aktuality

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

Soudkyně Coinová stanovila Koženému lhůtu

(12. 02. 2016) Newyorskému Nejvyššímu soudu Koženého právník A. Carey svým místopřísežným prohlášením ze dne 11. února 2016 oznámil, že dne 15. ledna odeslal zásilkovou službou Fedex doplněné a pozměněné rozhodnutí o odročení projednávání žaloby likvidátora Častorála, kterou se domáhá určení, že zisk 21 milionů dolarů z prodeje chaty v Aspenu náleží společnosti HPH.
 

Kontrola z Finančního úřadu a komu patří sídlo na Kajmanech?

(12. 02. 2016) Již jednou kontrola Finančního úřadu umožnila nahlédnout do přísně utajovaného Častorálova účetnictví, když šlo o daňovou kontrolu za druhé čtvrtletí loňského roku. Následovala kontrola za čtvrtletí třetí, která opět dala možnost seznámit se s fakturami, likvidátorem v tomto období proplácenými. A je to rovněž zajímavý přehled.
 

Je to jasné, Častorál oznámil, že likvidace nikdy neskončí

(07. 02. 2016) Výslech likvidátora Častorála při řízení o návrhu na jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH, se stal zlomovou záležitostí v průběhu likvidace společnosti. Odhalil dosud přísně utajovaná fakta z jeho více než desetiletého aktivního působení v HPH, tedy k vracení ukradeného majetku a naplňování likvidačního zůstatku.
 

Likvidátor Častorál oznámil, kdy ukončí likvidaci

(05. 02. 2016) U Městského soudu v Praze pokračovalo jednání o návrhu akcionáře Behra na jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH.
 

Proč akcionář Kaňovský tak proradně lže?

(01. 02. 2016) Konec minulého roku přinesl harvardským akcionářům trpké zklamání, když vzdor zoufalému utajování posléze likvidátor Častorál musel soudu v New Yorku přiznat, že společnost HPH přivedl na mizinu. Což již náš bohatýrský likvidátor v Praze utajit nedokázal. Ten svět je už prostě příliš malý na rozměr Častorálovy totální neschopnosti. K tomu byl podán návrh na prohlášení insolvence a insolvenční řízení bylo zahájeno.
 

V New Yorku vznikl problém s kaucí

(28. 01. 2016) Supreme Court státu New York v kauze HPH proti Koženému a společnosti Landlocked Shipping Company ve věci Aspen rozhodl 22. 1. 2016 tak, že zamítl návrh na zrušení rozhodnutí o obstavení majetku společnosti Landlocked SC, které 1. 4.2014 vydalo Odvolací oddělení prvního odboru (Appellate Division, First Department).
 

V New Yorku nařízeno jednání o Aspenu

(19. 01. 2016) Za týden dojde k dalšímu projednávání žaloby, kterou se v New Yorku likvidátor Častorál domáhá zisku 410 milionů korun z prodeje chaty v Aspenu, když soudkyně E. Coinová nařídila jednání na 26. ledna 2016.
 

Informace z Kypru a New Yorku

(04. 01. 2016) Koncem minulého roku soudy v Nikósii i v New Yorku vydaly další svá rozhodnutí, týkající se žalob, vedených likvidátorem Častorálem.
 

Častorál není schopen ani řádně sepsat pohledávky HPH

(04. 01. 2016) Akcionářům, kteří nemohou pochopit, jak likvidátor Častorál dovedl svou patnáctiletou útočnou a údernou činností harvardskou likvidaci do současného katastrofálního stavu, jisté objasnění OSMA na těchto stránkách již poskytla. Zdaleka nikoliv vyčerpávající, ale pro pochopení, co všechno se skrývá ve vysloužilém, totálně neschopném vnitrákovi Častorálovi, docela dostačující. Nakonec není ani třeba další důkazy hledat, Častorál je ze sebe vydává, v neotřesitelném přesvědčení, že demonstruje svou bohatýrskou udatnost a nepřekonatelné likvidátorské kvality.
 

Ohradní stojí společnost HPH další nemalou sumu

(21. 12. 2015) O žalobě na určení vlastnictví k nemovitostem, tedy o vlastnictví objektu Ohradní, obvodní soud Praha 4 již rozhodl 1. prosince 2015, jak OSMA informovala. Tato žaloba ovšem přišla likvidátora Častorála dost draho.
 

Jsou v pozadí problémy s prošetřováním trestního oznámení na likvidátora Častorála?

(19. 12. 2015) Po zahájení insolvenčního řízení vnesl další napětí do společnosti HPH list „Právo“, když oznámil, že státní žalobce J. Jindřich musel být pro podjatost vyloučen z dozoru nad Harvardem a nahrazen jiným zástupcem. Zřejmě v té souvislosti podal J. Jindřich na Vrchní státní zastupitelství žalobu proti výtce, kterou dostal od své nadřízené, Vrchní státní zástupkyně JUDr. L. Bradáčové. (Viz informace níže datovaná 18. 12. 2015.)
 

Bradáčovou žaluje podřízený, nenechal si líbit výtku

(18. 12. 2015) Dlouholetý žalobce v kauze vytunelovaných harvardských fondů Jaromír Jindřich podal podle zjištění Práva žalobu na své „domovské“ pražské vrchní státní zastupitelství vedené Lenkou Bradáčovou. Soudně se tak brání proti výtce, kterou mu Bradáčová udělila letos v létě.
 

Častorál začal z účetnictví vysypávat svoje dluhy a Kaňovský svoji boží prostotu

(16. 12. 2015) Pět let tajil lžiprofesor Častorál harvardské účetnictví a v něm svoje množící se kostlivce. Až přišel čas vánoční a insolvenční soud našeho obdivuhodného likvidátora přinutil pár jich vysypat, a tak svým akcionářům připravit vánoční dar – nahlédnutí do svého roky utajovaného nakládání s troskami harvardského majetku.
 

Informace z New Yorku a z Kypru

(12. 12. 2015) V New Yorku byla do spisu ve věci Aspen založena zpráva bahamského policisty o předání soudních dokumentů, týkajících se nároku na 22 miliónů dolarů (výnos z prodeje horské chaty), který uplatňuje společnost HPH.