aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

"Profesor" Častorál a jeho břídilství před televizními kamerami

(10. 09. 2014) Ve svém úterním televizním vystoupení, které se týkalo zablokování 20 miliónů dolarů v Českých Budějovicích (zhruba půl miliardy korun), náš ukrajinský profesor a bohužel také likvidátor HPH Častorál harvardským akcionářům opět prokázal svou totální neschopnost. Názorně tak předvedl, proč ani po více než 10 letech jeho „likvidování“ není na likvidačním účtu ani koruna.
Tentokrát už neměl ani odvahu obvinit ze svého břídilství zaprodance a přisluhovače Koženého a Vostrého, ale všechno svedl na soud. Sdělil, že pachatelé usilují o to, aby jim byly zablokované prostředky vráceny. Půl miliardy korun se tak prý může dostat k lidem kolem Koženého a dodal: „Je to důsledek soudního verdiktu, který zamítl přímé vydání poškozeným“. Soud totiž na tři roky zablokoval 20 miliónů dolarů na účtu budějovického advokáta Bayera, což je ovšem hezky stará záležitost. Už od roku 2006 se o tuto sumu soudí a za tu dobu nedokázal svými „důkazy“ soud přesvědčit, že ty milióny dolarů patří HPH.
 
Mluvčí Městského soudu sdělila, že soud nemohl zablokovanou sumu vydat, neboť jde o spornou otázku.  Proto soud určil tříletou lhůtu, ve které zájemci v civilním řízení mohou uplatnit své nároky. K tomu Častorál sdělil, že „náklady, soudní poplatky a na advokáty budou přitom extrémní. Kdybychom neuspěli, tak se k prostředkům dostanou zločinci“. Kde pojednou zůstaly úderné a útočné kroky, kterými přece Častorál deset let ve spolupráci s dražební firmou Vaberg plnil likvidační účet zabavováním, přebíráním a zpeněžováním majetku na Slovensku? Že by ty ohromné výnosy byly ukládány na nějaký supertajný účet, aby je Kožený s Vostrým a jejich zaprodanci nemohli vyvádět na Kypr? Kde zůstaly Častorálovy sliby akcionářům na VH, že „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“, což doplnil výrokem „řešení majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“. Ovšem Častorálovo sdělení, jak civilní soudy budou extrémně nákladné, cosi signalizuje - že totiž na další soudní řízení nemusí mít už HPH potřebné prostředky. Stačí pohled do účetní závěrky za rok 2013, aby bylo zřejmé, že koncem tohoto roku se HPH může ocitnout v insolvenci, v nejlepším případě na její velice vratké hraně. A to jsou už téměř na dohled Vánoce, čas kdy je třeba svým blízkým i sobě nadělit patřičné dary, tedy příhodný čas pro další dražbu objektu v Ohradní.
 
Jen pro představu – půl miliardy korun představuje 30 korun na akcii. Nutno odečíst náklady na distribuci likvidačního zůstatku pro 242 000 akcionářů, zdanění pro každého akcionáře a další nečekané náklady, které se nepochybně objeví. Při optimistickém odhadu tak akcionáři obdrží kolem 20 Kč na akcii. Ještě štěstí, že Častorál s profesorskou prozíravostí sobě vlastní, už před časem pověřil svůj mimořádně výkonný sekretariát, který je zosobněn bývalým vnitrákem Malhockým, vypracováním distribučního plánu pro rozesílání likvidačních zůstatků, takže skvělý plán je jistě již připraven. Jak jinak, když autorem je Malhocký, pilíř excelentního likvidátorova expertního týmu, který prý ani nestačí plnit (nezaměňovat za „plenit“!) likvidační pokladnu. Jistě nebude od věci připojit informaci o zablokovaném majetku v Lucembursku. Podle stanoviska justičního orgánu Lucemburska bude majetek nárokovaný HPH v souvislosti s Koženým, podle původního odhadu ve výši 11-12 miliónů dolarů, zablokován do října 2015. Takže likvidátor má rok času, aby tento majetek získal pro akcionáře HPH.
 
Z další činnosti likvidátora nelze přehlédnout čtvrtou dražbu objektu Ohradní, tentokrát s vyvolávací cenou 55 miliónů korun, tedy cenou téměř o polovinu nižší, než byl původní znalecký odhad. Prudké klesání vyvolávací ceny při každé dražbě bylo samozřejmě posvěceno odborným znaleckým posudkem od expertů pečlivě vybraných Častorálem. Podle očekávání se k dražbě nedostavil opět ani jediný zájemce a je s podivem, proč Častorál tyto dražby vůbec vyhlašuje. Objekt je totiž zatížen trvajícími soudními spory, především o vlastnické právo, neboť dovolání VSP v této věci je u Nejvyššího soudu (i když tato skutečnost nemá odkladný účinek). Lze si jen těžko představit, co by nastalo, kdyby byla Ohradní vydražena a pak Nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí Vrchního soudu, že Ohradní Harvardu nepatří. Jde také o zástavní právo, o kterém první soudní instance ještě nerozhodla, takže lze očekávat ještě dlouhý čas, než bude věc definitivně ukončena. Není tedy divu, že o vydražování objektu nemá nikdo zájem, kromě Častorála a Vabergu a jeho jednatele Olivy. Kde by se také našel blázen, který by takovou nemovitost za desítky miliónů koupil.
 
Znepokojení, až rozhořčení akcionáři se obracejí na představenstvo i na OSMA a vyjadřují své pohoršení nad dražebními praktikami likvidátora, které pokládají za vyhozené peníze i za ignorování svých práv a nároků. Jeden z akcionářů, sám dlouholetý realitní makléř, se dokonce obrátil na představenstvo, aby podalo trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu a záměrné poškozování HPH a akcionářů společnosti. Nakonec něco by na tom mohlo být – z takových dražeb za takových podmínek může mít prospěch jen jediný subjekt, a to dražební firma Vaberg a její jednatel Oliva. Ovšem proč tyto dražby pořádá náš likvidační profesor Častorál, to je záhada; skutečně ale skutečně nepochopitelná záhada.
 
Pokud jde o ignorování zájmů a práv akcionářů HPH, pak ten dojem nevyvolává jen Častorálovo organizování dražeb. Na pražském Městském soudu již leží stížnost jednoho z harvardských akcionářů, který se několikrát obrátil na likvidátora, ale nikdy nedostal odpověď. Proto se domáhá sdělení k tomu, který soud a tedy i soudce, tehdy před 14 lety Častorála do funkce likvidátora HPH jmenoval. Není sám, podobné stížnosti dostává i OSMA a nejsou ojedinělé. Samozřejmě, že tito akcionáři nemohou vědět, jak mimořádně je vytížen Malhocký, coby Častorálův sekretariát přípravou vyplácení likvidačního zůstatku, takže nemůže akcionářům odpovídat. Vždyť přece už před dvěma lety likvidátor prohlásil, že jeho expertní tým pracuje 14 hodin denně a že za několik měsíců se bude vyplácet. Přesto se zdá, že naštvání akcionářů HPH vzrůstá…
 
Podle očekávání byla poslední valná hromada společnosti napadena žalobami. Rovněž podle očekávání byla soudu jako první doručena žaloba Častorálova věrného druha Kaňovského. Jistě svou žalobu zveřejní na svých stránkách. Za pár dnů přišla další žaloba a jejím autorem je akcionář, jenž svěřil plnou moc Kaňovskému. Že by tady došlo k neohlášenému „žalobnímu jednání ve shodě“? Na vyjádření likvidátora k oběma žalobám nebylo třeba dlouho čekat. Jaké stanovisko Častorál zaujal, budiž ponecháno na úvaze akcionářů. Další žalobu podala jedna z akcionářek a pak také rovněž společnost Harvard Group. Došlo tak přímo k nečekanému, neboť se zdá, že zájmy plamenného obhájce práv harvardských akcionářů Kaňovského a Koženého HG se pojednou setkaly.