aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Co zaznělo na náhradní valné hromadě 2011

(14. 10. 2013) Nejzajímavější z průběhu náhradní valné hromady HPH 3. října 2013 byly, jako na každé valné hromadě, vznášené protesty, návrhy a pochopitelně odpovědi likvidátora i členů orgánů společnosti na otázky a žádosti o vysvětlení.
Prakticky ihned po zahájení protestoval akcionář Kaňovský proti tomu, že do programu VH představenstvo nezařadilo projednání účetní závěrky za rok 2012 a že rozhodný den byl stanoven chybně. Nemělo samozřejmě smysl akcionáři Kaňovskému vysvětlovat, že se nachází na VH za rok 2011, nikoliv za rok 2012 a jeho posedlost chybným rozhodným dnem mu byl vysvětlen prostřednictvím organizační společnosti Centin.
 
Hned následoval Kaňovského další protest a to proti tomu, že mohou hlasovat přítomní akcionáři a společnosti, a to bez ohlášení jednání ve shodě. Bylo evidentní, že takový protest byl jen výplodem hluboké nevědomosti, neboť přítomni nebyli žádní akcionáři ani společnosti, jichž by se povinnost ohlásit jednání ve shodě týkala. Nelze se ubránit podezření, že Kaňovského protest mohl být jen výplodem jeho posedlosti dokazovat, jak představenstvo dělá všechno zcela špatně. A hned sám sebe navrhl na ověřovatele zápisu. Zvolen nebyl, zřejmě přítomní akcionáři příliš nedůvěřovali jeho objektivitě.
 
Likvidátor v souznění s protesty P. Kaňovského ve své zprávě sdělil, jaké má výhrady ke svolání valné hromady a zdůraznil, že předseda K. Staněk není platným členem představenstva. K tomu prohlásil, že to není žádná valná hromada, ale jen pouhé shromáždění akcionářů. Ve zmatenosti si rozhodně nezadal s akcionářem Kaňovským, když pak vyzval členy představenstva i dozorčí rady aby odstoupili z funkcí. Proč, když jsou řádně zapsaní v obchodním rejstříku, ovšem nesdělil.
 
Současně likvidátor valné hromadě oznámil, že jej představenstvo záměrně omezuje ve sdělování informací akcionářů. Svolalo prý cíleně valnou hromadu za rok 2011, aby pan likvidátor nemohl valnou hromadu informovat o významných událostech, kterých dosáhl právě v letech 2012 a 2013. Ten čas, ten neuchopitelný čas a problém jak pochopit, že pro každý rok je nutné svolat valnou hromadu. I když se kdejaký likvidátor může sebevíc snažit, aby se tak nestalo.
 
K osudu auditorky Hřibové pak likvidátor řekl, že když se informoval u Komory auditorů, tak se dozvěděl, že nebyla postižena sankcemi na základě jejího jednání pro HPH. K tomu K. Staněk sdělil, že představenstvo má doklad, který prokazuje sankci auditorky Hřibové právě za její jednání pro HPH.
 
Likvidátor Častorál opětovně sdělil, že K. Staněk není členem představenstva a vyzval K. Staňka k odstoupení. Ovšem nějak zapomněl, že když předsedu představenstva osobně právě zbavil funkce, jak a proč by tedy měl ještě odstupovat. Zřejmě se opět projevila stejná likvidátorova zmatenost, jako když navrhoval obchodnímu rejstříku vymazat u K. Staňka členství v představenstvu k 31. 5. 2013, ale z funkce předsedy představenstva až 13. 2. 2016.
 
Na otázku, proč odmítá vydat účetnictví společnosti dozorčí radě k zákonné kontrole, likvidátor sdělil, že jeden člen DR je trestně stíhán. Nějak přitom nevzal na vědomí, že i kdyby to byla pravda, tak existuje presumpce neviny. T. Ševčík na to reagoval sdělením, že on je tím členem DR, ale že tvrzení likvidátora se nezakládá na pravdě.
 
Likvidátor trval na svém a k tomu zopakoval své ohromující zjištění, publikované i na jeho internetových stránkách. Že prý představenstvo bylo v roce 2011 v současném složení jen krátkou dobu, pouhých 11 dnů a v tom byl ke všemu ještě Silvestr. Proto představenstvo nemůže podávat valné hromadě zprávu za rok 2011, ani nemá nárok na jakoukoliv odměnu. Nějak nepostřehl, že v těch 11 dnech byl ještě Štědrý den, Hod Boží vánoční i druhý svátek na Štěpána. Tím jen bylo zcela evidentní likvidátorovo dokonalé nepochopení prosté skutečnosti (možná i cosi závažnějšího), že zvolení jednoho člena tříčlenného představenstva necelé dva týdny před koncem roku 2011 (včetně vánočních svátků a Silvestra!), nemůže znemožnit představenstvu vypracovat zprávu pro valnou hromadu, ani zbavit práva na odměnu za funkce. Zdá se, že čas je pro pana likvidátora vskutku zcela nepochopitelná a neuchopitelná veličina.
 
Na Kaňovského dotaz, z jakých prostředků představenstvo hradí náklady na VH, předseda K. Staněk odpověděl, že ze soukromých  prostředků představenstva, které nesouvisí s HPH. Likvidátor okamžitě prohlásil, že představenstvo nemá žádné soukromé prostředky, z nichž by mohlo financovat VH. Jak k takovému zjištění dospěl, nebyl ochoten sdělit, patrně pro permanentní obavu, že by to mohlo být zneužito.
 
Dotaz na stav soudních jednání na Kypru likvidátor odbyl sdělením, že vzhledem k těmto jednáním a dalším skutečnostem v souvislosti s HPH nemá co dodat. K. Staněk pak akcionářům oznámil, že na Kypru probíhá řízení ve věci žaloby kyperských společností, které ovládal V. Kožený, domáhajících se vyplacení podílů z majetku trustů. Dále jde o žalobu podanou společností Daventree Trustees na odvolání nuceného správce, jednání je nařízeno na 29. 10. 2013. K tomu likvidátor Častorál podal žádost, aby mohl vstoupit a do tohoto řízení. Jeho žádost má soud projednat 4. 11. 2013, kdy má vydat pokyny k dalšímu průběhu řízení. Další žalobou se likvidátor domáhá zrušení Dohody z Nikósie. K těmto svým podáním ještě přidal žádost, aby byl odvolán svěřenecký správce Daventree Trustees a nahrazen osobou určenou likvidátorem. Projednání této žádosti soud stanovil na 21. 10. 2013. Těžko v podávání těchto žalob a žádostí nalézt logiku, natož likvidátorův záměr. Jestliže neuznává trusty, jak stále tvrdí a požaduje zrušit Dohodu, proč žádá odvolání svěřeneckého správce. Že by snad jen proto, aby zaměstnal a mohl platit kyperskou advokátní kancelář a co nejvíce blokovat odvolání nuceného správce, jak to úplně stejně činí Koženého kyperky? Tedy aby nadále byla blokována možnost provést audit trustů a zjistit, jaký je v nich majetek.
 
V jednu chvíli likvidátor sdělil, že soudit se v zahraničí o majetek je pro HPH příliš nákladná záležitost. Protože Kožený a Vostrý po svém odsouzení nevrátili ukradený majetek, rozhodl se likvidátor, že je nutné postupovat cestou exekucí a že prý v současné době probíhají dvě exekuce - v ČR a na Slovensku. Za chvíli však dodal, že zvolil cestu exekucí nejen na Slovensku, ale také na Kypru, v Lucembursku a jinde. Řešení vidí horizontu několika měsíců. Vnímání reality je u pana likvidátora již nějaký čas posunuté, teď se ještě patrně domnívá, že exekuce v zahraničí budou probíhat bez jakýchkoliv soudních řízení…! A dojít k závěru, že po deseti letech své naprosté neschopnosti pojednou všechno vyřeší v horizontu několika měsíců?! Nakonec mohl by být alespoň poučen odvoláním paní Vostré proti exekuci majetku B. Vostrého. Jak se ale zdá, zřejmě o tom odvolání paní Vostré na valné hromadě ani nevěděl. Jinak by o tom jistě nemlčel a valné hromadě nesděloval, že majetek B. Vostrého je již zpeněžován.
 
Likvidátor také velice stručně zmínil, že HPH ovládl společnost HPH Cayman a že dále v této věci aktivně postupuje. Nějak přitom opět zapomněl zmínit, že HPH Cayman je již roky majetkem HPH, ovšem až teprve letos pan likvidátor odvolal odsouzeného B. Vostrého, který byl jedním z ředitelů této společnosti a do funkcí ředitelů jmenoval své spolupracovníky. Takže B. Vostrý měl dlouhé roky víc než dostatek klidu i času s ukradeným majetkem nakládat podle své libosti, a to díky likvidátorově liknavosti.
 
Po řadě otázek likvidátor opakoval, že kontrolu účetnictví protiprávně ukončil, což se ovšem snažil zlehčit tím, že sice odmítl dozorčí radě předložit dokumenty, týkající se dražeb, ale že ty jsou prý na internetu.
 
Na dotaz, jaké finanční prostředky získala pro HPH společnost Vaberg za poslední tři roky soustavným přebíráním a zpeněžováním harvardského majetku na Slovensku, pan likvidátor sdělil, že nelze zveřejňovat všechny detaily vzhledem k probíhajícím soudním jednáním. Což doplnil, že exekuce se předpokládá ve výši 65 milionů dolarů a dvakrát 300 miliónů slovenských korun. A právě v tom prý úspěšně pomáhá Vaberg. Takže Vaberg už najednou nic nepřebírá, nic nezpeněžuje ani nezpeněžoval, ale jen při těch údajných exekucích pouze pomáhá. Jak a čím, když je to jen obyčejná dražební firma, to ví jen likvidátor. Co tedy Vaberg dělal poslední tři roky a za co byl, a možná ještě je, vyplácen miliónovými částkami?
 
Bez jakýchkoliv souvislostí se akcionář Kaňovský zeptal, zda likvidátor činil nějaké kroky, aby byly vyřešeny podané žaloby na valné hromady od roku 2004. Častorál sdělil, že rozhodnutím Nejvyššího soudu byly žaloby určeny k projednávání v časové posloupnosti. Ale že se zasadí, aby byly především řešeny aktuální žaloby a že řadu kroků v tom již provedl (kdo asi bude aktuálnost žalob posuzovat?). Nijak jej patrně při těch krocích asi nezajímá, že na žalovaných VH byla přijata důležitá rozhodnutí ve prospěch akcionářů, jako třeba omezení hlasovacích práv, či blokace převodů akcií. Nebo právě proto činí kroky pro aktualizaci projednávání žalob? Kožený by rozhodně uvítal, kdyby blokace obchodování a převodů byla zrušena. Nakonec likvidátor si ve své zprávě přece postěžoval, že Staněk těží z toho, že byl soudem přijat jeho návrh na předběžné opatření, které převody zakazuje. A že Staňkovou obětí se tak stalo 240 tisíc akcionářů HPH.
 
Kaňovský s uspokojením uvítal kroky, které likvidátor oznámil s tím, že mu HPH stále dluží odměnu za
výkon funkce v DR za rok 2007. Což samozřejmě není pravda, byl odměněn zcela stejně jako ostatní členové orgánů HPH.
 
Následovala nevídaná exhibice ignorantství dua Častorál + Kaňovský při předváděném odporu k nezávislému auditu a vydání ukrývaného účetnictví HPH k zákonem předepsané kontrole hospodaření.
 
Likvidátor Častorál bezostyšně prohlásil, že představenstvo není oprávněno vybírat auditora, neboť kompetenci k návrhu má jen on sám, jako soudem jmenovaný likvidátor. Oznámil, že navrhuje valné hromadě za auditora jakousi firmu NBG s.r.o. (jak Častorál, tak Kaňovský ani pořádně nevěděli, jaký je správný název firmy, protože ji soustavně nazývali „NGB“). Ta prý vyhotovila audit účetní závěrky za rok 2011, když ji sám vybral. Ale že prý to není zcela plnohodnotný audit, ale bylo to vypracováno jen pro kontrolní účely. K tomu požadoval, aby tento pseudoaudit byl schválen valnou hromadou, aby pak mohl být založen do Sbírky listin.
 
Na dotaz, o co opírá svůj názor, že nikdo jiný než on nemůže podat návrh na schválení auditora, odpověděl likvidátor Častorál ve svém kabaretním stylu – návrh na auditora vyžaduje předchozí projednání a přípravu.
 
Ve své pokračující dezorientaci pan likvidátor jednoduše ignoroval varování Dohledu nad auditem, že každý audit, který vyhotoví jakýkoliv auditor, jenž nebyl schválen valnou hromadou, je neplatný. Takže podle vlastního přiznání neodpovědně utratil údajných 60 tisíc za cosi, co od valné hromady požadoval schválit za rok 2011. Vzápětí přiznal, že stejně tak nechal vypracovat audit za rok 2012, za dalších 60 tisíc. Aby nikoho nezarážela nízká cena za tyto audity, pan likvidátor uvedl, že účetnictví HPH jsou jen tři nebo čtyři útlé složky dokumentů. Za auditování těchto tří útlých složek prý požadoval valnou hromadou schválený auditor pro rok 2011 kolem 300 tisíc korun. Asi ten auditor dobře věděl, jak auditorka Hřibová skončila a co všechno po ní v účetnictví HPH na něj může čekat. Takže desetitisíce za neplatné audity jen létají, ale co by si s tím pan likvidátor dělal starosti, jeho peníze to přece nejsou. Přitom si představenstvo dobře pamatuje a v ukrývaném účetnictví bude zaznamenáno, že nedávné audity stály HPH dvě stě i více tisíc. Asi proto, že účetnictví nebylo tak útlé, jak valné hromadě snažil likvidátor namluvit. Nebo snad i z jiných důvodů? Těžko říci, když účetnictví HPH likvidátor nadále pečlivě ukrývá.
 
Žádat valnou hromadu, aby schválila audit, který likvidátor odmítá předložit dozorčí radě a ještě vyrobený neschváleným auditorem, kterého vybral likvidátor, takový nápad se může opravdu zrodit jen v myšlenkové dílně pana Častorála. Přitom samozřejmě dobře ví, že jako likvidátor nemá nejmenší právo auditora navrhovat, vždyť se pochlubil, jak má prostudované paragrafy 70 až 75 obchodního zákoníku, ve kterých ovšem o právu likvidátora navrhovat valné hromadě auditora, není jediné slovo.
 
Což mu předseda představenstva J. Sedláček navíc připomněl citací z obchodního zákoníku, že návrhy a protinávrhy na valné hromadě mohou podávat pouze akcionáři společnosti a členové představenstva a dozorčí rady. Nikoliv však likvidátor společnosti.
 
Samozřejmě, že akcionář Kaňovský nemohl za svým harvardským guru zůstat pozadu, takže předložil návrh – zrušit usnesení valné hromady 2011 a určit auditorem Častorálem vybranou firmu „NGB s.r.o.“, přičemž zpočátku ani nevěděl, jak se ta firma přesně jmenuje. K tomu se likvidátor připojil návrhem schválit audit za rok 2012 a auditorem účetní závěrky za rok 2012 opět firmu „NGB s.r.o.“ S tím, že audit za rok 2012 bylo nutné urgentně vyhotovit vzhledem k odsouzení Koženého a Vostrého, takže likvidátor nemohl čekat. Jeho argument byl skutečně mimořádný. Prý když je audit potřebný, může být proveden a schválen kdykoliv, tedy i bez toho, aby auditora schvalovala valná hromada. Což patrně vyplynulo z likvidátorova přesvědčení, že Dohled nad auditem přece nebude soudem jmenovanému likvidátorovi Častorálovi diktovat něco, s čím on nesouhlasí.
 
Akcionář Kaňovský vytáhl další eso a navrhl odvolat všechny členy představenstva z důvodu získání právní jistoty, neboť dřívější valné hromady jsou napadeny žalobami a stejně tak odvolat i dozorčí radu. Na volbu nových orgánů nějak po častorálovsku zapomněl, stejně tak i na navržení nových členů. Každá valná hromada od VH 2004 je už napadena žalobami dlouhé roky. Kdopak asi v akcionáři Kaňovském náhle probudil tak intenzivní zájem o získání právní jistoty? Navíc - jak by vlastně mohla valná hromada orgány HPH odvolávat, když ji jak Kaňovský sám, tak i likvidátor prohlásili za neplatnou, Častorál dokonce za pouhé shromáždění akcionářů?
 
Kaňovský samozřejmě musel této klauniádě nasadit korunu a tak vytáhl další trumf – navrhl, aby VH schválila odměny členů orgánů HPH ve výši nula (0) Kč. S odůvodněním, že orgány neučinily kroky k ukončení likvidace, bránily likvidátorovi v činnosti a přispěly k nákladům na soudy. Něco takového ovšem může bez jakýchkoliv zábran veřejně vyslovit jen ignorant, který neví, spíše není schopen pochopit, že členové orgánů společnosti, která je v likvidaci, nemají ze zákona sebemenší možnost do průběhu likvidace zasahovat, přispívat k jejímu ukončení a tedy ani bránit likvidátorovi v jeho činnosti. Podobně je tomu s náklady na soudy. O vedení soudních sporu a podávání žalob rozhoduje výhradně likvidátor a nikdo jiný.
 
Akcionář Kaňovský zřejmě podlehl dojmu, že třeba za hrazení nákladů ve výši 1,2 miliónů korun pří sporu o směnku 5,4 miliardy a kejkle právního zástupce HPH s podáváním odvolávání a stahováním odvolání, nese odpovědnost výhradně představenstvo a dozorčí rada. Podle sdělení, jež právní zástupce HPH podal k soudu, byl totiž nejdřív on na dovolené mimo republiku a „v současné době čerpá dovolenou likvidátor společnosti a nemůže tedy dojít k projednání věci mezi klientem a jeho právním zástupcem…“ Takže je samozřejmé, že likvidátor za nic nemůže, byl přece na dovolené. Vina za hrazení nákladů 1,2 miliónů korun samozřejmě musí padnout jedině na představenstvo a dozorčí radu.
 
Valná hromada samozřejmě plně pochopila mimořádnou nesmyslnost argumentace i návrhů Častorála a Kaňovského. Častorál nakonec žádné návrhy nepodal, protinávrhy akcionáře Kaňovského valná hromada odmítla a schválila návrhy, předložené představenstvem. Schválila navrženého auditora pro rok 2012 (společnost Euro-trend, a. s.), schválení auditora pro rok 2011 bylo staženo z programu s tím, že tento bod bude na pořadu VH 2012. Představenstvo doporučilo valné hromadě neschválit účetní závěrku bez auditu a řádné kontroly účetnictví, určené zákonem. Ing. Kašpar byl zvolen třetím členem představenstva a představenstvem navržené odměny byly schváleny.
 

K tomu, co předváděl na této valné hromadě soudem jmenovaný likvidátor Častorál s věrným druhem Kaňovským po boku, je zbytečný jakýkoliv komentář. Snad jediné možno podotknout. Může se někdo divit, že za deset let likvidátor Častorál do likvidace nedokázal vrátit z ukradeného majetku jedinou korunu? Že není schopen dělat nic jiného, než svou totální neschopnost svalovat především na orgány HPH? Nicméně akcionáři museli odcházet z této valné hromady nadmíru spokojeni. Slyšeli od likvidátora Častorála naprosto neochvějný slib, že v řádu měsíců bude vše vyřešeno a tak nastane tolik let očekávaný čas výplaty likvidačního zůstatku. Již po kolikáté?