aktuality

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

· Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)

(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat harvardské akcionáře.
 

· Když Častorál začne podávat návrhy

(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
 

· Častorálův předčasný Ježíšek

(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí, k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek, přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a nefalšovaného likvidačního potěšení.
 

· Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost

(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch, místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun. Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
 

· Právníci HPH nečekali ani na usnesení

(09. 12. 2016) V pátek 9. 12. 2016 projednával pražský Vrchní soud Častorálovo odvolání proti usnesení Městského soudu, který do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. Po řízení, které trvalo dvě hodiny, odvolací senát řízení odročil na 19. 12. 2016 s tím, že se potřebuje ještě seznámit s dalšími dokumenty. 19. 12. 2016 pak půjde jen o vynesení usnesení a již žádné projednávání věci. Zajímavostí bylo, že když senát vyhlásil přestávku pro poradu, oba právní zástupci jak společnosti HPH, tak i Častorála, soudní jednání opustili, aniž vyčkali závěru, ke kterému odvolací soud dospěl. Prý že nutně musí být někde jinde. Jako kdyby je verdikt soudu vůbec nezajímal, nebo snad jsou nadáni věšteckými schopnostmi? K podrobnostem tohoto jednání se OSMA ještě vrátí.
 

· Častorál musí zaplatit 344 tisíc

(01. 12. 2016) Nastává doba adventní, tedy čas radostného očekávání a předvánoční pokojné nálady. Není však každému dáno, aby v pokoji a míru mohl očekávat příchod nejkrásnějších svátků naší doby. Což se přihodilo našemu nedostižnému bolševickému likvidátorovi, univerzitnímu profesorovi Častorálovi, jenž se tímto akademickým titulem sám obdařil a pak přivedl harvardskou likvidaci ke kolosálnímu krachu.
 

· Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!

(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak nějak).
 

Likvidaci zachraňuje dražba Vostrého bytů a Kaňovského “aktuální filozofie“

(18. 02. 2016) Někteří akcionáři mají pochybnost, zda zhruba milion korun, který se objevil na účtu Harvardu, není jen pouhá půjčka. Pochybnosti jsou to liché, nejde o žádnou půjčku, ale o zisk z dražby Vostrého bytu ve Znojmě, který byl vydražen za 1,28 milionu.
 

Soudkyně Coinová stanovila Koženému lhůtu

(12. 02. 2016) Newyorskému Nejvyššímu soudu Koženého právník A. Carey svým místopřísežným prohlášením ze dne 11. února 2016 oznámil, že dne 15. ledna odeslal zásilkovou službou Fedex doplněné a pozměněné rozhodnutí o odročení projednávání žaloby likvidátora Častorála, kterou se domáhá určení, že zisk 21 milionů dolarů z prodeje chaty v Aspenu náleží společnosti HPH.
 

Kontrola z Finančního úřadu a komu patří sídlo na Kajmanech?

(12. 02. 2016) Již jednou kontrola Finančního úřadu umožnila nahlédnout do přísně utajovaného Častorálova účetnictví, když šlo o daňovou kontrolu za druhé čtvrtletí loňského roku. Následovala kontrola za čtvrtletí třetí, která opět dala možnost seznámit se s fakturami, likvidátorem v tomto období proplácenými. A je to rovněž zajímavý přehled.
 

Je to jasné, Častorál oznámil, že likvidace nikdy neskončí

(07. 02. 2016) Výslech likvidátora Častorála při řízení o návrhu na jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH, se stal zlomovou záležitostí v průběhu likvidace společnosti. Odhalil dosud přísně utajovaná fakta z jeho více než desetiletého aktivního působení v HPH, tedy k vracení ukradeného majetku a naplňování likvidačního zůstatku.
 

Likvidátor Častorál oznámil, kdy ukončí likvidaci

(05. 02. 2016) U Městského soudu v Praze pokračovalo jednání o návrhu akcionáře Behra na jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH.
 

Proč akcionář Kaňovský tak proradně lže?

(01. 02. 2016) Konec minulého roku přinesl harvardským akcionářům trpké zklamání, když vzdor zoufalému utajování posléze likvidátor Častorál musel soudu v New Yorku přiznat, že společnost HPH přivedl na mizinu. Což již náš bohatýrský likvidátor v Praze utajit nedokázal. Ten svět je už prostě příliš malý na rozměr Častorálovy totální neschopnosti. K tomu byl podán návrh na prohlášení insolvence a insolvenční řízení bylo zahájeno.
 

V New Yorku vznikl problém s kaucí

(28. 01. 2016) Supreme Court státu New York v kauze HPH proti Koženému a společnosti Landlocked Shipping Company ve věci Aspen rozhodl 22. 1. 2016 tak, že zamítl návrh na zrušení rozhodnutí o obstavení majetku společnosti Landlocked SC, které 1. 4.2014 vydalo Odvolací oddělení prvního odboru (Appellate Division, First Department).
 

V New Yorku nařízeno jednání o Aspenu

(19. 01. 2016) Za týden dojde k dalšímu projednávání žaloby, kterou se v New Yorku likvidátor Častorál domáhá zisku 410 milionů korun z prodeje chaty v Aspenu, když soudkyně E. Coinová nařídila jednání na 26. ledna 2016.
 

Informace z Kypru a New Yorku

(04. 01. 2016) Koncem minulého roku soudy v Nikósii i v New Yorku vydaly další svá rozhodnutí, týkající se žalob, vedených likvidátorem Častorálem.
 

Častorál není schopen ani řádně sepsat pohledávky HPH

(04. 01. 2016) Akcionářům, kteří nemohou pochopit, jak likvidátor Častorál dovedl svou patnáctiletou útočnou a údernou činností harvardskou likvidaci do současného katastrofálního stavu, jisté objasnění OSMA na těchto stránkách již poskytla. Zdaleka nikoliv vyčerpávající, ale pro pochopení, co všechno se skrývá ve vysloužilém, totálně neschopném vnitrákovi Častorálovi, docela dostačující. Nakonec není ani třeba další důkazy hledat, Častorál je ze sebe vydává, v neotřesitelném přesvědčení, že demonstruje svou bohatýrskou udatnost a nepřekonatelné likvidátorské kvality.
 

Ohradní stojí společnost HPH další nemalou sumu

(21. 12. 2015) O žalobě na určení vlastnictví k nemovitostem, tedy o vlastnictví objektu Ohradní, obvodní soud Praha 4 již rozhodl 1. prosince 2015, jak OSMA informovala. Tato žaloba ovšem přišla likvidátora Častorála dost draho.
 

Jsou v pozadí problémy s prošetřováním trestního oznámení na likvidátora Častorála?

(19. 12. 2015) Po zahájení insolvenčního řízení vnesl další napětí do společnosti HPH list „Právo“, když oznámil, že státní žalobce J. Jindřich musel být pro podjatost vyloučen z dozoru nad Harvardem a nahrazen jiným zástupcem. Zřejmě v té souvislosti podal J. Jindřich na Vrchní státní zastupitelství žalobu proti výtce, kterou dostal od své nadřízené, Vrchní státní zástupkyně JUDr. L. Bradáčové. (Viz informace níže datovaná 18. 12. 2015.)
 

Bradáčovou žaluje podřízený, nenechal si líbit výtku

(18. 12. 2015) Dlouholetý žalobce v kauze vytunelovaných harvardských fondů Jaromír Jindřich podal podle zjištění Práva žalobu na své „domovské“ pražské vrchní státní zastupitelství vedené Lenkou Bradáčovou. Soudně se tak brání proti výtce, kterou mu Bradáčová udělila letos v létě.
 

Častorál začal z účetnictví vysypávat svoje dluhy a Kaňovský svoji boží prostotu

(16. 12. 2015) Pět let tajil lžiprofesor Častorál harvardské účetnictví a v něm svoje množící se kostlivce. Až přišel čas vánoční a insolvenční soud našeho obdivuhodného likvidátora přinutil pár jich vysypat, a tak svým akcionářům připravit vánoční dar – nahlédnutí do svého roky utajovaného nakládání s troskami harvardského majetku.