aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorál připravil HPH o čtvrt milionu, ale je to pro něj bezpředmětné

(13. 12. 2014) V nedávných dnech se dozorčí rada obrátila na likvidátora Častorála s výzvou, aby uhradil škodu ve výši 246 497 Kč, kterou svou nedbalostí a porušením  povinností  při výkonu  funkce  likvidátora společnosti HPH jednoznačně způsobil. Svou písemnou odpovědí na výzvu dozorčí rady pak v tomto případě likvidátor přímo profesorsky prokázal, že lze již jen těžko uvěřit v jeho další způsobilost pro likvidátorskou funkci.
Likvidátor dozorčí radě sdělil: "Vážený pane akcionáři! V příloze vracím Váš dopis došlý 18. 11. 2014 jako bezpředmětný“. Tím akcionářem mínil předsedu dozorčí rady pana Sedláčka. Svou přímo výstavní bolševickou arogancí kantora na bývalé Vysoké škole SNB nemohl Častorál lépe ilustrovat, s jakou mimořádnou péčí se stará o majetek společnosti HPH a tedy i majetek akcionářů. Nakonec vždyť jde jen o peníze akcionářů, nikoliv jeho vlastní. Tak se jej to netýká, zvláště když navíc svou brilantní logikou dospěl k závěru, že jde o naprosto bagatelní záležitost, proto zcela bezpředmětnou. Je pro Častorála rovněž přímo charakteristické, když píše, že dozorčí radě její „bezpředmětný dopis“ vrací, ale nějak ho vrátit zapomněl.
Nelze se přitom ubránit podezření, zda likvidátorova zmatenost a rozvrácenost mysli již nenabyly neúnosných rozměrů. K dokonalosti jeho odpovědi chybí jediné – sdělení, že to přece zavinili zaprodanci a přisluhovači odsouzených zločinců, k čemuž zapomněl uvést paragraf svého osobního obchodního zákoníku, který říká, že za propadnutí sedm let nevyzvednutého daňového přeplatku se na likvidátora žádná odpovědnost nevztahuje. Tak příště, pane profesore, nezapomeňte! Lze se divit, proč Častorál tak zoufale odmítá dát účetnictví HPH z ruky?
Nakonec svou péči o majetek akcionářů projevil pan likvidátor i na poslední valné hromadě. Nejenže předvedl, jak se přestává orientovat v likvidaci HPH, kterou už více než deset let osobně úderně a útočně řídí, ale s přehledem prohlásil, že žaloba Koženého kyperských společností na Daventree Trustees se společnosti HPH a jeho akcionářů vůbec netýká. Přitom se Kožený přes své kyperské společnosti domáhá podílu, o který by akcionáři Harvardu mohli přijít, jenž představuje zhruba 50 miliónů dolarů, tedy miliardu korun, což je 60 Kč na akcii.
 
Ukázalo se, jaký má likvidátor v záležitostech trustů zmatek, když vůbec nevěděl, že kyperští právní zástupci 30. 10. 2013 bezvýhradně stáhli jménem likvidátora Častorála žalobu HPH proti Husky Trading. HPH tak musí žalované společnosti Husky zaplatit nemalé náklady na úhradu soudních výloh. Samozřejmě, že to Koženého mimořádně potěšilo. Že by kyperští právní zástupci HPH zapomněli likvidátorovi tuto skutečnost sdělit? To by byla vskutku odsouzeníhodná nedbalost, zvláště když již v květnu 2011 jim likvidátor jako první zálohu vyplatil 30 tisíc euro. Proč hned takovou sumu, to se zatím nikdo nedozvěděl.
 
Dokonce by mohlo vzniknout i podezření, že to mohla být záloha na sepsání nesmyslně rozsáhlé plné moci pro tuto právní kancelář, kterou sice likvidátor dal ověřit, přeložit i apostilovat ministerstvem zahraničí, aby ji posléze prohlásil za pouhý pracovní návrh, který prý nikdy nebyl určen k použití. Což je ovšem oblíbený likvidátorův trik, který přece provedl také se svým písemným vyjádřením pro jednoho akcionáře, žalujícího neplatnost VH z 29. 4. 2004. Likvidátor sice v této listině přesně určil, komu poskytuje své vyjádření ať se klidně VH zruší, ale před soudem tvrdil, že nic takového tomuto akcionáři neposkytl, že on byl vždy zásadně proti zrušení usnesení této VH.
 
Dost rozsáhle se „profesor“ Častorál na poslední VH věnoval také činnosti HPH Cayman na Kypru. Pochopitelně bez uvedení konkrétních skutečností, neboť harvardská likvidace se dostala do takového režimu utajení, že o jejím průběhu už akcionáři vůbec nic nevědí (kromě toho, že je beznadějná), a možná už ani sám likvidátor. Takže sice máme ovládnutou společnost HPH Cayman, ale o zablokovaných 31 miliónech dolarů na Kajmanských ostrovech nikdo nic neví. Jsou tam ještě? Nebo B. Vostrý, kterého nechal Častorál do jara loňského roku dělat v HPH Cayman ředitele, je stačil pohodlně uklidit? A likvidátor tak opět vítězně ovládl pouze prázdnou společnost?
 
Protože končí další rok politováníhodné harvardské likvidace, bude v té souvislosti jistě příhodných několik „výročních“ otázek pro pana likvidátora.
Jak se mohlo stát, že jste nechal propadnout přeplatek na dani čtvrt milionu, když jste se na jedné z minulých VH chlubil, že jste byl „rozhodnutím Finančního úřadu Praha 4 ustanoven zástupcem HPH pro daňové záležitosti“?
 
Proč se Daventree Resources Kypr (stoprocentní dcera HPH), rozhodnutím ředitelů, které jste jmenoval, zřekla u budějovického soudu nároku na 21 milionu dolarů, zablokovaných na účtu právníka Bayera? Když ze subjektů, které si tuto sumu nárokují, má na zablokované milióny největší právo, jak jste vždy tvrdil?  
Kam zmizely získané desítky miliónů z dlouhá léta přebíraného a zpeněžovaného harvardského majetku na Slovensku, které prováděla dražební firma Vaberg? Přece jste akcionářům na valných hromadách nelhal, pane likvidátore?
 
Jak mohla firma Vaberg přebírat a zpeněžovat majetek HPH, když soudem nařízená exekuce nemůže na Slovensku pokračovat, neboť příslušné osobě nebo osobám nebyly doručeny exekuční listiny? To Vaberg při svém přebírání harvardského majetku jen tak přišel a prohlásil - tohle je majetek HPH a ten byl hned zcela dobrovolně vydán a Vabergem převzat i zpeněžen?
 
Proč ve svých výročních zprávách za roky 2011, 2012 a také za rok 2013, založených ve Sbírce listin, uvádíte „vzhledem ke složitosti vývoje likvidace je obtížné stanovit časový horizont pro uspokojení akcionářů“? Přitom na valné hromadě za rok 2011 jste akcionářům tvrdil, že „řešení návratu majetku může být velmi rychlé a že řešení likvidace vidíte v řádu měsíců“? Určitě jste akcionáře nechtěl na VH obelhávat. Co se stalo, že dosud nedošlo k rychlému řešení likvidace, které jste viděl v průběhu několika měsíců?
 
Proč u účetních závěrek za poslední tři roky chybí ve Sbírce listin příslušné audity, když tvrdíte, že jsou vyhotoveny auditorem, kterého jste si vybral sám?
 
Vaše podrobné odpovědi budou akcionáři HPH jistě s napětím očekávat.