aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorálovo počítání let stojí HPH čtvrt miliónu

(10. 10. 2013) S velkým zájmem, až pohnutím, naslouchali akcionáři HPH, když jim likvidátor Častorál ve své zprávě líčil své významné úspěchy, kterých svým razantním, útočným a úderným vedením likvidace dosáhl v roce 2011.
S radostným zadostiučiněním přijali likvidátorovu skálopevnou neústupnost, se kterou odmítal sdělit, jaké sumy korun a dolarů ty úspěchy přinesly na účet likvidačního zůstatku a odmítal přiznat, že na kontě likvidace není jediná koruna. S dojetím ocenili obětavost, s níž o majetek HPH pečuje s nasazením všech sil. Po sdělení likvidátora, že „řešení se rýsuje v návaznosti na významné pozitivní posuny, které jsem provedl“ a jeho osobitého proroctví, že „řešení návratu majetku do HPH a rozdělování likvidačního zůstatku může být velmi rychlé“, ovládlo valnou hromadu přímo euforické nadšení. Tak alespoň v představách likvidátora Častorála zřejmě měla probíhat náhradní valná hromada 2011.
 
Některé skutečnosti však jakoby se ale doslova spikly proti likvidátorem nastíněným úderným a útočným krokům. Dva dny před náhradní valnou hromadou Finanční úřad pro Prahu panu likvidátorovi sdělil, že žádost HPH ze dne 10. 5. 2013 o vrácení přeplatku 246 497 Kč na dani z příjmu právnických osob se nevyhovuje, neboť tento přeplatek vznikl 18. 1. 2005. S následujícím odůvodněním – jestliže daňový subjekt (v tomto případě HPH) nepožádá o vrácení přeplatku do šesti let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká. V případě HPH lhůta na vrácení přeplatku uplynula již 2. ledna 2012. K tomu Finanční úřad uvedl, že odvolání je sice možné, ovšem je nepřípustné, jestliže odvolání směřuje jen proti odůvodnění rozhodnutí.
 
S tím ovšem pan likvidátor jistě nebude mít sebemenší problém. Vždyť se klidně odvolává i proti zamítnutí své žaloby na valnou hromadu 4. 11. 2011, kterou podal po více jak roce od jejího konání, tedy až po uplynutí zákonné lhůty. Navíc v případě čtvrtmiliónového přeplatku má naprosto neotřesitelný důvod pro odvolání – přece on nic nezavinil, za všechno mohou předsedové orgánů HPH K. Staněk  a J. Sedláček, když jej neupozornili včas (samozřejmě záměrně), že by přeplatek mohl nedodržením časového limitu propadnout. Když k tomu jako další důvod přidá profesorskou zapomnětlivost (a on přece profesorem je), a to dokonce jmenovaným v zahraničí, určitě mu bude přeplatek s uctivou omluvou vrácen. Ovšem nelze se přesto ubránit podezření, že počítání let, měsíců a dnů činí panu likvidátorovi nepřekonatelné a opakované potíže – nejprve není schopen spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce a teď vychází najevo, že ani rozsah šestileté promlčecí lhůty není schopen pochopit.
 
Jen tak přitom napadá, jak je vůbec možné, že účetní firma a auditoři účetních závěrek HPH z let 2005 až 2011 nebyli schopni zjistit, že v účetnictví chybí čtvrt miliónu korun. Při pomyšlení co všechno může likvidátorem tak tvrdošíjně ukrývané účetnictví HPH obsahovat, se nelze rozhodně vyhnout velmi závažným podezřením. I když na druhé straně je pravda – co to je čtvrt miliónu proti fiktivnímu vlastnímu kapitálu více jak 24 miliard, které likvidátor tak pečlivě a obětavě vede v účetnictví HPH. Přece takovou nicotností se nemůže zabývat, když vede rozsáhlé mimořádně úspěšné exekuce po celém světě.  A navíc, nejde o likvidátorovy vlastní peníze, ale jen o majetek společnosti, tedy akcionářů. Je to jen další ukázka, jak razantně a úderně likvidátor Častorál nakládá s majetkem HPH. A to je Z. Častorál osobou, která má vrátit do společnosti maximum z ukradeného majetku ve výši přes 80 miliard korun, jak sám už v roce 2004 spočítal.