aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Ševčík emigroval na Slovensko a Cupka už není konkursním správcem HPH

(04. 12. 2007) V minulých dnech došlo v dění kolem HPH ke  vskutku mimořádné události – 4. 12. 2007 byl z obchodního rejstříku vymazán J. Cupka, dosud v této listině vedený jako konkursní správce Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci.

 

Nebýt Vrchního a Nejvyššího soudu mohla soudkyně Hodačová vstoupit do síně slávy českého soudnictví

(23. 11. 2007) Nedávno Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy Vepros a M. Pacovského proti usnesení Vrchního soudu, jenž zamítl prohlášení konkursu na HPH. Tedy po Vrchním soudu další usnesení, které zcela rozvrátilo usnesení první instance (pražského Městského soudu, jmenovitě soudkyně Hodačové), kterým byl na HPH prohlášen konkurs.
 

Viktor Kožený bude souzen jako uprchlý

(23. 11. 2007) Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti V. Koženého a potvrdil u něj status uprchlého, takže jako takový bude v únoru příštího roku pražským Městským soudem souzen.
 

Co všechno odhalují předávací protokoly

(05. 10. 2007) Řada dokumentů, které   představenstvo HPH spolu s likvidátorem v nedávné době získalo a v současnosti ještě získává, stále jednoznačněji osvětluje, jak se majetek společnosti rozkrádal a kdo se na této gigantické loupeži podílel.
 

Soud s Koženým až v květnu a Viktorovy starosti s lahvemi

(18. 09. 2007) Léto pomalu končí a úsilí o vrácení ukradeného harvardského majetku se stále více přesouvá do soudních síní. Což ovšem není zdaleka jediná sféra, v níž likvidátor a představenstvo HPH vyvíjejí svou činnost.
 

Zneplatnění mandátní smlouvy a očekávané odvolání J. Sainerové

(22. 07. 2007) Další tři usnesení v minulých dnech vydal Městský soud v Praze.

 

Juraj Široký musel přiznat, že byl jedenáct let estébákem

(02. 07. 2007) Slovenský Ústav paměti národa dnem 21. června 2007 zpřístupnil dosud utajované operativní svazky StB. Tak byly zveřejněny spisy tří tisíc slovenských estébáků, mezi nimi i kopie osobního svazku Juraje Širokého. Ten byl v devadesátých letech jedním z nejbližších spolupracovníků V. Koženého a B. Vostrého a posléze prvním mužem slovenské části Harvardu.

 

Budějovický soud zamítl žalobu s tím, že jeho názor není směrodatný

(24. 06. 2007) Další díl soudních maratónů, týkajících se HPH, se odehrál v pátek 22. června 2007 v Českých Budějovicích a šlo  o pokračující projednávání žaloby likvidátora HPH doc. Ing. Zd. Častorála, DrSc. na budějovického advokáta JUDr. Bayera ve věci  mandátní smlouvy, týkající se policií zajištěné sumy zhruba 20 miliónů dolarů patřících HPH a uložených jako svěřené prostředky na jeho účtu.

 

Matějkova žaloba, ve které se soud nevyzná

Řízení ve věci žaloby Koženého firmy First American, kterou vede P. Matějka (jednání se nezúčastnil), na HPH o 10 miliónů korun, pokračovala 3. dubna 2007 a měla řadu až groteskních momentů.
 

Žalobu J. Sainerové na VH HPH, která se konala dne 12. 10. 2003, soud zamítl

T. Ševčík: HPH patří jen akcie, nikoliv však milióny dolarů

(03. 05. 2007) V žalobě JUDr. Sainerové na neplatnost valné hromady HPH konané 12. 10. 2003 při jednání 30. ledna 2007 vypovídali předvolaní svědci.

 

Předání „Zápisu společnosti“ čtvrt roku po valné hromadě

(26. 04. 2007) Devadesát pět dnů trvalo, než představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci mohlo uzavřít náležitosti, týkající se náhradní valné hromady HPH, konané dne 19. 1. 2007, tedy aby mohlo protokolárně převzít „Zápis o náhradní valné hromadě společnosti“. Celé toto prodlení, na které zcela oprávněně reagovala řada akcionářů, bylo způsobeno nepřijatelným přístupem firmy SOKATO – poradenská, s.r.o. (dále Sokato), pověřené organizací této náhradní valné hromady (dále NVH).
 

Vostrý si pořídil z majetku ukradeného z HPH osobní rentu

(15. 02. 2007) Na náhradní valné hromadě se akcionáři Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci dozvěděli nesporně příznivou zprávu – likvidátor doc. Častorál a představenstvo opět ovládli společnost Daventree Resources Ltd. Kypr. Tedy společnost, kterou Vostrý s Koženým převedli do HPH jako propadlou zástavu a do které skupina, vydávající se za představenstvo HPH, vedená nejprve M. Pacovským a po jeho vyhnání z představenstva T. Ševčíkem, údajně soustředila veškerý majetek HPH, aby se lépe „obhospodařoval“.

 

Když Kožený nebo Vostrý zavelí, akcionář Punar dělá přímo divy

 

(12. 01. 2007)

Svolání náhradní valné hromady Harvardského průmyslového  holdingu,  a.s. –  v likvidaci vyprovokovalo k mimořádné a pozoruhodné aktivitě akcionáře Jiřího Punara, jednoho ze zakladatelů Koženého obskurní politické strany OFD a také tajemníka samotného předsedy této strany V. Koženého.

 

Belize své občany vydává a zmizení 4 miliónů není trestným činem

(2. 12. 2006)

Inzeráty v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku v polovině listopadu oznámily konání řádné valné hromady Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci. Je zde ovšem oprávněný předpoklad, že se bude opakovat situace při konání minulé valné hromady, tedy že nebude usnášeníschopná, neboť nebude zřejmě splněna základní podmínka – registrace  30% majetku společnosti. Proto představenstvo HPH připravuje náhradní valnou hromadu na leden příštího roku.

 

Soud konstatoval, že směnka na 9,8 miliardy patří Harvardu

(03. 11. 2006)
Dvě soudní jednání proběhla v minulých dnech u pražského Městského soudu. V prvním řízení 26. října 2006 šlo o žalobu jakési pokoutní americké firmy Pacific Alliance Bancorp na firmu Oily Rock, kterou se domáhá proplacení zajišťovací směnky na 9,8 miliardy korun, kterou vystavil V. Kožený.