aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorál ve své obvyklé formě

(26. 02. 2015) Tak náš ukrajinský kvaziprofesor Častorál opět ze sebe vyprodukoval jednu ze svých dalších hlubokých a samozřejmě brilantních analýz. Rozepsal se o pokusech přeběhlíků K. Staňka a J. Sedláčka zničit likvidaci HPH. Soudem jmenovaný Častorál však stojí dál jako skála, přeběhlíci se marně snaží, ať v Praze, nebo na dalekém Kypru, na jeho likvidátorovo břídilství přece nikdo nemá.

K čemu se tedy dobral v další ze svých nedostižných analýz, pokud jde o odštěpení. Prý by to znamenalo, že by se tak Vostrý a Kožený „vyhnuli povinnosti uhradit způsobenou škodu a nebylo by už možné tuto škodu vymáhat“. Proč by vymáhání nebylo možné, není třeba zdůvodňovat – když přece Častorál něco ví, tak to tak musí být a jakékoliv vysvětlování je naprosto zbytečné. Jak by odštěpení mohlo zrušit soudní usnesení Vrchního soudu, tak taková mimořádně logická dedukce přece musí zůstat ukryta hluboko v Častorálově rozvrácené mysli.
 
Jak se ovšem zdá, Častorál jistě dobře ví, o čem mluví. Kožený a Vostrý byli pravomocně odsouzeni k náhradě způsobené škody v říjnu 2012. Tedy před dvěma roky a čtyřmi měsíci. Slyšel někdo z akcionářů, že by likvidátor na Koženém a Vostrém způsobenou škodu vymáhal? Vlastně slyšel, vždyť přece na poslední VH Častorál přítomným akcionářům sdělil, že v zahraničí nic vymáhat nebude, protože je to příliš nákladné. A najednou přeběhlíci Sedláček se Staňkem hodlají to likvidátorovo neexistující vymáhaní znemožnit. Ta drzost přeběhlíků! Je však třeba mít pro tak totálně neschopného likvidátora pochopení - musí si přece vyrobit alibi, že on za nic nemůže, ale viníkem, když akcionáři nic nedostanou, jsou přece přeběhlíci Staněk a Sedláček. Nakonec dosud za celou tu zkrachovalou likvidaci nebyl nikdy vinen likvidátor, ale vždycky někdo jiný – soudy, policie, státní zástupci, právníci, zaprodanci a přisluhovači odsouzených zločinců a nad tou zlolajnou cháskou se vznáší ukrajinský profesor a soudem jmenovaný i vyhozený likvidátor, nevinný jak lilie při konfirmaci. Jen tak napadá, jak dlouho asi bude trvat, než se v likvidátorově chaotické mysli zrodí přímo geniální argument – já jsem byl sice soudem pověřen, abych prováděl likvidaci HPH, ale nejsem odpovědný za výsledek likvidace. Jestliže jsem byl soudem jmenovaný, tak odpovědnost za výsledek likvidace nenesu já, ale zákonitě padá na soud, který mne jmenoval. A protože to vím, tak to tak musí být.
 
Dál pak Častorál neváhá naplno odhalovat Staňkovo přímo zločinné jednání. Ve věci odštěpení, pak likvidátor žaluje akcionářům HPH, že první pokus učinil Staněk už v listopadu, když se vydával za zástupce HPH a navrhl jmenovat znalce k ocenění obchodního jmění HPH. Ale podle likvidátora neuspěl. Tady dokonce Častorál odhalil nekompromisně Staňkův podvod - neboť vydávat se za zástupce HPH a nebýt jím, to je přece zločinné jednání. Pro umocnění svého odhalení pak likvidátor předkládá naprosto neotřesitelný argument „je třeba uvést, že je velmi sporné jestli se stal (Staněk) vůbec někdy členem představenstva HPH“. Jak je pak ovšem možné, že na každé VH až do roku 2011  vždy ve svých výročních zprávách uváděl „valnou hromadu svolalo řádně zvolené představenstvo“? Ta paměť, pane likvidátore, ta paměť! Státní zastupitelství už jistě obdrželo na Staňka nejméně tři trestní oznámení. Zlotřilost jednání předsedy představenstva pak náš bývalý kantůrek na bolševické Vysoké škole SNB a soudem vyhozený likvidátor ze společnosti ARC dokládá rozhořčeným zvoláním, že se K. Staněk „pokusil o kooptaci za člena představenstva HPH“.
 
Je vždy prakticky nemožné některé likvidátorovy osobité právní názory pro jeho vnímání reality uvést na pravou míru, ale jak říkali naši dědové – když pánbůh dopustí, i motyka spustí. Nicméně je třeba to zkoušet a zkoušet. Zvláště, když má Častorál svou pevnou oporu v harvardském evangelizátorovi a Bohem povolaném akcionáři Kaňovském. Takže – Staněk se za nikoho nevydával, na VH v květnu 2014 byl valnou hromadou zvolen za člena představenstva a pak představenstvem zvolen předsedou. Jeho zvolení stále platí, třebaže první soudní instance usnesení květnové VH zrušila, ale bylo podáno odvolání, proto zneplatnění VH nenabylo právní moci a usnesení valné hromady nadále platí. Pokud jde o návrh na jmenování znalce, pak Častorál zcela primitivně lže, když tvrdí, že Staněk neuspěl, neboť soud znalce jmenoval. A netřeba se šířit, jak Častorál vyváděl a ještě bude. Ovšem jak je možné, když likvidátor prohlašuje, že se Staněk při podání návrhu na jmenování znalce vydával za zástupce HPH, tedy podle likvidátora podváděl, přesto jeho návrh soud přijal a znalce jmenoval? Copak soud neví, že když Častorál něco tvrdí, tak to tak musí být? Vysvětlit Častorálovi jak dochází ke kooptaci je samozřejmě zbytečná snaha, nicméně – pane likvidátore, kooptaci provádí představenstvo, nikoliv jen o své vůli samotná osoba kooptovaná. Některý člen představenstva musí totiž kooptovanou osobu navrhnout, představenstvo návrh projedná a pak hlasuje. Vždyť zápis z kooptace jste sám zakládal do rejstříku. Jak se zdá, ani jste si ho nepřečetl. Což vás neomlouvá, opět jen bohapustě lžete.
 
Kupodivu tentokrát se další svou analýzou likvidátor pustil do situace kolem trustů na Kypru. Vše rozebral do posledního, ale opravdu do posledního, detailu a zveřejnil v pověstné častorálovské hutnosti. Oznamuje, že soudní projednávání návrhů likvidátora HPH na Kypru se blíží, proto sděluje přímo příval informací, které akcionáře zajímají. Prý protistraně v kyperském sporu „se skrze stávající představenstvo a dozorčí radu dosud nepodařilo získat informace a dokumentaci, kterými likvidátor oprávněnost svých návrhů a protiprávnost jednání dosavadních statutárů odůvodňuje“. Ještě loni v květnu na VH Častorál o trustech nevěděl vůbec nic a nebyl schopen odpovědět na jedinou otázku. Pojednou taková záplava nejpodrobnějších informací! Ovšem není jasné, co je asi obsahem žalob a podání a zda jsou v režimu častorálovského utajování vůbec kyperskému soudu doručovány. Nebo snad má s nikosijským soudem dohodu, že právníci protistrany nesmějí nahlížet do spisů, a tak zůstanou dokumenty HPH před protistranou utajeny až do vynesení rozsudků? Možná také, že obsahem těch likvidátorových listin jsou jen jeho kategorická sdělení – já to vím, proto je to pravda, a proto to tak je. Tady ovšem nelze odolat populárnímu doktoru Štrosmajerovi ze seriálu Nemocnice na kraji města a jeho zvolání parafrázovat - kdyby hloupost nadnášela, tak by pro vás letadla nemusela existovat.