aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorálův soubor lží, nazvaný Výroční zpráva a 150 milionů za likvidaci

(23. 07. 2015) Svůj každoroční povinný pamflet, nazvaný Výroční zpráva, údajný profesor Častorál v minulých dnech založil do Sbírky listin. Jak se dalo očekávat, pustil opět naplno uzdu své patologické prolhanosti, proto mu zřejmě nebylo doporučeno, aby se něčím takovým pochlubil i na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“. O skutečném stavu společnosti HPH pochopitelně ani zmínka. Z účetní závěrky se akcionáři mohou dozvědět jediné – v roce 2014 Častorál utratil 8 miliónů (za co?), takže v kase 1. 1. 2015 zůstalo pouhých 5 miliónů. Aby byl výčet Častorálova hospodaření kompletní je třeba uvést, že od roku 2004 do roku 2014 včetně, již rozházel zhruba 150 milionů korun, bez jakéhokoliv zisku pro společnost HPH.

Hned v začátku svého výročního souboru lží Častorál oznamuje, že předseda dozorčí rady J. Sedláček podal k soudu návrh na likvidátorovo odvolání, k čemuž se připojil i bývalý předseda představenstva K. Staněk. Již zřejmě totálně rozvrácená Častorálova mysl není schopna vnímat nejprimitivnější skutečnosti – K. Staněk je nadále předsedou představenstva, do představenstva byl zvolen na poslední valné hromadě v květnu 2014. Že se K. Staněk připojil k návrhu dozorčí rady, nebo k žalobě jen pana Sedláčka, je samozřejmě pustá lež. Ani to nebylo potřeba, pan Sedláček a tedy i dozorčí rada mají ze své činnosti argumentů a důkazů naprostý dostatek.
 
Zlotřilost předsedy představenstva Častorál hned umocňuje oznámením, že prvoinstanční soud sice zneplatnil valnou hromadu ze dne 23. 5. 2014, na které byl Staněk zvolen členem představenstva, ale že usnesení dosud nenabylo právní moci. A kdo zato může? Samozřejmě Staněk, neboť „toto usnesení obstrukcí K. Staňka, vydávajícího se za člena představenstva, dosud nenabylo právní moci“. Tím tedy prostoduše sděluje, že volba K. Staňka za člena představenstva je nadále platná, takže se za nikoho nevydává, ani není bývalým předsedou představenstva. Zřejmě bez svého obludného, nekontrolovatelného lhaní by Častorál snad ani nemohl dýchat. Že sám vyvrací svá vylhaná tvrzení, to je nebetyčně vysoko nad jeho rozlišovacími schopnostmi.
 
K tomu náš ukrajinský profesor udatně tvrdí, že jeho činnost směřuje k uvolnění zablokovaných majetků Koženého a Vostrého formou exekucí, i k dalšímu zajišťování jejich majetků a k náhradě způsobené škody. Na poslední valné hromadě sice řekl, že v zahraničí už nic vymáhat nebude, protože je to příliš nákladné. V nedávném článku v Mladé frontě Dnes ovšem vykládá, že „probíhá řada sporů o majetek v několika daňových rájích, které jsou na dobré cestě“. Ani slovem se nezmínil o osudu své monumentální žaloby na Ázerbájdžán, prý podané k Evropskému soudu někdy před osmi lety. Proč zamlčel, že by měl také vymáhat 15 miliard, tedy škodu způsobenou Koženým a Vostrým? Patrně proto, že mu jeho elitní tým expertů zřejmě prozradil, že vymáhat cokoliv na Koženém a Vostrém, když už teď je HPH prakticky na mizině, je bohapustý nesmysl.
 
Dokonce při té své uvolňovací, zajišťovací a přebírací činnosti dospěl k mimořádně jasnozřivému poznání – nejen Staněk mu prý brání jakýmisi obstrukcemi v naplňování likvidace. Pojednou objevil, že v jeho bohulibé likvidační činnosti mu brání i samotná valná hromada! Proto také jednomu z členů představenstva sdělil, že svolávání valných hromad je zcela zbytečné, protože on žádné valné hromady nepotřebuje. Že valné hromady jsou svolávány pro informování akcionářů a nikoliv pro likvidátora, to Častorálova rozvrácená mysl samozřejmě nemůže pochopit. Je to však jednoznačný důkaz, jak dalece Častorálovi na harvardských akcionářích záleží.
 
Ve své Výroční zprávě totiž zdůvodňuje, proč protiprávně nechává účetní závěrku auditovat zřejmě svým osobním auditorem. Má k tomu pochopitelně neotřesitelný důvod, proto sděluje: „Vzhledem k obstrukcím schválení auditorské společnosti valnou hromadou likvidátor nemohl s posouzením (pozn. auditem) čekat“. Prostě častorálovsky neotřesitelný důvod, třebaže valná hromada auditora schválila již před více jak rokem. Navíc Častorál velice dobře ví, že audit, jenž není proveden auditorem schváleným valnou hromadou, je neplatný. Tedy jen další vyhozené peníze. Jestlipak svému současnému osobnímu auditorovi platí za jeden audit také 300 tisíc korun, jak platil auditorovi v letech 2004 až 2008, jenž pak neblaze skončil? Nebo snad ani žádný Častorálem vyvolený auditor neexistuje, čemuž by odpovídala i skutečnost, že audity za roky 2011 až 2014 nikdo dosud nespatřil, ani nejsou k nalezení u příslušných účetních závěrek ve Sbírce listin?
 
Dokonce zřejmě s potěšením ve své Výroční zprávě zaznamenává, že byla definitivně zneplatněna valná hromada z roku 2004, o což se ruku v ruce zasloužil s Bohem vyvoleným akcionářem Kaňovským, jenž byl v té době předsedou dozorčí rady. Tehdy Kaňovský s Častorálem svolali valnou hromadu, přestože bylo soudem vydáno předběžné opatření, zakazující valnou hromadu konat. Ale není divu, že se tím zneplatněním Častorál pochlubil – je to přece jeden ze dvou nepopiratelných úspěchů jeho patnáctiletého likvidačního působení v HPH. Tím druhým je přímo skvěle zdařilé stažení nesmyslné žaloby na směnku 5,4 miliardy, když byl Častorál na dovolené a právník HPH se „nemohl se svým klientem poradit“. Což stálo HPH 1,2 miliony korun na zaplacení soudních nákladů protistraně.
 
Kaňovský se také v MF Dnes vyjádřil, že k situaci v HPH je „klíčem spolupráce mezi likvidátorem a vedením HPH. Na smír to ale zatím nevypadá“. Promluvil patrně z vlastní několikaleté oddané kooperace s likvidátorem, kdy se neodvážil od roku 2011 jediného kritického názoru k tomu, co Častorál, bývalý kantor na bolševické Vysoké škole SNB, provozuje při svém nejméně desetiletém předstírání, jak při realizaci likvidace HPH skvěle postupuje.
 
Ovšem začátkem letošního roku Kaňovského oddanost k Častorálovi přece jen kupodivu utrpěla přímo nečekanou trhlinu. Poněkud pokoutně se totiž 3. února svěřil jednomu z akcionářů HPH. Napsal mu, že kauzou HPH je naprosto znechucen a že ji chce úplně opustit, neboť „neudělám nic s tím, že likvidátor není schopen zveřejnit pro akcionáře srozumitelné informace, jak by měla likvidace dále pokračovat a k čemu směřuje. Je to velmi mrzuté, ale bohužel své šance cokoliv pozitivního ovlivnit vidím stále menší…“ Škoda že prohlédl tak pozdě, představenstvo s dozorčí radou na to přicházelo již v průběhu roku 2010. Proč se ale svěřuje jen jednomu akcionáři, proč ne veřejně na svých stránkách? Že by ze zbabělosti, nebo z pocitu studu, že jako Bohem vyvolený tu evangelizaci likvidace HPH náležitě zpackal? Že by vskutku proto, že si Kaňovský tou svou evangelizaci a Častorál se svou likvidací v ničem nezadají? Ovšem není příliš pochopitelné, proč Kaňovský do novin vykládá o spolupráci vedení HPH a likvidátorem, když se osobně přesvědčil - a tedy velice dobře ví, že s Častorálem není žádná spolupráce možná.
 
O skutečnosti a důvodech proč společnosti HPH dnem 1. ledna 2015 zbývalo do insolvence pouhých pět milionů, Častorál nevypustil do své Výroční zprávy ani zmínku. Ani o tom, jak jsou soudní spory v daňových rájích na velice dobré cestě. Přitom má OSMA k dispozici rozhodnutí kajmanského Odvolacího soudu, že zablokovaná suma 31 milionů dolarů má být uvolněna. Že by pro společnost HPH? Jestliže ano, kam zmizely? Stejně jako nejsou v účetnictví k nalezení ty stovky milionů korun, které společnost Vaberg bývalého estébáka Olivy měla získat pro HPH na Slovensku přebíráním a zpeněžováním Vostrého majetku (podle vyjádření Častorála). Přitom Častorál už ani neváhá k tomu svému údajnému souzení se v daňových rájích tvrdit „kdyby nám pánové Ševčík, Staněk a spol. neházeli klacky pod nohy, bylo by vše určitě rychlejší“. Kde ovšem ty spory vede a jak by v zámoří mu mohly být z Prahy házeny klacky pod nohy, to neví nikdo, jen snad jeho elitní vnitrácko-estébácká expertní kamarila. Což v MF Dnes Častorál umocňuje prohlášením, že „to co pánové Ševčík a Staněk navrhují, je snaha legalizovat výnosy z trestné činnosti“. Není to snad obvinění z trestného činu! Jestlipak náš břidilský likvidátor již podal trestní oznámení, jak vždy udatně vyhrožuje a jak je jeho zákonnou povinností?
 
Takže bilance patnáctiletého působení našeho likvidátorského velikána a ukrajinského údajného samozvaného profesora ekonomie je velice stručná. Likvidace HPH dosud stála téměř 150 milionů korun, bez jakéhokoliv přínosu, dokonce to své břídilství má Častorál potvrzené dvakrát soudem. V účetnictví je vedeno fiktivních 25 miliard korun vlastního kapitálu, tedy 1 500 Kč na akcii. Na harvardském účtu jsou však dnes stěží tak dva miliony a insolvence tedy již velice důrazně klepe na harvardské brány. I když podle likvidátora stále doširoka otevřené k uspokojování práv a zájmů čtvrt milionu harvardských akcionářů. Častorál má tedy tři možnosti – zanedlouho podat návrh na insolvenční řízení (pokud jej nepředběhnou někteří věřitelé). Nebo se s někým dohodnout o odprodeji určité harvardské pohledávky. Byl by Kožený, jehož snahu zrušit zákaz převodu harvardských akcií Častorál vydatně podporuje, ochoten odkoupit část škody, kterou společnosti HPH způsobil? Připadala by také v úvahu i opět řada oblíbených nesmyslných dražeb, ale to by při dnešních dvou milionech v kase přišel  Častorálův expertní tým, kromě Olivova Vabergu, dost zkrátka. Třetí možností je půjčka, prostě vydržet tak dlouho, jak to půjde… Ale kdo by asi tak Častorálovi půjčil?
 
Výroční zpráva za rok 2014 je pak zakončena v častorálovském stylu: „Podle nejlepšího vědomí podává tato zpráva věrný a poctivý obraz o stavu společnosti, finanční situaci a výsledcích hospodaření emitenta v likvidaci a vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace.“
 
Přitom v bodu 28 (str. 17) Výroční zprávy za rok 2014 - o finanční situaci HPH, Častorál uvádí tabulku majetku, označenou „Stav majetku společnosti k 31. 12. 2013“. Ty roky, ty roky, to je prostě neřešitelný problém Častorálovy zmatené mysli. Nakonec co chtít, když údajný profesor s pouťovým ukrajinským atestátem nedokáže spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce…
 
Akcionáři však mohou zůstat klidní – že by Častorál podal návrh na insolvenci, nepřichází v úvahu. Už před lety se pokoušel jako likvidátor podat návrh na zrušení společnosti ARC. Pokoušel se třikrát a nepodařilo se mu dát dohromady návrh, aby mu ho soud nevrátil jako nevyhovující. Až Častorála z funkce likvidátora v ARC soud vyhodil. Což by bylo i pro HPH a jeho akcionáře to nejlepší řešení.