aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorál bojuje o trusty a ani o tom neví

(08. 02. 2015) Katastrofální situaci harvardské likvidace si akcionáři HPH začínají stále silněji uvědomovat, a proto své poslední naděje začali upínat k možnosti vyplácení podílů z kyperských trustů. Není proto od věci podezření, že tak dávají najevo i své přesvědčení – čím dál od Častorála jsou peníze, ve které doufají, tím větší může být pravděpodobnost, že k jejich výplatě dojde. Ovšem zcela marně požadují od likvidátora Častorála jakékoliv informace o stavu soudních řízení v Nikósii. Proto se stále častěji obracejí na OSMU, která naposledy informovala o soudních jednáních na Kypru, která na počátek tohoto roku byla stanovena. Takže stav je následující…

Na 28. ledna 2015 bylo určeno řízení, v němž se společnost HPH Cayman, ovládaná společností HPH (řediteli jsou bývalý příslušník StB Oliva a Marek), domáhá správy a řízení trustu č. 1. Společnosti Daventree Trustees Ltd. a Afendanco Ltd. předaly soudu v Nikósii svá písemná podání, ovšem tento případ byl předán jinému soudci, proto jednání k vydání soudních pokynů bylo odročeno na 17. února 2015, kdy také bude určen termín dalšího projednávání kauzy.
 
Ve věci žaloby Koženého kyperských společností Frabran Holdings a spol. na Daventree Trustees, kterou se Koženého společnosti dožadují vyplacení podílů k 48% harvardských akcií, bylo jednání stanoveno na 9. února 2015. Jde o následující záležitost. V květnu 2013 požádal HPH Cayman (který není zúčastněnou stranou) o možnost do řízení vstoupit jako strana zainteresovaná. Daventree Trustees proti této žádosti podala odpor a tak 9. 2. 2015 půjde o vydání soudních pokynů a na vyřízení kauzy se bude dál čekat. Jen pro zajímavost – na poslední valné hromadě HPH loni v květnu, se předseda představenstva K. Staněk ptal likvidátora na stav soudních řízení v Nikósii. Zvláště pak právě na tuto kauzu, neboť v ní jde o nejméně 50 miliónů dolarů, které Koženého společnosti z majetku trustů, tedy majetku akcionářů, neoprávněně vymáhají. Likvidátor Častorál tehdy odpověděl, že k tomu nemůže nic říci, neboť se tato kauza společnosti HPH a jeho akcionářů netýká. Ani k dalším otázkám se Častorál nezmohl na jedinou kloudnou odpověď. Prostě o dění na Kypru nevěděl vůbec nic.
 
Přitom už rok před touto valnou hromadou se HPH Cayman domáhal, aby do řízení mohl vstoupit (aby ne, když jde o 50 milionů dolarů), ale náš vševědoucí a soudem jmenovaný likvidátor a profesor s ukrajinským pouťovým atestátem o tom neměl ani ponětí? Že by páni ředitelé HPH Cayman Oliva a Marek svého likvidačního šéfa neinformovali? Nebo to při jeho rozvrácené mysli pokládali za zbytečné? A co likvidátorova kyperská právní kancelář? Tady by se ovšem důvod ochabujícího toku informací z Kypru k likvidátorovi možná mohl najít. Vzhledem k tristní finanční situaci společnosti HPH, kdy zřejmě nastal konec desetitisícovým zálohám v eurech, putujícím na konta kyperské AK, je podezření, že se ten důvod vlastně nabízí. Ovšem aby likvidátor Častorál nic nevěděl o kauze, v níž jde harvardským akcionářům o 50 milionů dolaru, to je vskutku na pováženou. A je to opět jen další vysvětlení, proč je harvardská likvidace v tak katastrofálním stavu.
 
Další jednání bylo stanoveno rovněž na 9. února 2015. Jde o odvolání kyperským soudem dosazeného správce do trustů. Žádost o jeho odvolání podala 29. 11. 2012 Daventree Trustees a proti této žádosti podaly Koženého kyperské společnosti odpor. Termín 9. 2. 2015 je určen pro vydání soudních pokynů.
 
Poslední zatím známé jednání soud v Nikósii určil na 3. března 2015. Jde o žádost HPH Cayman získat správu a řízení Trustu č. 2.  Bůh proto ochraňuj harvardské akcionáře, ale v tom by jim měl určitě pomoci Bohem vyvolený akcionář Kaňovský. Společnosti Daventree Trustees a Afendanco Ltd. k tomu předložily soudu svá písemná podání a 3. 3. 2015 má nikósijský soud žádost HPH Cayman projednávat. Jak se ukazuje, ani o tak pro společnost HPH důležitém soudním řízení, likvidátor Častorál patrně vůbec nic neví, když není ani schopen odpovědět na dotazy akcionářů. Hlavně že jim na svých stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ předvádí své pověstné brilantní analytické rozbory asi tří paragrafů trestního zákoníku. Ten Častorálův vybroušený cit pro to, co harvardské akcionáře eminentně zajímá, je vskutku až neuvěřitelný.
 
Nakonec pro likvidátora Častorála jedna otázka – vždyť vy trusty pokládáte za podvodně založené a tedy neplatné. Dokonce jste před časem nabídku na jejich převzetí striktně odmítl. Proč najednou tolik námahy pro jejich získání? To chcete šéfovat protiprávně založeným subjektům, které navíc podvodně založili odsouzení zločinci Kožený a Vostrý se svými přisluhovači a zaprodanci? Není to pod vaši důstojnost? Nebo už je to vskutku vaše poslední zoufalá naděje, jak se ještě dostat k nějakým finančním prostředkům, ve snaze dál prodlužovat harvardskou likvidační agónii?