aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Co všechno odhalují předávací protokoly

(05. 10. 2007) Řada dokumentů, které   představenstvo HPH spolu s likvidátorem v nedávné době získalo a v současnosti ještě získává, stále jednoznačněji osvětluje, jak se majetek společnosti rozkrádal a kdo se na této gigantické loupeži podílel.
Lze se přitom dobrat i možných vysvětlení, proč dodnes policejní vyšetřovatelé tvrdošíjně veškerá trestní oznámení odkládají jako nedůvodná a proč stížnosti na jejich postup, jsou naprosto marné. Ledacos zřejmě akcionářům mohly osvětlit story z devadesátých let s lahvemi „Ludvíka“.  Je pochopitelné, že lidé Vostrého a Koženého budou stále dělat všechno možné, aby co nejvíce ztížili práci likvidátora i současného představenstva společnosti. Nakonec, který zloděj by se vzdal ukradeného majetku, zvláště když jde o 60 – 80 miliard korun. Bohužel, k aktivitám proti likvidátorovi a představenstvu mohou jistě zcela nevědomky napomáhat i další lidé, ať již z lhostejnosti, pohodlnosti, či dokonce z pracovního přetížení, nebo z jakýchkoliv jiných důvodů.
 
Jedním z velmi zajímavých dokumentů je i protokol o předání listin, které měl v držení Michal Pacovský, konkursnímu správci Josefu Cupkovi  v lednu 2005. O to zajímavější, že se na tomto seznamu objevují originály nebo ověřené kopie listin, které při projednávání žalob postrádají soudy, takže některá soudní řízení se neustále odkládají. Jistě není bez zajímavosti, že tyto listiny má stále ještě v držení J. Cupka, třebaže podvodný konkurs na HPH byl  zrušen prakticky před dvěma a půl roky, takže tyto listiny měl společnosti předat. Což svým způsobem koresponduje se skutečností, že J. Cupka je ještě dnes v obchodním rejstříku zapsán jako konkursní správce HPH. Zřejmě i proto na webových stránkách kanceláře J. Cupky je chlubivě uvedeno: „Funkci správce konkursní podstaty vykonával JUDr. Cupka u takových podniků,  jako např. Harvardský průmyslový holding, a. s….“  Uvést HPH na prvním  místě nebylo opomenuto, nicméně HPH už není k nalezení v seznamu ukončených konkursů. Že by JUDr. Cupka zrušení konkursu na HPH Vrchním soudem nepovažoval za definitivní ukončení podvodného konkursu? Patrně nepovažuje, když listiny náležející HPH  se ještě neobtěžoval odevzdat společnosti. Jaké, někdy až nepřekonatelné, problémy tento stav likvidátorovi činí v jeho krocích, si jistě každý dovede představit.
 
V tomto předávacím protokolu M. Pacovský sděluje, že originál směnky vystavené Koženého firmou HCMW na 4,461 miliardy korun byl předán jakémusi advokátovi z kyperského Limassolu. Další dva originály směnek na 5,419 mld. Kč (od HCMW) a na 9,8 mld. Kč (od Oily Rock) jsou u Městského soudu v Praze. Jen tak pro pobavení je možná dobré uvést, že autoři předávacího protokolu v textu označují Bahamy  místo Bahamské společenství jako Bahamské souručenství. To „souručenství“ bylo u nás aktivitou českých kolaborantů za německé okupace, že by něco podobného na Bahamy zavlekl  „Pirát z Prahy“?
 
Mezi listinami, které tedy J. Cupka převzal, je ověřená kopie Kupní smlouvy mezi HPH a HCMW i s úředním překladem, včetně 5 příloh a jednoho dodatku. Právě tento dokument je v některých projednávaných žalobách soudy postrádán a právníci  sporných stran požadují, aby jej HPH soudu poskytl. V seznamu je uvedena i ověřená kopie  zástavní smlouvy mezi HCMW a HPH, ověřená kopie smlouvy o poskytnutí záruk a zástav mezi Daventree Ltd. a HPH i další mezi 46 zástavci v čele s Oily Rock. Jsou tu kopie zápisů z jednání HPH a HCMW z 30. 12. 2000, tedy několik dnů potom, co byl likvidátorem HPH soudem jmenován doc. Zd. Častorál. Celkem je to 29 listin, k tomu je ještě připojen seznam certifikátů na akcie a dalších listin, které se týkají převzatých firem Oily Rock. Jak naprosto drze a protiprávně bývalé představenstvo HPH postupovalo, o tom svědčí i originál plné moci představenstva HPH k převzetí Daventree Resources Ltd., k čemuž došlo v červnu roku 2001. Přitom nikdo jiný neměl právo v majetkových záležitostech za HPH jednat, než jen soudem jmenovaný likvidátor.
 
Není to však jediný předávací protokol, v němž jsou zaznamenány dokumenty a listiny, které M. Pacovský předával i jiné osobě. Zřejmě možná dojde i k zajímavým situacím, kdy by se mohlo ukázat, že někteří právní zástupci, domáhající se pro soudní jednání potřebných listin na HPH, je mohou mít ve vlastním držení, nebo je mají k dispozici společnosti, které v příslušném soudním sporu zastupují.
 
A přitom všechno začínalo takovou milou, rozhodně naprosto nevinnou pozorností – patnácti lahvemi Ludvíka za pouhých 700 000 korun.