aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Co všechno likvidátor Častorál o trustech nevěděl

(29. 05. 2014) Ve svém vystoupení na valné hromadě 23. května 2014 likvidátor Častorál také akcionáře informoval o záležitostech na Kypru. Zopakoval, že HPH ovládl společnost HPH Cayman, což je zřizovatel trustů. Opět nějak zapomněl, že k tomu ovládnutí mohlo dojít již před lety, takže až do jara 2013 byl v HPH Cayman stále ředitelem B. Vostrý, který si tak s majetkem této společnosti mohl dělat, co chtěl.
O tom, zda likvidátorem nově jmenovaní ředitelé HPH Cayman pánové Oliva a právník Marek mají, nebo o to usilují, přístup k blokovaným 31 miliónům dolarů na Kajmanských ostrovech, opět zapomněl Častorál cokoliv říci. Nebo už ty milióny snad zmizely? Nakonec B. Vostrý na to měl dostatek času. Likvidátor si postěžoval, že ředitelé trustů Ioannides a Neocleous zdržují soudní spory týkající se trustů, spolčili se proti HPH, neprovádějí jejich řádnou správu a neinformují o majetku. Nicméně neváhal sdělit mimořádně nadějnou perspektivu: „kruh se pomalu uzavírá, možnosti a prostor se jim zužuje“.
 
Nad takovým sdělením lze dospět jen ke dvěma závěrům. Buď likvidátor lže, nebo vůbec neví, že ředitelé Ioannides a Neocleous nemohou spravovat majetek trustů, ani o něm podávat informace. Do trustů byl kyperským soudem už v roce 2004 jmenován nucený správce, jen on má ve svém držení majetek trustů, účetnictví trustů i veškerou dokumentaci. Což by měl likvidátor vědět, mnohokrát s ním byla situace v trustech projednávaná a to ještě dřív, než se v Nikósii znemožnil. Takže je oprávněné podezření, že jde opět o likvidátorovo lhaní. Jen když má na koho svou neschopnost svádět.
 
Kupodivu se ani nezmínil o svém jednání s ředitelem Ioannidisem, že dohodu, uzavřenou u soudu v Nikósii, kterou v Praze neuznává, bude v plném rozsahu uznávat, jen když ředitelem místo P. Neocleouse bude šéf likvidátorovy nové kyperské advokátní kanceláře Tsangarides. Ředitel Ioannides zřejmě neměl pro likvidátorovy kyperské manévry příliš pochopení a tak jej Častorál na Kypru zažaloval, aby věděl, že „profesorovi“ Častorálovi se odporovat nesmí. Když došlo na konkrétní otázky o trustech a příslušných soudních řízeních na Kypru, pak soudem jmenovaný likvidátor „profesor“ Častorál se ztrapňoval podobně jako před třemi lety coby hlavní svědek vyslýchaný u soudu v Nikósii.
 
K žalobě Koženého kyperských společnosti na trusty o vyplacení podílů, které akcionáři dostali v letech 2003 a 2004, likvidátor řekl, že to se HPH netýká. Přestože v případě úspěchu této žaloby by Koženého kyperským společnostem, které drží 48 % harvardských akcií, muselo být vyplaceno zhruba 50 miliónů dolarů při průměrném podílu 6,5 dolarů na akcii, jaký byl vyplácen před deseti lety. A když k tomu budou požadovány úroky z prodlení…? Ale HPH a jeho akcionářů se to přece netýká, alespoň pan likvidátor o tom neví. Přitom neustále tvrdí, že v trustech je značná část ukradeného majetku, který on pro akcionáře opět vrátí do HPH.
 
K žádosti HPH Cayman o odvolání nuceného správce likvidátor odpověděl „k tomu nemohu nic říct“, přestože HPH Cayman požádala o povolení vstoupit do tohoto řízení teprve před rokem. Na otázku, kdy bude projednávána žádost HPH Cayman o exekuci na trust č. 2 a odvolání Daventree Trustees, odpověděl „o tom jsem hovořil ve své zprávě“, přestože k tomu neřekl ani slovo. K opakované otázce kdy k projednání této věci má dojít, jen mlčel. Po sdělení, že to bude 2. 6. 2014 a že HPH Cayman dostal povolení doplnit své přísežné prohlášení, bylo evidentní, že likvidátor vůbec nevěděl o čem je řeč. Natož aby věděl, že žalovaná Daventree Trustees podala protest. Ani o své žalobě na bývalého právníka HPH pana Neocleouse, kterého žaluje na Kypru o náhradu údajně způsobené škody, byl schopen jen opakovat „k tomu nemohu nic říct“. Takže se dozvěděl, že slyšení má být 8. prosince 2014.
 
O tom, jaký je na Kypru stav žaloby HPH na společnost Daventree Resources se sídlem na Kypru, neměl likvidátor ani potuchy, přestože šlo o žalobu mateřské společnosti HPH na dceřinou společnost HPH (k tomu nemohu nic říct). Pro likvidátora bylo evidentním překvapením, že tato žaloba byla urovnána a stažena už v březnu 2011. Podobně nic nevěděl o žalobě HPH na společnost Husky Trading u soudu v Nikósii (k tomu vám nic neřeknu). A tak se dozvěděl, že žalobu sám bezvýhradně stáhl 31. 3. 2013, proto také soud uložil společnosti HPH náhradu nákladů ve prospěch Husky. Kožený musí být rozhodně nadšen z likvidátorova úderného a útočného stylu, jakým záležitosti na Kypru analyticky řídí. Nakonec pan likvidátor ani slovem členovi představenstva K. Staňkovi nepoděkoval, že jej tímto nenápadným způsobem informoval, co se vůbec na Kypru děje. Je ovšem pozoruhodné, jak ředitelé HPH Cayman likvidátora patrně o dění na Kypru příliš neinformují, což ovšem na druhou stranu může likvidátorův zatvrzelý odpor proti svolávání spolehlivým hromad radikálně zlomit. Možná si uvědomí, že valné hromady společnosti jsou pro něj vlastně místem, kde může o průběhu likvidace a probíhajících soudních řízení získat potřebné informace. Třeba začne z vděčnosti náklady na valné hromady opět proplácet.
(K další části vystoupení likvidátora Častorála na VH 2012 příště)