aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorál na VH oznámil významné posuny

(26. 05. 2014) Náhradní valnou hromadu HPH za rok 2012, která se uskutečnila 23. května 2014, očekávali akcionáři společnosti v pošetilé naději, že se konečně dozvědí od likvidátora Častorála něco konkrétního o realizaci likvidace. Zvláště, když na minulé VH před osmi měsíci sliboval, že „řešení likvidace vidí v řádu měsíců“ a ještě to potvrdil výrokem „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“. Nedozvěděli se naprosto nic, kromě standardního obviňování členů orgánů ze zločinných záměrů a k tomu dávno vyčpělých stupidně planých řečí, kterými obšťastňuje akcionáře na každé VH. Takže se akcionáři jen opětovně ujistili, že účty likvidátorem realizované likvidace jsou zcela prázdné.

Ovšem závěr svého vystoupení korunoval prohlášením, že prý „řešení majetku HPH se rýsuje v návaznosti na významné pozitivní posuny, které provedl, a tak rozdělování majetku HPH formou likvidačního zůstatku může být rychlé“. Jak je likvidátorovým zvykem, tak opět zapomněl, co uvedl ve své Výroční zprávě pro rok 2012, založené ve Sbírce listin – vzhledem ke složitosti vývoje dohledávání zajišťování a zpeněžování majetku HPH je obtížné stanovit nějaký časový horizont pro tuto činnost, popř. výhled na příští období. Míru zmatenosti „profesora“ Častorála si musí každý akcionář posoudit sám.

 

Při zdůvodňování, proč je VH 2012 neplatná, a proto je opět pro něj pouhým shromážděním akcionářů, si likvidátor nemohl odpustit opět své oblíbené lhaní. Prý při vyzvedávání výpisu z registru emitenta cenných papírů J. Materna a K. Staněk „zamlčeli skutečnost existence pravomocného usnesení soudu o jeho (pozn. Staňkově) neplatné volbě. Zřejmě tak vědomě uvedli Centrální depozitář CP v omyl“. Centrální depozitář byl svolavatelem VH panem Maternou plně informován o situaci v HPH, k tomu sám likvidátor s depozitářem intenzivně jednal, aby výpis emitenta nebyl vydán. Takže je předpoklad, že i on sám poskytl Centrálnímu depozitáři víc než dostatek informací. Lze tedy předpokládat, že likvidátor Častorál udělá vše, aby úderně také VH 2012 zneplatnil.

 

Referoval o usnesení, kterým Nejvyšší soud odmítl dovolání Vostrého a Koženého i s výňatky z odůvodnění a následovaly likvidátorovy osobité informace o závažných soudních řízeních. Ve věci Aspen sdělil, že „proces vymáhání majetku likvidátorem v USA komplikovali a ohrožovali K. Staněk a J. Sedláček“. Jak už několikrát, omílal likvidátor své stupidní tvrzení o jednom dokumentu zveřejněném na webových stránkách OSMA (samozřejmě byl dodán Koženým). Týkal se řízení ve věci Aspen; paní soudkyně E. Coin, prý do té chvíle příznivě nakloněná likvidátorovi, se proto rozhněvala a vydala usnesení proti HPH. Jak proces vymáhání ohrozil J. Sedláček, to pan „profesor“ ve svém spravedlivém rozhořčení jaksi „zapomněl“ sdělit. Hlavní je nařknout, bez důkazů obvinit - i když není z čeho a proč. To je přece účel a ta pravá policajtská údernost a útočnost.

 

Následoval výčet čtyř řízení, už před časem skončených. Pak se likvidátor Častorál pochlubil zneplatněním všech usnesení valných hromad za rok 2003 a 2011. 0 pokusu zneplatnit VH 2010 pro nicotnost, což mu soud zamítl pro nedodržení žalobní lhůty, se ani nezmínil, přestože se pochopitelně odvolal. Není bez zajímavosti, že na obou prvních případech zneplatnění se likvidátor aktivně podílel ruku v ruce s akcionářem Kaňovským. Přitom v případě VH ze dne 29. 4. 2004 likvidátor prohlašoval, že tato valná hromada je důležitým zlomem, který může akcionářům vrátit ukradený majetek zpět do společnosti a ujišťoval, že „udělám vše, aby akcionáři o své peníze nepřišli, na které mají nárok v plné výši, včetně úroků z prodlení“.  

 

Stejně jako před soudem, přitom zopakoval také své varietní vysvětlování, jak jednomu ze žalobců neposkytl i poskytl své expertní vyjádření, ať se klidně VH z r. 2004 zruší. Přestože přímo na žádost tohoto žalobce vyjádření sepsal a podepsal a ten je založil do soudního spisu. Likvidátor akcionáře i na této valné hromadě horlivě přesvědčoval, že on byl zásadně proti zrušení VH z roku 2004. Proč tedy to své vyjádření sepsal a poskytl, nějak nechtěl vysvětlit. Posléze se celá tato trapná věc vysvětlila následovně. Šlo o jakýsi likvidační obchod – vy mně pomůžete zlikvidovat předsedu představenstva K. Staňka a já vám jako soudem jmenovaný likvidátor HPH pomůžu zase zlikvidovat valnou hromadu z roku 2004. Akcionář Kaňovský se zase o zlikvidování VH z 29. 4. 2004 zasloužil nesporně svou prostoduchostí, když ji svolal a nedbal předběžného opatření, které svolání nedovolovalo. Jak se ukazuje, i po deseti letech se za hloupost může platit. Bude zajímavé, kdy tuto VH likvidátor Kaňovskému předepíše k náhradě.

 

(K další části vystoupení likvidátora Častorála na VH 2012 příště)