aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorálovy priority a šestá dražba na obzoru

(25. 09. 2014) Další, v pořadí již pátá dražba objektu Ohradní, přinesla očekávaný výsledek – opět nepřišel jediný zájemce. Cesta k další dražbě je tak zcela otevřená. Je ovšem přímo obdivuhodné, s jakou vytrvalostí, obětavostí a tak nezměrným úsilím likvidátor Častorál tyto dražby neprodejného objektu úderně a útočně organizuje. Samozřejmě, že tak činí výhradně jen s cílem uspokojit akcionáře společnosti, tedy naplnit likvidační kasu a splnit tak svůj slib, že vyřeší likvidaci v řádu měsíců, jak prohlásil na valné hromadě v roce 2012.
Je ovšem těžko pochopitelné, že takový skvělý analytik, jakým likvidační profesor Častorál přece je, není schopen rozpoznat naprostou nesmyslnost pokusů vydražit nemovitost zatíženou neukončenými soudními spory o vlastnictví a zástavní právo. Dokonce se mezi akcionáři objevuje i podezření, zda za těmi marnými dražbami se neskrývá snad i něco jiného, než uspokojit akcionáře. Což je samozřejmě naprosto, ale naprosto vyloučeno, co by z toho likvidátor měl, kdyby něco jiného opravdu dokázal. Vždyť by přišel o svou gloriolu totálně neschopného likvidátora, což mu dokonce i soudy svými usneseními dvojnásobně potvrdily.
 
Nicméně jistou pozoruhodnost tato dražba přinesla. Dva dny před jejím konáním dražebník, tedy firma Vaberg, připojil ke své dražební vyhlášce dodatek č. 1, v němž sdělil, že 15. září soud vydal usnesení, kterým společnost HPH prohlásil třetím žalovaným v projednávané žalobě podané Českou námořní plavbou. Čímž se pokusil uvést na pravou míru hrubě zavádějící tvrzení v dražební vyhlášce, že „předmětné zástavní právo je uplatňováno po jiném subjektu, než je osoba navrhovatele a vlastníka“, tedy nikoliv po společnosti HPH. Takže teď již má dražební firma Vaberg konečně jasno - zástavní právo může být po HPH požadováno, o čemž rozhodne soud.
 
Je zřejmé, že dražebník Vaberg se odhodlal k nápravě, až když na tento trestuhodný lapsus, dezorientující případné zájemce, upozornila na svých stránkách OSMA. Likvidačnímu profesorovi Častorálovi ovšem nic nebránilo, aby 8. září 2014 tuto dražební vyhlášku podepsal; jak stojí v bibli – nevědomost hříchu nečiní. Nelze se přitom ubránit podezření, že podepíše už snad všechno, co je mu Vabergem k podpisu předloženo. Určitý obraz o poměrech ve společnosti HPH to jistě dává. Taková drobnost, že soud prohlásil při řízení již 15. dubna 2014 HPH třetím žalovaným a nikoliv 15. 9. 2014, jak uvádí dodatek č. 1, není třeba snad ani zmiňovat. Ani skutečnost, kolik zase naprosto zbytečná dražba vynesla dražební firmě Vaberg. Že by o tom dubnovém rozhodnutí soudu likvidátora jeho brilantní tým právníků neinformoval, to je naprosto nepravděpodobné.
 
Co je to pouhých pět měsíců, když likvidátor Častorál nedokáže spočítat, kdy uplyne 5 let a tři měsíce, nebo kdy skončí šestiletá lhůta k vyzvednutí daňového přeplatku, takže čtvrt miliónu propadne…? Nakonec jde to z kasy HPH, nikoliv z kapsy likvidátora. Ovšem je nutné mít pochopení i uznání - jako likvidátor má Častorál přece jiné, naléhavější priority. Především profesorsky, úderně se podílet na zneplatňování valných hromad a bránit přisluhovačům a zaprodancům Koženého a Vostrého v jejich neustálém vyvádění majetku. K tomu podávat trestní oznámení na všechny strany a ještě útočně chránit účetnictví společnosti před auditorem i před dozorčí radou, která jej vytrvale obtěžuje žádostmi o zákonem požadovanou kontrolu účetnictví. Zvláště když si k tomu musí vymýšlet vlastní zákony. To je i na tak úžasného likvidátora, jakým je profesor Častorál, rozhodně příliš.