružení malých akcionářů harvardských fondů“, a do jeho čela nominovat předsedu představenstva HPH K. Staňka.
 
Přestože toto sdružení neexistuje, redaktor D. Novák sděluje, že vzhledem k významu aktuálního dění na Kypru vystupňovalo toto uskupení útoky proti likvidátorovi HPH. Přitom stačilo jen nahlédnout do rejstříku. Autor článku také oznamuje, že Vostrý s Koženým „mají za podvody s cennými papíry uhradit škodu kolem 10 miliard“. Kupodivu redaktora D. Nováka ani nenapadlo se zeptat, jak to s vymáháním škody vypadá a jaké kroky pro získání této sumy do likvidačního zůstatku Častorál učinil. Ale abychom panu redaktorovi nekřivdili, možná se zeptal, ale likvidátor odmítl odpovědět, protože by se to dozvěděli pravomocně odsouzení zločinci a jejich zaprodanci a přisluhovači.
 
Závěr článku je pak vskutku vydatný. Lze se dočíst, že roztržka mezi likvidátorem a šéfem představenstva začala v roce 2011, kdy došlo k pokusu o dohodu mezi trusty a likvidátorem HPH. „Právě tehdy podle Častorála začal Staněk spolupracovat s Vostrým a Ševčíkem“, sděluje autor D. Novák. To už je vskutku silná káva, nařknout někoho z naprosto vylhané spolupráce s „pravomocně odsouzeným zločincem Vostrým“, jak Častorál standardně B. Vostrého nazývá. Bude jistě zajímavé, až redaktor D. Novák a likvidátor Častorál budou před vyšetřovatelem tvrdit – já jsem jen citoval pana Častorála a likvidátor s bohorovným úsměvem zavrtí hlavou a sdělí – já jsem nic takového panu redaktorovi neřekl. Je jen s podivem, že zřejmě redaktorům v deníku E 15 (možná jen některým) nikdo neprozradil základní novinářské pravidlo, že zveřejňovaná fakta a informace se musí ověřovat, nejméně u dvou nezávislých zdrojů. Přitom E 15 je listem, který se v tiráži označuje jako „deník pro ekonomiku a byznys“(?). V této oblasti je očekávána maximální přesnost sdělovaných faktů, pečlivost ve výběru informací. Ovšem tak to samozřejmě dopadá, když se sejdou dvě individua, která mají potřebu psát a žvanit o věcech, o nichž prakticky nic neví.
Při čtení tohoto článku napadá, kde je důvod, proč Častorálův příručí a bohem povolaný akcionář Kaňovský, je znechucen a chce kauzu HPH opět opustit, jak se již svěřil. Ten důvod je zřejmý – je hluboce zklamán z výsledku své evangelizace likvidace HPH, neboť likvidátor Častorál stále lže, jak jen může. Zřejmě Kaňovský dostatečně likvidátorovi nepřipomenul a náležitě neobjasnil jedno z desatera božích přikázání – neproneseš křivého svědectví proti bližnímu svému! Nebo toto přikázání sám nezná? Ovšem co čekat od Častorála, který nebyl schopen ani natřikrát předložit soudu smysluplný návrh na vymazání společnosti a nespočítá, kdy uplyne pět let a tři měsíce?