aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorálova likvidace již stála společnost HPH 140 miliónů (místo aby majetek společnosti shromažďoval, tak jej rozprodává)

(01. 07. 2015) Tak nastal 30. červen 2015, očekávaný den, kdy likvidátor Častorál byl povinen do Sbírky listin založit auditovanou účetní závěrku HPH, která ukáže, kolik dalších miliónů utopil provozováním něčeho, co svou absolutní neschopností proměnil v naprosto totální zlikvidování Harvardského holdingu. Zřejmě mu nikdo nevyložil poslání likvidátora – nakonec, i kdyby vyložil, bylo by to zcela zbytečné.
 
Od roku 2004, kdy vzal likvidaci HPH pevně do svých rukou, do roku 2013 dokázal svým břidilským způsobem bez jakéhokoliv výsledku doslova rozházet nevídanou sumu 140 miliónu korun. Dokladem je torzo účetních závěrek, zveřejněných ve Sbírce listin, vycházejících z údajně rekonstruovaného účetnictví. Častorál sice sliboval, že účetnictví bude rekonstruováno počínaje rokem 1996, ovšem účetní závěrky, vycházející ze slibované rekonstrukce, nejsou až do roku 2003 ve Sbírce listin k nalezení, tedy sedm auditovaných závěrek chybí. Kdepak asi jsou? Že by nějak zmizely v odborném rekonstrukčním víru Častorálovy paní družky, kterou osobně, jako účetního experta, rekonstrukcí pověřil? Vzhledem k tomu, že tato rekonstrukce podle Častorála údajně měla trvat až do roku 2010, odbornost rekonstruující expertky byla náležitě ohodnocena – stála 2,7 milionů korun.
 
Likvidátor hned v roce 2004 vzal likvidaci HPH vskutku z gruntu. Do poloviny roku 2011 dalšímu expertnímu subjektu – dražební firmě Vaberg, likvidátor vyplatil 7,2 milionů korun. Ovšem jediným, orgánům HPH známým počinem Vabergu, je prodej jednoho objektu za 21 milionů a snad několika zcela bezcenných malých pozemků. Likvidátor sice tvrdil, že Vaberg na Slovensku přebírá a zpeněžuje harvardský majetek a přináší tak na účet likvidace stamilióny. Kde jsou? Že by byly ukládány na jakési utajované účty, aby se to zaprodanci nedozvěděli? Nebo těch milionů byla taková záplava, že je likvidátor ještě nestačil zanést do harvardského účetnictví?
 
Asi proto Vaberg s tím přebíráním a zpeněžováním přestal a jak Častorál na poslední valné hromadě sdělil, teď se Olivův Vaberg soustřeďuje na pomoc při exekucích na Slovensku, které kupodivu velice rychle skončily. Přestože je Častorál označil za otevřenou bránu k uspokojování akcionářů. Možná je to i tím, že Častorál se soustřeďuje na cosi jiného. Jak nedávno oznámil ve slovenském tisku v souvislosti s Váhostavem, teď prý „půjde Širokému po krku“. Také kdesi nedávno kategoricky utrousil, že teď učiní přítrž nakládání s ukradeným harvardským majetkem. Pane likvidátore, nejste příliš ukvapený, není po jedenácti letech s tím činěním přítrže ještě příliš brzy? Je samozřejmé, že když likvidátor teď jde bývalému estébákovi Širokému po krku, bude to stát nemalé náklady a jistě mu v tom bude všemožně opět nápomocen Vaberg, dražební firma bývalého estébáka Olivy, která se přece tak mimořádně osvědčila při přebírání a zpeněžování majetku HPH a je tedy na Slovensku jako doma.
 
Ovšem to vše stále těm promarněným 140 milionům za dosavadní likvidaci příliš neodpovídá. Možná, že klíč k tak brilantnímu likvidování majetku akcionářů by se mohl hledat až na Kypru. Tamní advokátní kanceláři Tsangarides totiž likvidátor Častorál vyplatil jen za sedmnáct měsíců, od července 2011  do listopadu 2012 osm milionů korun a k tomu ještě 30 tisíc euro. Tak je alespoň výpověď Častorála zanesena v policejním protokolu: „Prof. Častorál vyčíslil náklady na činnost právní kanceláře Tsangarides LLC v době do listopadu 2012 na částku 8 000 000 Kč. Současně uvedl, že této právní kanceláři byla poskytnuta zálohová platba v částce 30 000 EUR. Uvedená vyplacená částka této právní kanceláři je v rámci náhrady škody z činnosti AK Andreas Neocleous na Kypru požadována k úhradě v rámci podané stížnosti kárné komisi advokátů na Kypru“. Který finanční expert asi tu škodu vyčíslil?
 
Jen tyto dvě sumy představují 16,2 milionů korun. Přitom jen od července 2011 do listopadu 2012, tedy za 17 měsíců,  tato kyperská advokátní kancelář, jak likvidátor přiznává, stála Harvard 8 milionů Kč. Což je v průměru téměř půl milionu měsíčně. Skoro by mohlo vzniknout podezření, že se HPH stal pro advokáty z Tsangarides LLC přímo zlatým dolem. Přitom nikdo neví, co vlastně na Kypru pro společnost HPH vykonali. Byly ještě další advokátní kanceláře tak bohatě honorovány? O jedné se ví – za 15 stránek jakéhosi právního názoru, který nebyl ani procesním dokumentem, Častorál zaplatil 360 tisíc. Tyto své speciální transakce likvidační profesor Častorál pochopitelně zatvrzele utajuje a opět lze dojít k podezření, že tady může být jeden ze zakopaných psů skrývaného, samozřejmě expertně „zrekonstruovaného“ účetnictví. Častorál se ani nedokázal přinutit, aby na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“ podrobně rozebral své likvidační úspěchy v roce 2014. Místo toho jen v tolikrát již opakovaném klaunovském pojednání o přeběhlíkovi K. Staňkovi se opět dal do svého příslovečného patologického lhaní, podle goebbelsovské mantry, že stokrát vyslovená lež se stane pravdou. Nakonec co asi tak Častorál, jako bolševický kantůrek, mohl na esenbácké a estébácké Vysoké škole učit? Jedno však je nutno Častorálovi připomenout nad jeho stupidní otázkou – „odkud pochází a z jakých prostředků jsou hrazeny nemalé finanční náklady, vynaložené na zaplacení četných podání a za aktivity K. Staňka, vydávajícího se za člena představenstva….“
 
Tak především - ta podání a aktivity jsou aktivitami a podáními představenstva společnosti a předseda představenstva je podepisuje. Což pochopit, je pro rozvrácenou likvidátorovu mysl naprosto nepřekonatelný a nerozluštitelný problém. Svou otázku přímo umocňuje další otázkou ještě údernějšího kalibru – „kdo na tom má zájem a kdo a z jakých prostředků tyto náklady financuje, když jde o finanční prostředky vynaložené mimo účetnictví HPH?“ Proč tedy svévolně nutí představenstvo odmítáním proplácet náklady na valné hromady k vynakládání prostředků „mimo účetnictví HPH“? Dokonce už vidí - s věšteckou koulí v ruce - až do vzdálené budoucnosti. Vyvolávat podezření bez jakéhokoliv dokazování a předem bezpečně vědět, co kdo učiní, v tom bývali vnitráčtí a estébáčtí příslušníci vskutku nedostižní experti. Jenže tady velký ukrajinský profesor ujel a je nutné mu cosi připomenout.
 
Když se v roce 2004 - právě s pomocí tehdejšího nově zvoleného představenstva a jeho předsedy K. Staňka - mohl konečně ujmout likvidátorské funkce (jak sám ve své Výroční zprávě za rok 2004 si spokojeně pochvaloval), harvardská kasa zela prázdnotou. Na to, aby si vyplácel svou soudem určenou odměnu 15 tisíc měsíčně, prostě nebylo kde brát, ani na vyplácení družky. A tak to Častorál vyřešil úderně a útočně, jak to jen on umí. Obrátil se na společnost HBS, tedy na svého úhlavního nepřítele, uprchlého zločince Koženého, s žádostí o půjčku asi 4 miliónů Kč. Samozřejmě v nejpřísnějším utajení, aby se to zaprodanci Koženého a Vostrého nedozvěděli. Kožený, tedy společnost HBS, bez problémů vyhověla a likvidátor měl po starostech, jak vyplácet sebe, a také svou družku za „rekonstrukci“ účetnictví. Není dosud známo, zda před jedenácti lety vypůjčenou sumu likvidátor již vrátil. Nebo ji snad nakonec zaevidoval do likvidačního zůstatku, jako částečnou úhradu škody, kterou Kožený způsobil? Tehdy se ovšem likvidátor zřejmě neobtěžoval bádat, odkud ty Koženého milióny pocházejí, kdo na té půjčce má zájem a jaký. Ani nemusel, dobře věděl, že to byly prostředky nejen „mimo účetnictví společnosti HPH“, ale že evidentně pocházely z rozkradeného majetku HPH. Pro likvidátora to byly prostě křišťálově čisté peníze, vždyť si je přece půjčil pro sebe a svou družku, proto na nich nemohl ulpět ani stín špinavosti.
 
Nakonec Častorál přičinlivě oznamuje, že předseda představenstva, za kterého se K. Staněk pochopitelně jen vydává, musí zaplatit náklady soudního řízení. Je úžasné, s jakou péčí se likvidátor stará o své bližní. Zdali již spolu s akcionářem Kaňovským zaplatil společnosti škodu, kterou oba rukou společnou a nerozdílnou způsobili HPH svoláním dubnové valné hromady 2004 tím, že svévolně ignorovali předběžné soudní opatření, svolání VH zakazující a proto byla tato VH zneplatněna? Už likvidátor uhradil čtvrt milionu propadlého přeplatku z daně, kterou sám finančnímu úřadu platil? Neuhradil, soudí se, že on to nezavinil, třebaže měl šest let čas o vrácení přeplatku požádat. Takže musí být vinen tehdejší konkursní správce, který mu prý nic o přeplatku neřekl. Jak je možné, že se při tak skvělé „rekonstrukci“ účetnictví na ten přeplatek nepřišlo! Uhradil 1,2 miliónů soudních nákladů za stažení žaloby na směnku 5,4 miliardy, když se po letech konečně od protistrany dozvěděl, že subjekty výstavce i avala dávno zanikly? Jak je to s náklady na nesmyslné dražby naprosto neprodejného objektu v Ohradní? Aby toho nebylo málo, Častorál k tomu přidal dvě ještě nesmyslnější e-dražby jen pouhé možnosti léta se soudit o zablokovaných 100 milionů a zaplatit za to Častorálovi pakatel – 50 milionů korun. Co ty audity, které dělala firma Better a každý stál 300 tisíc, jak Častorál vlastní prostoduchou korespondencí s auditorem potvrzuje? Za co utratil 140 milionů při provádění neuvěřitelně břidilské likvidace HPH? Až to vše bude jednou sečteno i s ukrývanými kostlivci v účetnictví, ukáže se, co všechno dokázal napáchat jeden likvidátorský nýmand, který ještě nikdy žádnou likvidaci neprovedl.
 
Ještě k tomu označování předsedy představenstva za přeběhlíka. Tady Častorál jen odhaluje svou naprostou bezcharakternost, když se pustil do spolupráce s Koženým na zrušení předběžného opatření, kterým jsou blokovány převody harvardských akcií a podpořil svým vyjádřením žalobu Koženého společnosti Harvard Group na zrušení tohoto opatření. Což je již jediná, stále existující ochrana akcionářů před evidentní snahou Koženého a Častorála zcela ovládnout společnost HPH. Nelze opomenout skutečnost, že k těmto bohulibým záměrům Koženého s Častorálem se mimořádně ochotně připojil i Bohem vyvolený evangelizátor harvardské likvidace, akcionář Kaňovský, svým pastýřském vánočním poselstvím. Kdo je tedy přeběhlík? Staré pořekadlo, že zloděj křičí, chyťte zloděje, se opět osvědčilo.
 
Poslední aktualitou z profesorsky likvidačních aktivit Častorála je další e-dražba harvardského majetku. Po pochopitelně neúspěšné dražbě práva soudit se o 100 milionů se Častorál rozhodl vydražit 22 709 akcií společnosti Tonak, které HPH vlastní, za zhruba milion korun. Je tak nepochybné, že protiprávní zvůle Častorála dosahuje vrcholu, neboť podle zákona (§ 72 Obch. Z.) „likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti…“, tedy nikoliv majetek společnosti rozprodávat.K tomu není třeba ani dodávat, že Častorálovo horečné dražení majetku HPH může jen dokazovat to nejhorší – že naši společnost dovedl až na hranici insolvence, jestliže ne již za ní.