aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Když neodpovídá Častorál, odpoví OSMA

(11. 03. 2016) Uplynulo již čtvrt roku, kdy se krátce před Vánocemi akcionář Kaňovský, pověřen akcionáři, jež zastupuje, písemně dotázal likvidátora Častorála na stav harvardské likvidace. K tomu slíbil, že s vyžádanými informacemi harvardské akcionáře seznámí. Vzhledem k tomu, že se akcionáři těchto informací (podle očekávání) nedočkali (přece se otázkami nějakých akcionářů Častorál nebude obtěžovat), pokusí se OSMA na položené otázky odpovědět.
 

Koženého argumenty a pár otázek k tomu

(09. 03. 2016) Vzhledem k zájmu, který zpráva o záměrech Koženého v soudním řízení ve věci Aspen na stránkách OSMA vyvolala, jistě nebude na škodu doplnění o další informaci. Mezi dokumenty, doručenými soudu Koženého právníkem M. Careyem, je i vyjádření Koženého.
 

Kožený žádá zamítnutí žaloby a Častorál mlčí

(06. 03. 2016) Nový Koženého právní zástupce M. Carey se v zámoří pustil do obhajoby svého klienta skutečně důkladně. Ve věci Aspen doručil newyorskému Vrchnímu soudu v průběhu posledního čtvrt roku celkem 21 podání.
 

Častorál prodává právo soudit se o 100 milionů

(26. 02. 2016) Po akcionáři Kaňovském vzal také likvidátor Častorál harvardskou likvidaci pevně a úderně do svých rukou. Vyhlásil e-aukci na 100 364 209 korun, zablokovaných na účtu společnosti Harvard Capital and Consulting v likvidaci.
 

Nastal Častorálův čas a Kaňovský vzal věci do svých rukou

(26. 02. 2016) Začátek roku přinesl oživení do soudních projednávání harvardských kauz, a to od New Yorku až po kyperskou Nikósii. Další soudy ještě přibudou, neboť likvidátor Častorál insolvenčnímu soudu sdělil, že do konce února podá v kauzách 20 milionu dolarů, zablokovaných v Č. Budějovicích a 12 milionu dolarů blokovaných v Lucembursku, své žalobní návrhy. U většiny dalších harvardských pohledávek uvedl, že záleží na výsledku probíhajících soudních řízení.
 

Soudní jednání na Kypru a v New Yorku

(21. 02. 2016) U nikosijského soudu se ve dnech 11. a 12. února 2016 uskutečnilo slyšení ve věci trustů
 

Insolvenční návrh soud zamítl

(19. 02. 2016) S napětím očekávané slyšení před pražským insolvenčním soudem ve věci návrhu společnosti Alkony na prohlášení insolvence s návrhem na konkurs, se uskutečnilo v pátek 19. února 2016. Po dvouhodinovém jednání soud návrh zamítl.
 

Likvidaci zachraňuje dražba Vostrého bytů a Kaňovského “aktuální filozofie“

(18. 02. 2016) Někteří akcionáři mají pochybnost, zda zhruba milion korun, který se objevil na účtu Harvardu, není jen pouhá půjčka. Pochybnosti jsou to liché, nejde o žádnou půjčku, ale o zisk z dražby Vostrého bytu ve Znojmě, který byl vydražen za 1,28 milionu.
 

Soudkyně Coinová stanovila Koženému lhůtu

(12. 02. 2016) Newyorskému Nejvyššímu soudu Koženého právník A. Carey svým místopřísežným prohlášením ze dne 11. února 2016 oznámil, že dne 15. ledna odeslal zásilkovou službou Fedex doplněné a pozměněné rozhodnutí o odročení projednávání žaloby likvidátora Častorála, kterou se domáhá určení, že zisk 21 milionů dolarů z prodeje chaty v Aspenu náleží společnosti HPH.
 

Kontrola z Finančního úřadu a komu patří sídlo na Kajmanech?

(12. 02. 2016) Již jednou kontrola Finančního úřadu umožnila nahlédnout do přísně utajovaného Častorálova účetnictví, když šlo o daňovou kontrolu za druhé čtvrtletí loňského roku. Následovala kontrola za čtvrtletí třetí, která opět dala možnost seznámit se s fakturami, likvidátorem v tomto období proplácenými. A je to rovněž zajímavý přehled.
 

Je to jasné, Častorál oznámil, že likvidace nikdy neskončí

(07. 02. 2016) Výslech likvidátora Častorála při řízení o návrhu na jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH, se stal zlomovou záležitostí v průběhu likvidace společnosti. Odhalil dosud přísně utajovaná fakta z jeho více než desetiletého aktivního působení v HPH, tedy k vracení ukradeného majetku a naplňování likvidačního zůstatku.
 

Likvidátor Častorál oznámil, kdy ukončí likvidaci

(05. 02. 2016) U Městského soudu v Praze pokračovalo jednání o návrhu akcionáře Behra na jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH.
 

Proč akcionář Kaňovský tak proradně lže?

(01. 02. 2016) Konec minulého roku přinesl harvardským akcionářům trpké zklamání, když vzdor zoufalému utajování posléze likvidátor Častorál musel soudu v New Yorku přiznat, že společnost HPH přivedl na mizinu. Což již náš bohatýrský likvidátor v Praze utajit nedokázal. Ten svět je už prostě příliš malý na rozměr Častorálovy totální neschopnosti. K tomu byl podán návrh na prohlášení insolvence a insolvenční řízení bylo zahájeno.
 

V New Yorku vznikl problém s kaucí

(28. 01. 2016) Supreme Court státu New York v kauze HPH proti Koženému a společnosti Landlocked Shipping Company ve věci Aspen rozhodl 22. 1. 2016 tak, že zamítl návrh na zrušení rozhodnutí o obstavení majetku společnosti Landlocked SC, které 1. 4.2014 vydalo Odvolací oddělení prvního odboru (Appellate Division, First Department).