aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

V New Yorku nařízeno jednání o Aspenu

(19. 01. 2016) Za týden dojde k dalšímu projednávání žaloby, kterou se v New Yorku likvidátor Častorál domáhá zisku 410 milionů korun z prodeje chaty v Aspenu, když soudkyně E. Coinová nařídila jednání na 26. ledna 2016.
 

Informace z Kypru a New Yorku

(04. 01. 2016) Koncem minulého roku soudy v Nikósii i v New Yorku vydaly další svá rozhodnutí, týkající se žalob, vedených likvidátorem Častorálem.
 

Častorál není schopen ani řádně sepsat pohledávky HPH

(04. 01. 2016) Akcionářům, kteří nemohou pochopit, jak likvidátor Častorál dovedl svou patnáctiletou útočnou a údernou činností harvardskou likvidaci do současného katastrofálního stavu, jisté objasnění OSMA na těchto stránkách již poskytla. Zdaleka nikoliv vyčerpávající, ale pro pochopení, co všechno se skrývá ve vysloužilém, totálně neschopném vnitrákovi Častorálovi, docela dostačující. Nakonec není ani třeba další důkazy hledat, Častorál je ze sebe vydává, v neotřesitelném přesvědčení, že demonstruje svou bohatýrskou udatnost a nepřekonatelné likvidátorské kvality.
 

Ohradní stojí společnost HPH další nemalou sumu

(21. 12. 2015) O žalobě na určení vlastnictví k nemovitostem, tedy o vlastnictví objektu Ohradní, obvodní soud Praha 4 již rozhodl 1. prosince 2015, jak OSMA informovala. Tato žaloba ovšem přišla likvidátora Častorála dost draho.
 

Jsou v pozadí problémy s prošetřováním trestního oznámení na likvidátora Častorála?

(19. 12. 2015) Po zahájení insolvenčního řízení vnesl další napětí do společnosti HPH list „Právo“, když oznámil, že státní žalobce J. Jindřich musel být pro podjatost vyloučen z dozoru nad Harvardem a nahrazen jiným zástupcem. Zřejmě v té souvislosti podal J. Jindřich na Vrchní státní zastupitelství žalobu proti výtce, kterou dostal od své nadřízené, Vrchní státní zástupkyně JUDr. L. Bradáčové. (Viz informace níže datovaná 18. 12. 2015.)
 

Bradáčovou žaluje podřízený, nenechal si líbit výtku

(18. 12. 2015) Dlouholetý žalobce v kauze vytunelovaných harvardských fondů Jaromír Jindřich podal podle zjištění Práva žalobu na své „domovské“ pražské vrchní státní zastupitelství vedené Lenkou Bradáčovou. Soudně se tak brání proti výtce, kterou mu Bradáčová udělila letos v létě.
 

Častorál začal z účetnictví vysypávat svoje dluhy a Kaňovský svoji boží prostotu

(16. 12. 2015) Pět let tajil lžiprofesor Častorál harvardské účetnictví a v něm svoje množící se kostlivce. Až přišel čas vánoční a insolvenční soud našeho obdivuhodného likvidátora přinutil pár jich vysypat, a tak svým akcionářům připravit vánoční dar – nahlédnutí do svého roky utajovaného nakládání s troskami harvardského majetku.
 

Informace z New Yorku a z Kypru

(12. 12. 2015) V New Yorku byla do spisu ve věci Aspen založena zpráva bahamského policisty o předání soudních dokumentů, týkajících se nároku na 22 miliónů dolarů (výnos z prodeje horské chaty), který uplatňuje společnost HPH.
 

A dluhy se začínají sypat, co se ještě vysype z tajného účetnictví?

(12. 12. 2015) Je čas adventní, nastaly chvíle radostného očekávání. Bohužel z dopuštění Božího, nebo spíš dopuštění až neuvěřitelně neschopného likvidátora Častorála, tento advent přináší akcionářům HPH jen hořké zklamání nad katastrofálním stavem a zřejmě i hrozícím koncem harvardské likvidace. Proto se také akcionáři obracejí na OSMA s dotazy, jak je vůbec možné, že likvidace HPH je v takovém marasmu a co je toho příčinou.
 

Kaňovský, coby Bohem vyvolený lovec plných mocí

(04. 12. 2015) V posledních dnech se řada akcionářů společnosti HPH obrací na OSMA s informacemi o stále opakujících se žádostech o poskytnutí plných mocí „komusi, kdo se prý jmenuje Kaňovský“.
 

Řízení o dovolání představenstva Nejvyšší soud zastavil

(02. 12. 2015) Podle informací, které má OSMA, Nejvyšší soud dne 25. 11. 2015 zastavil řízení o dovolání, které představenstvo HPH podalo proti usnesení Vrchního soudu ve věci valné hromady konané 29. 4. 2004.
 

V řízení o objektu v Ohradní soud likvidátorovi nevyhověl

(01. 12. 2015) Dvě soudní jednání se uskutečnila první prosincový den. Dopoledne Obvodní soud Praha 4 zahájil nové projednávání sporu mezi VSP a HPH o objekt v Ohradní. S výhradou, že Ústavní soud ještě o podané stížnosti nerozhodl. Odpoledne pražský Městský soud jednal o návrhu na jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH, který podal akcionář Behro. Obě řízení skončila očekávaným rozhodnutím.
 

Dostane likvidátor Častorál od Ježíška počítadlo?

(29. 11. 2015) Katastrofální stav harvardské likvidace má nečekaný vliv na našeho vnitráckého podplukovníka a ukrajinského údajného profesora Častorála. Zřejmě pýcha na své patnáctileté úsilí a potěšení nad naplněním všeho, co úderně a útočně akcionářům sliboval a co bylo jeho úkolem coby soudem jmenovaného likvidátora, jej obměkčily a přiměly, aby začal opět komunikovat s členy představenstva a dozorčí rady. Samozřejmě vlídně a s ušlechtilostí, která je mu vrozená.
 

Zahájení insolvenčního řízení, to je výsledek Častorálovy totální neschopnosti

(13. 11. 2015) Neblahá zpráva přišla v pátek 13. listopadu 2015 pro harvardské akcionáře od pražského Městského soudu, který zahájil insolvenční řízení a zařadil společnost HPH do insolvenčního rejstříku.
 

Městský soud v Praze oznámil zahájení insolvenčního řízení s HPH

(13. 11. 2015) Městský soud v Praze oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka HPH dne 13. 11. 2015 v 09.29 hod. Dokument obsahující jak soudní vyhlášku, tak insolvenční návrh věřitele si můžete otevřít zde.