aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorál v husitském stylu - nikoho se neleká a na množství nehledí

(22. 10. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se opět objevila snůška stále roky opakovaných informací a k tomu i nepodložených, které jsou v úvodu vydávány, patrně nějakým těžko vysvětlitelným omylem, za odpovědi akcionářům na průběh likvidace. Nelze totiž uvěřit, že by mohly být takové informace „Sekretariátu likvidátora HPH“ o současném stavu likvidace myšleny vážně. Ovšem pokud ano, pak Bůh pomáhej likvidaci a především harvardským akcionářům.
Likvidátorův sekretariát akcionářům sděluje mimořádně aktuální zprávu, že 21 milionů dolarů z prodeje chaty v Aspenu je nadále zablokováno a „jsou chráněny před pokusy OSMA a z řad neplatně zvolených statutárních orgánů HPH tento proces narušovat“. Což likvidátor Častorál opakuje již několik let do omrzení stále dokola. Samozřejmě jeho „sekretariát“ jménem Malhocký se také musí přičinit. Již před časem, kdy OSMA získala jeden z dokumentů soudního řízení o Aspenu ze zdroje veřejně přístupného, se likvidační „profesor“ Častorál rozhněval a sdělil „soudkyně nám byla příznivě nakloněna, ale když se ten dokument s jejími poznámkami objevila na stránkách OSMA, velice se rozčílila a vynesla pro nás nepříznivý rozsudek“. Jen mimochodem – může v průběhu soudního řízení dávat jakýkoliv soudce najevo svou tak očividnou přízeň jedné straně? Nebo snad to bylo pouhé přání, jež se stalo otcem další z likvidátorových bludných myšlenek? Což doplnil informací, že jím najatá americká advokátní firma se také rozčílila a hned věděla, že ten dokument byl získán od Koženého a že učiní proti OSMA příslušné právní kroky. Kupodivu neučinila a lze mít podezření, že o získání příslušného dokumentu od Koženého vůbec neví, stejně jako neví, že chce učinit příslušné kroky. Takové věci zato ví (jako vždycky) jen Častorál. Zpočátku narušitelem procesu o zisk z prodeje Aspenu byl jen K. Staněk, najednou to narušování vychází i z řad statutárních orgánů, samozřejmě neplatně zvolených. Likvidátorovi prostě vyrůstají nepřátelé jako hlavy sedmihlavé saně, ale je to hrdina - jako husiti na množství nehledí.
 
Skutečně aktuální je informace, že za řadu marných dražeb objektu Ohradní dražební firma Vaberg dostane zaplaceno, až se Ohradní prodá, což se jistě týká i dražeb budoucích. Je obdivuhodné s jakým až neuvěřitelným altruismem Vaberg k majetku harvardských akcionářů přistupuje. Není ovšem jasné, zda dostane zaplaceno jen za dražbu úspěšnou, tedy poslední, nebo za všechny, tedy i za dražby naprosto zbytečné (kolik jich asi ještě bude?). Neboť Vaberg musí vědět, že nemovitost zatížená dvěma žalobami a v takovém stavu, v jakém v současné době je, je naprosto neprodejná. Ale nakonec za takových 5 až 7 miliónů se snad i taková poloruina prodá. Je ovšem pozoruhodné, že informace o neplacení dražeb přichází až nyní, že by se likvidátor začal něčeho obávat? Že by snad tato údajná, značně kuriózní dohoda mezi Olivou a Častorálem, byla ujednána až po poslední dražbě? Jinak by se s takovým svým úspěchem Častorál jistě pochlubil ještě již před započetím dražeb.
 
Likvidátorův sekretariát také sděluje, že Vostrému dosud nebyly doručeny soudní písemnosti ve věci exekuce na majetek ve slovenských společnostech TASS a Druhá strategická, kde je podle Častorála ukrýván. „Sekretariát“ tak odhalil tajemství, proč slovenská exekuce je na mrtvém bodě. To si tedy „sekretariát“ dovolil příliš, když vyzradil takovou lehce zneužitelnou informaci. Ovšem nadále zůstává přísně střeženým tajemstvím, jak mohla dražební firma Vaberg po několik let na Slovensku přebírat a zpeněžovat Vostrého majetek, jak Častorál na VH akcionářům zpozdile namlouval a nechat si za tuto činnosti od HPH platit. Je proto podezření, že v tom bude důvod, proč harvardské účetnictví utajuje a odmítá vydat k řádnému auditování. Že by Vostrý šel do sebe a ten majetek vydával dobrovolně? A kam vlastně ty milionové sumy ze zpeněžovaného majetku přišly? Na účtech HPH nejsou, tak kde je jim konec, na kterém účtu zmizely? Jakým zázračným způsobem se mohl Vaberg k tomu majetku dostávat, přebírat a zpeněžovat jej, když to bez doručení soudních písemností na Belize nejde? A proč vlastně byla exekuce na Slovensku zahájena, jestliže Vaberg s přebíráním a zpeněžováním skončil, jak informoval Častorál na poslední VH. Vždyť po skončení přejímací a zpeněžovací mise Vabergu nemohlo přece na Slovensku zůstat jediné Vostrého euro. Nicméně Vaberg je teď na Slovensku prý dál aktivní a s exekucí pomáhá. Přestože žádná neprobíhá? Také to přebírání, zpeněžování a teď pomáhání s exekucí prováděl a provádí Vaberg bez fakturování až do skončení likvidace?
 
I na „podvodný pokus K. Staňka a J. Sedláčka kooptovat se do orgánů společnosti“ muselo samozřejmě dojít. K tomu jen tolik – když až chorobná obsese předsedou představenstva i dozorčí rady brání v pochopení nejprostších skutečností, pak je zbytečné cokoliv vysvětlovat. Zvláště tak složitou věc, že kooptace byla navržena, projednána a provedena představenstvem a dozorčí radou, nikoliv K. Staňkem a J. Sedláčkem a nešlo o žádný pokus, natož podvodný, ale běžnou kooptaci. Ale co chtít od některých individuí, která nemají pro své osočování žádné důkazy? Vlastně není takové veřejné obvinění z podvodu bez jakéhokoliv doložení trestným činem? Možná, že by chorobná obsese pak mohla být polehčující okolností.
 
Posedlost K. Staňkem musí mít v „Sekretariátu likvidátora HPH“ vskutku nedozírné rozměry a tak dalším trumfem této sekretariátní informační grotesky je opět nanejvýš horká aktualita. Jejím obsahem je informace (opět mylná), že K. Staněk se v odvolacím řízení na odvolání likvidátora připojil k žalobě a neuspěl. K. Staněk se ovšem k žádné žalobě nepřipojil, připojilo se představenstvo HPH se souhlasem dozorčí rady. Že by opět práh rozlišovacích schopností i u těch nejjednodušších skutečností nebyl k nalezení? Nebo že by snad šlo o záměr? Taková posedlost někdy dokáže divy. Nejpravděpodobnějším důvodem tak fatálního nepochopení psaného textu, uvedeném v podání představenstva, se jeví zřejmá neschopnost prostému a stručnému textu vůbec porozumět.
 
Samozřejmě, že v informacích „sekretariátu“ musel zaznít opět jako horká aktualita  Častorálův oblíbený evrgrýn o mrtvých duších, neboť se „opět se potvrdilo, že na posledních valných hromadách HPH byly používány k hlasování plné moci na jméno K. Staněk již zemřelých akcionářů tzv. mrtvých duší“. Tady se již „Sekretariát likvidátora HPH“ ve své posedlosti zabořil do čehosi velice nepříjemného. Kdo plné moci zemřelých akcionářů používal? K. Staněk je používat k hlasování nemohl, protože po svém zvolení do představenstva HPH v roce 2004 předal zastupování akcionářů jinému zástupci, neboť zákon mu zastupování akcionářů zakazuje. Proto již deset let nikoho nezastupuje. Harvardští akcionáři i jejich plné moci jsou na VH registrovány organizační společností Centin, nikoli K. Staňkem, či kýmkoliv jiným. Že by se u „sekretariátu“ objevil stejný syndrom jako u likvidátora – neschopnost se dopočítat roků, uplynulých od nějaké události?
 
Registrace akcionářů na VH je kontrolována a vedena podle výpisu emitenta, který vydávalo SCP, v poslední době CDCP a tento výpis je jediným směrodatným dokladem pro registraci akcionářů. Společnost Centin je renomovanou, naprosto důvěryhodnou firmou, která stejné služby jako při valných hromadách HPH, poskytuje největším společnostem v ČR. Toto nařčení, že se na harvardských VH opakovaně hlasovalo plnými mocemi zemřelých akcionářů, je tedy obviněním společnosti Centin. Plné moci zemřelých akcionářů jsou vždy porovnány s výpisem emitenta, a pokud jméno akcionáře není ve výpisu emitenta uvedeno, pak jeho plná moc nemůže být registrována. Registraci vždy prováděla výhradně společnost Centin, takže kdokoliv jiný do registrace plných mocí nemohl zasahovat. Systém je totiž pod naprostou kontrolou organizační společnosti. Pochopitelně, že o tomto veřejném obvinění musí být Centin informován. Možná, že to konečně pochopí i ukrajinský profesor Častorál i se svým „sekretariátem“, ovšem pochybnostem se nelze ubránit.
 
Takže další z nesčetných obvinění bez jakéhokoliv důkazu. Ovšem ukrajinský „profesor“ Častorál s pozoruhodným atestátem, se snažil, to nelze popřít. Dvakrát poslal seznam plných mocí ministerstvu vnitra se žádostí o sdělení, kteří akcionáři ze seznamu zemřeli. Poprvé ministerstvo sdělilo, že Častorálem požadovaná součinnost je poskytována jen stanoveným subjektům a že likvidátorem vymáhaná součinnost nemůže být suplována „vyžadováním údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, jejichž užívání insolventními správci právní řád ČR nepodporuje“. Stručně řečeno, že Častorál vymáhal údaje protiprávně. Když totéž Častorál vymáhal od ministerstva podruhé, byla odpověď již výmluvně stručná – „bez existence právního předpisu, ve kterém je stanoveno oprávnění požadovat údaje z evidence obyvatel, nelze vaší žádosti vyhovět“. Proto asi likvidátorovi nezbývá, než aby inicioval vytvoření právního předpisu pro svou osobu. Přece musí toho Staňka zlikvidovat i s celým představenstvem i dozorčí radou. Aby se najisto vědělo, jaký on je likvidátor. Takže likvidátorovo potvrzení o hlasování plnými mocemi zemřelých akcionářů spočívá v tom, že žádné údaje, ve které nesmyslně doufal a vymáhal, od ministerstva vnitra nedostane. Jak se zdá i tady bylo přání otcem bludné myšlenky ve zmatené Častorálově mysli. Jenže kampak na Častorála – on to přece ví, proto to tak je a žádné údaje od ministerstva, jimiž by dokázal své tvrzení o „mrtvých duších“, vlastně nepotřebuje.
 
Na záplavu těchto žhavých aktualit z průběhu likvidace samozřejmě nadšené ohlasy akcionářů neustávají, doslova do OSMY jen proudí. I v té radostné euforii ovšem akcionáři nepřehlédli, že nikde ani zmínka o tom, kolik už je na likvidačním účtu uloženo desítek či stovek milionů, či snad i nějaká miliarda a zdali do Vánoc dojde k vyplácení. Jsou však uklidňováni, že takové údaje „sekretariát Malhocký“ nemohl zveřejnit, protože by došlo k jejich zneužití zaprodanci a přisluhovači Vostrého i Koženého. Prostě když Častorál řekne v květnu akcionářům na VH „vidím řešení likvidace v řádu měsíců“ tak je přece jisté, že do Vánoc bude vyplácet, i kdyby přisluhovači a zaprodanci z řad orgánů HPH ohrožovali likvidaci, co jim síly stačí.