aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Další VH je na řadě. Zneplatní ji Častorál?

(12. 04. 2016) V sérii systematického zneplatňování valných hromad HPH likvidátorem Častorálem, je nyní na řadě VH, která se konala 10. 3. 2006.
 

Častorál žaluje a žádá o prominutí

(12. 04. 2016) Po podle očekávání nevydařené nesmyslné aukci, v níž chtěl Častorál za 20 milionů prodat žalobní právo několik let se s nejistým výsledkem domáhat sumy 100 milionů, zablokované na účtu společnosti HCC, se Častorál rozhodl domáhat se sám.
 

Kožený má prodloužený termín

(12. 04. 2016) U newyorského soudu Supreme Court došlo ve věci Aspen mezi žalovaným V. Koženým a žalující společností HPH k dohodě o prodloužení termínu pro V. Koženého. Původně měl V. Kožený doručit soudu svůj návrh do 6. dubna. Lhůta však touto dohodou byla prodloužena do 25. dubna. Společnost HPH doručila soudu své vyjádření 24. března 2016 a Koženého reakce by měla být zpracována k 22. dubnu 2016. Dohodu podepsali právní zástupci obou stran pánové S. Sorenson a M. Carey.
 

Jak Častorál za půl roku rozházel 40 milionů

(11. 04. 2016) Soudní řízení o jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH skončilo účastnickým výslechem likvidátora Častorála, při kterém musel osobně odpovídat na otázky kladené soudem a právním zástupcem navrhovatele.
 

Zákaz převodu akcií HPH zrušen

(08. 04. 2016) Podle zatím neověřených informací, které má OSMA k dispozici, pražský soud zrušil předběžné opatření, které blokovalo převody akcií HPH. Nyní tedy může likvidátor dokázat pravdivost svého tvrzení, že zná jiné prostředky, jak převody akcií blokovat.
 

Co všechno likvidátor Častorál o likvidaci vůbec neví

(31. 03. 2016) Rovněž další část likvidátorova vyjádření pro soud v řízení o jmenování dalších likvidátorů do HPH vyjevila Častorálovy kvality a přímo neotřesitelnou likvidátorskou způsobilost. Jeho tvrzení však kupodivu na soud neučinila sebemenší dojem. Spíš soud přesvědčila o naléhavosti další likvidátory do společnosti HPH jmenovat.
 

Dva zázraky v harvardské likvidaci

(30. 03. 2016) V rušném dění kolem harvardské likvidace také poněkud zanikla elektronická aukce na právo za 20 milionů se soudit o zablokovaných 100 milionů korun, kterou nesmyslně vyhlásil Častorál. OSMA poukázala na závažné pochybení a nejasnosti ve zveřejněné smlouvě, kterou měl nabyvatel, tedy vítěz aukce, uzavřít s prodávajícím HPH.
 

Velikonoční nadílka Častorálových právníků

(29. 03. 2016) V předvelikonočních dnech obdržel newyorský Supreme Court ve věci Aspen skutečně požehnanou velikonoční nadílku. Celkem 10 podání, vše od Častorálových právníků. Jde o různá vyjádření, potvrzení, včetně memoranda amerického právního zástupce HPH S. Sorensona a přísežného prohlášení českého právního zástupce HPH A. Bělohlávka. Což vše dohromady představuje více než 160 stran textů.
 

Co všechno končí v harvardské „černé díře“?

(29. 03. 2016) V předcházející části citací, v níž OSMA uvedla vyjádření Častorálova právního zástupce zaznamenaná v usnesení o jmenování dvou dalších likvidátorů, končil text právníkovým výrokem, že ani společnost HPH ani sám Častorál nezaznamenali žádné tlaky na likvidátorovo odvolání.
 

Kdo zastaví Častorálovo likvidační perpetuum?

(25. 03. 2016) Podání návrhu na insolvenční řízení, ale hlavně soudní projednávání této věci, potvrdilo v plném rozsahu důvody, které vedou představenstvo a dozorčí radu k odvolání likvidátora Častorála. Vlastně je především potvrdili v průběhu jednání právní zástupce likvidátora a hlavně osobně sám Častorál.
 

Soud dal zapravdu představenstvu a dozorčí radě

(24. 03. 2016) Ve vzrušení kolem návrhu na insolvenci HPH, málem zaniklo prakticky souběžně probíhající řízení na jmenování dalších likvidátorů do HPH, především znění prvoinstančního rozhodnutí, soudem vydaného 9. února 2016.
 

Ave, Kaňovský, spasiteli harvardské likvidace!

(22. 03. 2016) Další své posvátné evangelium ze sebe vydal Bohem vyvolený akcionář Kaňovský. V internetové diskuzi sepsul všechny diskutéry, že se ukrývají pod anonymními nicky a označil je za zbabělce. Dokonce je vyzval, aby odhodili svou zbabělost a čelili pod vlastními jmény různým negativním důsledkům, včetně výsměchu na různých anonymních stránkách.
 

Vyhlásí Častorál novou rekonstrukci účetnictví?

(19. 03. 2016) S příchodem Velikonoc přichází pro akcionáře společnosti HPH další radostná zpráva o dvou likvidačních úspěších likvidátorského velmistra Častorála. Soud zneplatnil další valné hromady HPH a tím se opět významně přiblížila chvíle vyplácení přebohatého likvidačního zůstatku z 26 miliard vlastního kapitálu.
 

V New Yorku došlo k dohodě o odložení

(17. 03. 2016) Newyorskému Supreme Court doručil Častorálův americký právní zástupce S. Sorensen čtyřbodové „Ujednání o odročení“, datované 16. 3. 2016, na kterém se dohodli s M. Careyem, právním zástupcem Koženého.
 

Proč nebyl o aukci na 100 milionů žádný zájem?

(16. 03. 2016) Je až neuvěřitelné, když o tak lukrativní nabídku, kterou likvidátor Častorál nabídl investorům, nikdo neprojeví sebemenší zájem. Je vůbec možné, aby nabídka jen za pouhých 20 milionů získat právo soudit se řadu let s nejistým výsledkem o 100 milionů, byla zcela ignorována? Leč stalo se a OSMA se zřejmě podařilo odhalit pravý důvod trapného fiaska této aukce.