aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Ctihodný spolek Kožený, Častorál a Kaňovský se rozhodl, že zlikviduje likvidaci

(22. 02. 2015) Zásadní, přímo revoluční obrat nastal v již prakticky neexistující harvardské likvidaci. Vzdor přísné omertě vyšlo najevo zrození nové harvardské ctihodné společnosti, dnes již úzce spolupracujících excelentních expertů - V. Kožený, P. Kaňovský a Z. Častorál, jejichž jednoznačným cílem je zrušení blokace převodů akcií HPH.

Tedy zrušení poslední ochrany akcionářů, aby se Kožený nemohl opět zmocnit společnosti HPH a zlikvidováním likvidace připravit harvardské akcionáře o všechno. Předehrou bylo zneplatnění valné hromady HPH z roku 2004, především jejího usnesení, které omezuje počet akcií s hlasovacím právem do 0,1 % základního jmění. O což se rukou společnou a nerozdílnou zasloužili likvidátor Častorál a akcionář Kaňovský, když tuto valnou hromadu svolali, třebaže její konání soud předběžným opatřením zakázal.
 
První signál o úderném nástupu ctihodného tria expertů vyslal na valné hromadě HPH v květnu 2014 likvidátor Častorál, když prohlásil: „Rizikem není uvolnění převodu akcií, dosud blokovaných předběžným opatřením K. Staňka. Domnívám se, že toto opatření, zakazující převody akcií všem akcionářům, dosud zneužívá K. Staněk k udržení se ve funkci. Naopak uvolnění těchto převodů vytvoří nový reálný stav akcionářské struktury“. K čemuž dodal, že jsou dnes „efektivnější jiné cesty jak blokovat vybrané akcionáře bez omezování práv ostatních akcionářů“. Ovšem nikdo o takových efektivnějších cestách od Častorála zatím neslyšel, ani neuslyší.
 
Pomiňme stupiditu a lživost tohoto Častorálova blábolení a podívejme se na „odbornou“ likvidační kvalifikaci tohoto ctihodného a nesporně bohulibého tria i jejich úderný a útočný nástup na zlikvidování likvidace HPH.
 
Viktor Kožený
Odsouzený v nepřítomnosti na deset let a náhradě škody 10 miliard plus úroky. K tomu nutno přičíst neproplacené směnky na 9,8 miliardy korun a 10 miliard úroků z prodlení, takže harvardským akcionářům dluží minimálně 30 miliard. Kožený prostřednictvím společnosti Harvard Group podal koncem loňského roku návrh na zrušení předběžného opatření, jež blokuje převody akcií. Tento návrh likvidátor Častorál podpořil svým neotřesitelným vyjádřením, že předseda představenstva K. Staněk je osobou neoprávněnou podávat odvolání či dovolání. Což je samozřejmě lež, ale Častorál už nic jiného neumí a jiný nebude. Když byl návrh Harvard Group zamítnut, podal Koženého Harvard Group odvolání, v němž je uvedena štědrovečerní výzva (v plném znění), kterou Bohem vyvolený akcionář Kaňovský poslal orgánům společnosti a kterou zřejmě Kožený považuje za neotřesitelný důkaz nutnosti blokaci převodů akcií HPH zrušit, neboť je to přece hlas lidu, hlas Boží.
 
V této výzvě pak Kaňovský jménem akcionářů, které zastupuje, vyzývá orgány HPH, aby učinily kroky ke zrušení předběžného opatření, blokujícího převody akcií a jeho nahrazení opatřením blokujícím jen vybrané akcionáře. Aby prý „jeho“ akcionáři mohli akcie HPH zpeněžit, nebo aby si je dokonce mohli přikoupit. Harvard Group své odvolání navíc umocnil Kaňovského téměř třístránkovým vyznáním (v plném znění), které přednášel na lidové misii V Újezdci u Luhačovic. Je to vyznání nebesky čisté, upřímné, přímo sebezpytující, nazvané „Vztah víry a podnikání“, v němž Kaňovský oznámil, že byl povolán Bohem a že proto „mohl přispět k „evangelizaci“ i tam, kde jiná forma v podstatě není možná“, tedy k „evangelizaci“ kauzy HPH.
 
Likvidátor Zdeněk Častorál, soudem jmenovaný  
Dvakrát potvrzená totální neschopnost pro funkci likvidátora a to soudem první instance a následně Vrchním soudem, když žádal, aby mu byla zvýšena měsíční odměna z 15 tisíc na 102 tisíc korun! Pro akcionáře nedokázal nic, ale pro sebe požadovat prezidentskou odměnu, to je prostě jeho úderný a útočný styl. Jak také jinak, když po 15 letech od svého jmenování dovedl likvidaci HPH do naprosto katastrofického stavu, až na pokraj insolvence. S tím mimořádným způsobem koresponduje i skutečnost, že v roce 2011 byl po třinácti letech soudem odvolán (čti vyhozen) z funkce likvidátora ve společnosti ARC, což OSMA již také před časem zveřejnila. Také v tomto případě Častorálovu naprostou neschopnost potvrdila rovněž první soudní instance a po Častorálově odvolání i odvolací soud, takže své totální břídilství má soudy potvrzeno již čtyřnásobně. V této souvislosti nelze zamlčet důvody tohoto Častorálova „odvolání“ z ARC.
 
Za celou dobu svého působení v ARC, tedy za 13 let, nebyl totiž schopen ani správně podat návrh na výmaz ARC z Obchodního rejstříku, pokoušel se o to třikrát, vždy špatně a pak už nedělal vůbec nic. Jak soud konstatoval, ani nereagoval na výzvy soudu, a neplnil ostatní povinnosti likvidátora. Není to přímo skvělá „aprobace“ na zlikvidování Harvardu ruku v ruce s Koženým a Kaňovským? A kdyby ještě tehdy soud věděl, že Častorál není schopen spočítat, ani kdy uplyne pět let a tři měsíce…!
 
Když se k tomu připočítá propadnutí čtvrt milionu přeplatku daně, stažení žaloby na proplacení Koženého směnky, což stálo HPH a jeho akcionáře 1,2 miliónu korun, velice podezřelá rekonstrukce účetnictví HPH, za níž Častorál vyplatil 2,7 milionu, pořádání naprosto nesmyslných dražeb (i když pro Olivův Vaberg jistě smysl měly), každoroční odmítání předložit dozorčí radě účetnictví k zákonem předepsané kontrole, odmítání provádění auditů účetních závěrek a utajování všech informací, na něž mají akcionáři právo, nelze se divit, že likvidační zájmy Častorála a pravomocně odsouzeného zločince Koženého (jak Častorál dosud Koženého označoval), se posléze tak harmonicky sešly.
 
Jen zůstává nevysvětlitelnou záhadou, jak mohl být Častorál soudem jmenován likvidátorem HPH, když nikdy žádnou likvidaci neprovedl? Nebo že by snad byla právě Častorálova taková „odbornost“ tím důvodem? Jen pro úplnost – až do roku 2007, kdy představenstvo HPH podalo návrh na předběžné opatření blokující převody akcií HPH, bylo v platnosti předběžné opatření, podané likvidátorem Častorálem. Co se asi v této věci za poslední léta změnilo?
 
Bohem povolaný akcionář Petr Kaňovský
Do chvíle, kdy loni v květnu na VH Častorál prohlásil, že  uvolněním převodů akcií HPH nehrozí akcionářům společnosti žádné riziko, Kaňovský zrušení tohoto předběžného opatření nijak neprosazoval. Pojednou jménem více jak 50 akcionářů, které zastupuje, zrušení blokace důrazně požaduje. Přitom dokonce harvardskou likvidaci „evangelizoval“. Ta evangelizace musela stát Kaňovského vskutku mimořádné duchovní vypětí, vždyť ve svém „Vztahu víry a podnikání“, přednášeném na lidové misii v Újezdci se vyznává, že kauza HPH mu „hodně vzala – vedla mimo jiné i k finančním a určitým psychickým problémům“. Zasloužil se také spolu s Častorálem o zneplatnění usnesení pro společnost HPH klíčové valné hromady z roku 2004, i svými žalobami o přísně utajené zneplatnění VH z roku 2013 a zatím nepravomocné zneplatnění VH z roku 2014. Že by to zneplatňování valných hromad patřilo také k evangelizaci likvidace?
 
V nedávných dnech zveřejnil na svých internetových stránkách výslovně soukromý dopis, který dostal v říjnu 2005 od předsedy představenstva a který bezostyšně šířil dál s tím, že „fakticky ihned po jeho obdržení tenkrát rezignoval na funkci předsedy i člena dozorčí rady“. Kupodivu za půl roku při svém misijním vystoupení v Újezdci ovšem prohlašuje „už mé další angažování (v kauze HPH) není nezbytné. V posledních měsících cítím velmi silné Boží oslovení a cítím, že Bůh chce, abych se vydal jinou cestou“. Tak co bylo tím důvodem, že pojednou Bohem povolaný Kaňovský od svého posvátného poslání tak rychle a hrdinně prchal? Osobní dopis předsedy představenstva nebo silné Boží oslovení? Zřejmě to oslovení nebylo zase tak silné, když se po roce z kláštera vrátil (?) a domáhal se opět funkce předsedy dozorčí rady.
 
Jak se zdá, Kaňovský je nyní na počátku tohoto roku znovu v podobném rozpoložení, jako tehdy.  Asi proto se v nedávných dnech jednomu akcionáři s politováním svěřil: „bohužel své šance cokoliv pozitivního ovlivnit vidím stále menší…“. K tomu pak dodává: „kauzou HPH jsem natolik znechucen, že zvažuji, že ji úplně opustím“. Že by další silné Boží oslovení? Nicméně členy orgánů HPH a likvidátora vyzývá, zda by „neměli jednat v jednotě a hledat nějaké řešení, jak to efektivně vyřešit“. Zmiňované řešení se má týkat zrušení předběžného opatření blokujícího převody akcií. Což je od Kaňovského výzvy přímo pozoruhodná. Buď vůbec nezná Častorálovo doslova průlomové prohlášení na VH v květnu 2014 (třebaže na tuto VH sám podal žalobu na její zneplatnění), že likvidátor zná jiné efektivnější cesty, jak blokovat vybrané akcionáře. Tak co by se ještě mělo řešit? Zvláště když nejméně před rokem Častorál oznámil, že prý pověřil svého sekretáře Malhockého, aby vypracoval systém rozesílání likvidačních zůstatků akcionářům. Takže všechno je k vyplácení připraveno. Nebo tomuto likvidátorovu žvanění Kaňovský ani za mák nevěří, proto je znechucen a chce kauzu HPH úplně opustit? Nebo že by důvodem Kaňovského znechucení byla taková drobná, pro Častorála samozřejmě naprosto marginální otázka – kde vzít peníze, aby mohlo vypuknout vyplácení akcionářů HPH?
 
Cesta do Vatikánu v prezidentském doprovodu?
Ovšem několik otázek zůstává otevřených. Když Bohem vyvolený akcionář Kaňovský evangelizoval likvidaci HPH, evangelizoval současně i celou kauzu HPH? Jestliže evangelizoval likvidaci, pak se Kaňovského religiózní akt týká i čtvrt miliónů akcionářů společnosti. Co když jsou mezi nimi muslimové, nebo akcionáři židovské, či jiné víry? Nešlo by snad tak o často odsuzovaný proselytismus? Byl také evangelizován sám nedostižný likvidátor Častorál i s excelentním sekretářem Malhockým a vůbec celým svým obdivuhodným týmem? O rozsahu Kaňovského evangelizace kauzy HPH jsou ovšem jisté pochybnosti. Byly evangelizovány také Koženého kyperské společnosti? Jestliže ano, pak je záhadou, jak tyto Koženého firmy mohou na Kypru tak nekřesťansky vymáhat peníze, které patří především českým akcionářům?
 
Ví vůbec Vatikán, že nám tady jen tak pobíhá Bohem povolaný akcionář Kaňovský, který dokázal evangelizovat likvidaci? Pokud Vatikán není o Kaňovského Božím povolání informován, tak v dubnu se má prezident Zeman ve Vatikánu sejít s papežem Františkem. Kaňovský by měl rozhodně uvědomit prezidenta Zemana, jak a proč byl Bohem povolán, najisto pak bude zařazen do prezidentského doprovodu, aby byl papeži Františkovi představen a jako Bohem povolaný nabyl světové slávy. Ať již to bude jakkoliv, akcionáři mají skvělou, neopakovatelnou, přímo historickou jistotu na dosah. Až bude na HPH prohlášena insolvence, pak na likvidačním zůstatku bude velká nula. A který akcionář na světě by se mohl chlubit, že jako likvidační zůstatek dostal velké – evangelizované NIC.