aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorál na VH nepřišel, Kaňovský jej nahradil

(09. 09. 2015) Valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci za rok 2014, svolaná představenstvem společnosti, se konala v pondělí 7. září 2015 v Praze. Program jednání, zveřejněný na internetových stránkách představenstva, byl zcela běžný, až na změny stanov společnosti a volbu členů orgánů. 

Ovšem s největším napětím zúčastnění akcionáři očekávali výroční zprávu likvidátora Z. Častorála, zvláště když podle účetní závěrky zbývalo likvidátorovi k 1. lednu 2015 pouhých 4,9 milionů korun. Což při průměrných nákladech od roku 2004 (15 milionů za rok) signalizuje, že se HPH již nějaký čas velice nebezpečně pohybuje na hranici (nebo již za hranicí?) insolvence.
 
Akcionáři se však nedočkali! Likvidátor Častorál se na valnou hromadu nedostavil. Bez vysvětlení, natož jakékoliv omluvy, čímž akcionářům dal jednoznačně najevo, jak mu na nich záleží. Byli tedy ochuzeni o příležitost vyslechnout si v jeho osobitém podání přehled mimořádných likvidačních úspěchů, kterých dosáhl v uplynulém roce. Nicméně je možné je citovat z Výroční zprávy, založené likvidátorem do sbírky listin.
 
Kdyby byl Častorál přítomen, tak hned v úvodu by sdělil vskutku mimořádný poznatek, že „činnost společnosti pod vedením soudem jmenovaného likvidátora směřuje v rámci likvidace k rozdělení likvidačního zůstatku akcionářům“. Objevnost tohoto sdělení by doslova přítomným akcionářům vyrazila dech a jistě vzbudila šum nefalšovaného potěšení, nad tak mimořádnou informací.
 
K tomu by hned oznámil, jak po definitivním odsouzení zločinců Koženého a Vostrého (v říjnu 2012) hned spustil „další etapu procesu likvidace, a to formou exekučních řízení“. Tím by pochopitelně nadšení v jednacím sálu jen vzrostlo. Aby snad akcionáře nenapadlo přemýšlet, na jakých účtech snad skončily zisky z tříletých exekucí, pohotově by se pan likvidátor zmínil o nebezpečí, v němž se likvidace trvale nachází. Neboť „v současné době jsou v orgánech společnosti osoby, podporující aktivity pravomocně odsouzených formou legalizace majetku, pocházejícího z trestné činnosti“. Pak by se pochlubil svým přímo nedostižným detektivním nadáním, neboť náš soudem jmenovaný likvidátor svou činností zjistil, že z HPH ukradený majetek je legalizován a tato „činnost je podporována stávajícím představenstvem a dozorčí radou“. Pískot a projevy odporu v sále by se daly jen těžko utišit.
 
Ovšem největší bomby by se akcionáři dočkali, až by se likvidátor pročetl na stranu deset své zprávy a nechal explodovat senzaci mimořádné brizance, deset let Častorálem mistrně utajovanou. Pochopitelně z takticko-zpravodajských důvodů, aby se to členové představenstva nedozvěděli a nemohli tuto informaci zneužít. Častorál by totiž skromně oznámil, co již v roce 2004 odhalil: „snahu o narušení procesu likvidace stávajícím představenstvem registroval likvidátor již v roce 2004 podáním účelového návrhu osob spřízněných s odsouzenými na zahájení konkurzu“. V tu chvíli by jistě přítomní akcionáři vyskočili jako jeden muž a v oslavném vzrušení by nosili likvidátora po sále na ramenou. Odhlédnuto od téměř nesrozumitelné hatmatilky vysloužilého bolševického policajta, jen tak napadá – nepřipomíná to likvidátorův přitroublý blábol, jak svou prozřetelností vítězně rozdrtil mezinárodní spiknutí u soudu v Nikósii, které mělo z likvidátora učinit nevěrohodného svědka?
 
Tady možná likvidátor Častorál neprofesorsky odkryl své velké tajemství, nad kterým marně bádá řada expertů. Jak - vzdor tolika protivenstvím, legalizaci a vyvádění majetku z HPH, v němž žádný majetek není, systematickému narušování procesu likvidace zaprodanci a přeběhlíky, praní špinavých peněz, nevůli soudů i policie konat tak, jak si likvidátor přeje – při tom všem dokázal přímo nemožné. Navýšit vlastní kapitál HPH, tedy likvidační zůstatek z nuly na ohromující sumu téměř 26 miliard (1550 Kč na akcii). Vždyť je to víc než třetina schodku projednávaného českého státního rozpočtu. Existuje v této zemi bohatší společnost a bohatší akcionáři? Likvidátorem již v roce 2004 registrovaná zlotřilost stávajícího představenstva jen dokazuje, že musí mít osobní křišťálovou kouli a řídí se vidinami, jež se mu v ní zjevují (nebo jen v jeho rozvrácené mysli?). Proto je na vše vždy připraven a veškeré problémy hravě řeší ruky mávnutím. Škoda jen, že Častorál nebyl přítomen; takhle přijít o takové akcionářské adorování. Jistě by se ale také nevyhnul otázkám, jak tak zázračně - už v roce 2004 - mohli členové stávajícího představenstva participovat na podávání návrhu na konkurs. Odpovědi likvidátora by nesporně byly ozdobou valné hromady.
 
Ačkoliv hlavní hvězda valné hromady tedy chyběla, nebyli akcionáři příliš ochuzeni. Přímo před nimi se zrodila nová star – akcionář Kaňovský se s chutí ujal role likvidátorova suplenta a vskutku se činil. Dostavil se vybraně společensky oděn do  jakýchsi tepláků a ostře žlutého trička. Začal zostra, přímo v častorálovském stylu, úderně a útočně. Hned přísně vytkl představenstvu, proč nesvolalo valnou hromadu v zákonném termínu, tedy do 30. června. Předseda představenstva mu vlídně odvětil, že to nebylo možné, když likvidátor odmítl utajovanou účetní závěrku představenstvu předat a zveřejnil ji založením do sbírky listin až v červenci t. r. Když byl dotázán, zda by neměl spíš, než nesmyslně napadat představenstvo, přinutit likvidátora, aby závěrku předával včas, Kaňovský opět v častorálovském stylu zarytě mlčel.
Ještě před valnou hromadou se Kaňovský na internetu vyjádřil, že považuje tuto valnou hromadu za frašku. Jeho oblek zřejmě měl být zdůrazněním, že když fraška, tak tedy fraška v odpovídajícím odění. Byl jediným, kdo neustále vystupoval s připomínkami a protesty, které doslova chrlil. Svou první minutu slávy si vybral, když mu o pauze v hloučku akcionářů jeden z nich řekl, že by se měl zabývat věcmi podstatnými a nechat být záležitosti okrajové. Doslova se hystericky rozeřval na celý sál „nechte mne bejt, dejte mně pokoj.“ Ovšem je třeba uznat, že dělat náhradníka Častorálovi může chatrnějšímu nervovému systému dávat co proto.
 
Druhou chvíli slávy si pak Kaňovský vybral se záviděníhodnou proradností. Když bylo oznámeno hlasování k jednomu z bodů programu, Kaňovský se kvapně zvedl a beze slova opustil sál. Vrátil se až po hlasování a hned protestoval, že když nemohl hlasovat, tak bylo narušeno hlasovací kvórum a hlasování je proto neplatné. Co všechno nedokáže Kaňovského hlava, bohem pomazaná, vymyslet! Že by si snad evangelizoval nejen likvidaci, ale i latinské úsloví pohanů ze starého Říma do podoby – co je dovoleno bohem vyvolenému Kaňovskému, není dovoleno ani likvidátorovi? Není pochyb, že tento roztomilý pokus o podlost, bude jedním z bodů Kaňovského žaloby na neplatnost valné hromady. Měl však velký sukces, bavil celou valnou hromadu, dokonce byl při svém jednání a protestování pečlivě přítomnými akcionáři fotografován. Rozhodně však přímo zásadně přispěl svým neotřelým jednáním k urychlení výplaty likvidačního zůstatku.
 
I jinak se náš vyvolenec boží činil. Mimo sál mezi akcionáři pilně obviňoval předsedu představenstva K. Staňka, že vynáší na valné hromadě důvěrné informace ze společnosti HPH. Všechna čest, je to dokonce obvinění, které ještě likvidátor nestačil ani zařadit do svého repertoáru. Kterépak asi důvěrné informace měl Kaňovský na mysli? Že by sdělení ve zprávě představenstva, jak Kaňovský vehementně a stále vyzývá představenstvo, aby podporovalo a spolupracovalo s likvidátorem? Přitom pokoutně písemně informuje jednoho z akcionářů, jak je kauzou HPH zhnusen a že ani on sám není schopen Častorála přimět, aby zveřejnil „pro akcionáře srozumitelné informace, jak by měla likvidace pokračovat a k čemu spěje“.  Skutečně myslí vážně podporu a spolupráci s naprosto neschopným likvidátorem, který se roky dopouští trestného činu vědomého zatajování účetnictví? Myslí vážně, že by Častorál měl srozumitelně (!) formulovat, jak bude likvidace pokračovat a kam spěje? Zvláště když už kde kdo ví, že HPH dospěl zřejmě do insolvence a likvidace už dávno skončila, zlikvidováním všeho, na co Častorál sáhl?
 
Zřejmě mezi přísně důvěrné zařadil Kaňovský informaci, jak Častorál nesouhlasil s programem VH a proto odmítl náklady valné hromady uhradit. Nebo snad, že likvidátor utratil 150 milionů, bez jakéhokoliv přínosu do likvidačního zůstatku? Ovšem tou nejpřísněji střeženou informací jistě mělo být oznámení finančního úřadu, že v HPH dojde ke kontrole účetnictví. Samozřejmě největšího zločinu se však předseda představenstva dopustil, když sdělil valné hromadě, že z dokumentů finančního úřadu lze soudit, jak ty miliony Častorál utrácel a kolik, za co a komu tyto velice zajímavé částky vyplácel.
 
Prostě na takové informace podle našeho bohem pomazaného nemají akcionáři HPH sebemenší nárok a předseda představenstva tak opět záludně rozvracel úspěšnou harvardskou likvidaci. Jinak pokud jde o prozrazování přísně tajných informací tak budiž ještě zveřejněno Častorálovo marné úsilí, jak se snažil na CDCP znemožnit vydání výpisu emitenta představenstvu a podobný nátlak vyvíjel i na Vězeňskou službu, aby svolavatelům VH nepronajala jednací sál.
 
Jinak valná hromada proběhla, kromě excesů Kaňovského v pohodě. Byla přijata změna stanov, akcionáři vyslechli zprávy představenstva a dozorčí rady a pak odmítli schválit účetní závěrku bez řádného auditu a bez kontroly účetnictví. Do představenstva byli zvoleni paní Renata Reichmanová a Karel Staněk a Jakub Sedláček do dozorčí rady. Když ovšem přišla na pořad „nepřítomná“ zpráva likvidátora, akcionáři jednoznačně odsoudili Častorálovu neúčast a obraceli se na představenstvo i dozorčí radu s tím, že už měl být dávno odvolán a naléhali, aby orgány HPH v rámci svých možností likvidátorovo odvolání urychlily.