aktuality

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

· Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)

(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat harvardské akcionáře.
 

· Když Častorál začne podávat návrhy

(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
 

· Častorálův předčasný Ježíšek

(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí, k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek, přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a nefalšovaného likvidačního potěšení.
 

· Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost

(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch, místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun. Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
 

· Právníci HPH nečekali ani na usnesení

(09. 12. 2016) V pátek 9. 12. 2016 projednával pražský Vrchní soud Častorálovo odvolání proti usnesení Městského soudu, který do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. Po řízení, které trvalo dvě hodiny, odvolací senát řízení odročil na 19. 12. 2016 s tím, že se potřebuje ještě seznámit s dalšími dokumenty. 19. 12. 2016 pak půjde jen o vynesení usnesení a již žádné projednávání věci. Zajímavostí bylo, že když senát vyhlásil přestávku pro poradu, oba právní zástupci jak společnosti HPH, tak i Častorála, soudní jednání opustili, aniž vyčkali závěru, ke kterému odvolací soud dospěl. Prý že nutně musí být někde jinde. Jako kdyby je verdikt soudu vůbec nezajímal, nebo snad jsou nadáni věšteckými schopnostmi? K podrobnostem tohoto jednání se OSMA ještě vrátí.
 

· Častorál musí zaplatit 344 tisíc

(01. 12. 2016) Nastává doba adventní, tedy čas radostného očekávání a předvánoční pokojné nálady. Není však každému dáno, aby v pokoji a míru mohl očekávat příchod nejkrásnějších svátků naší doby. Což se přihodilo našemu nedostižnému bolševickému likvidátorovi, univerzitnímu profesorovi Častorálovi, jenž se tímto akademickým titulem sám obdařil a pak přivedl harvardskou likvidaci ke kolosálnímu krachu.
 

· Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!

(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak nějak).
 

Velikonoční nadílka Častorálových právníků

(29. 03. 2016) V předvelikonočních dnech obdržel newyorský Supreme Court ve věci Aspen skutečně požehnanou velikonoční nadílku. Celkem 10 podání, vše od Častorálových právníků. Jde o různá vyjádření, potvrzení, včetně memoranda amerického právního zástupce HPH S. Sorensona a přísežného prohlášení českého právního zástupce HPH A. Bělohlávka. Což vše dohromady představuje více než 160 stran textů.
 

Co všechno končí v harvardské „černé díře“?

(29. 03. 2016) V předcházející části citací, v níž OSMA uvedla vyjádření Častorálova právního zástupce zaznamenaná v usnesení o jmenování dvou dalších likvidátorů, končil text právníkovým výrokem, že ani společnost HPH ani sám Častorál nezaznamenali žádné tlaky na likvidátorovo odvolání.
 

Kdo zastaví Častorálovo likvidační perpetuum?

(25. 03. 2016) Podání návrhu na insolvenční řízení, ale hlavně soudní projednávání této věci, potvrdilo v plném rozsahu důvody, které vedou představenstvo a dozorčí radu k odvolání likvidátora Častorála. Vlastně je především potvrdili v průběhu jednání právní zástupce likvidátora a hlavně osobně sám Častorál.
 

Soud dal zapravdu představenstvu a dozorčí radě

(24. 03. 2016) Ve vzrušení kolem návrhu na insolvenci HPH, málem zaniklo prakticky souběžně probíhající řízení na jmenování dalších likvidátorů do HPH, především znění prvoinstančního rozhodnutí, soudem vydaného 9. února 2016.
 

Ave, Kaňovský, spasiteli harvardské likvidace!

(22. 03. 2016) Další své posvátné evangelium ze sebe vydal Bohem vyvolený akcionář Kaňovský. V internetové diskuzi sepsul všechny diskutéry, že se ukrývají pod anonymními nicky a označil je za zbabělce. Dokonce je vyzval, aby odhodili svou zbabělost a čelili pod vlastními jmény různým negativním důsledkům, včetně výsměchu na různých anonymních stránkách.
 

Vyhlásí Častorál novou rekonstrukci účetnictví?

(19. 03. 2016) S příchodem Velikonoc přichází pro akcionáře společnosti HPH další radostná zpráva o dvou likvidačních úspěších likvidátorského velmistra Častorála. Soud zneplatnil další valné hromady HPH a tím se opět významně přiblížila chvíle vyplácení přebohatého likvidačního zůstatku z 26 miliard vlastního kapitálu.
 

V New Yorku došlo k dohodě o odložení

(17. 03. 2016) Newyorskému Supreme Court doručil Častorálův americký právní zástupce S. Sorensen čtyřbodové „Ujednání o odročení“, datované 16. 3. 2016, na kterém se dohodli s M. Careyem, právním zástupcem Koženého.
 

Proč nebyl o aukci na 100 milionů žádný zájem?

(16. 03. 2016) Je až neuvěřitelné, když o tak lukrativní nabídku, kterou likvidátor Častorál nabídl investorům, nikdo neprojeví sebemenší zájem. Je vůbec možné, aby nabídka jen za pouhých 20 milionů získat právo soudit se řadu let s nejistým výsledkem o 100 milionů, byla zcela ignorována? Leč stalo se a OSMA se zřejmě podařilo odhalit pravý důvod trapného fiaska této aukce.
 

Když neodpovídá Častorál, odpoví OSMA

(11. 03. 2016) Uplynulo již čtvrt roku, kdy se krátce před Vánocemi akcionář Kaňovský, pověřen akcionáři, jež zastupuje, písemně dotázal likvidátora Častorála na stav harvardské likvidace. K tomu slíbil, že s vyžádanými informacemi harvardské akcionáře seznámí. Vzhledem k tomu, že se akcionáři těchto informací (podle očekávání) nedočkali (přece se otázkami nějakých akcionářů Častorál nebude obtěžovat), pokusí se OSMA na položené otázky odpovědět.
 

Koženého argumenty a pár otázek k tomu

(09. 03. 2016) Vzhledem k zájmu, který zpráva o záměrech Koženého v soudním řízení ve věci Aspen na stránkách OSMA vyvolala, jistě nebude na škodu doplnění o další informaci. Mezi dokumenty, doručenými soudu Koženého právníkem M. Careyem, je i vyjádření Koženého.
 

Kožený žádá zamítnutí žaloby a Častorál mlčí

(06. 03. 2016) Nový Koženého právní zástupce M. Carey se v zámoří pustil do obhajoby svého klienta skutečně důkladně. Ve věci Aspen doručil newyorskému Vrchnímu soudu v průběhu posledního čtvrt roku celkem 21 podání.
 

Častorál prodává právo soudit se o 100 milionů

(26. 02. 2016) Po akcionáři Kaňovském vzal také likvidátor Častorál harvardskou likvidaci pevně a úderně do svých rukou. Vyhlásil e-aukci na 100 364 209 korun, zablokovaných na účtu společnosti Harvard Capital and Consulting v likvidaci.
 

Nastal Častorálův čas a Kaňovský vzal věci do svých rukou

(26. 02. 2016) Začátek roku přinesl oživení do soudních projednávání harvardských kauz, a to od New Yorku až po kyperskou Nikósii. Další soudy ještě přibudou, neboť likvidátor Častorál insolvenčnímu soudu sdělil, že do konce února podá v kauzách 20 milionu dolarů, zablokovaných v Č. Budějovicích a 12 milionu dolarů blokovaných v Lucembursku, své žalobní návrhy. U většiny dalších harvardských pohledávek uvedl, že záleží na výsledku probíhajících soudních řízení.
 

Soudní jednání na Kypru a v New Yorku

(21. 02. 2016) U nikosijského soudu se ve dnech 11. a 12. února 2016 uskutečnilo slyšení ve věci trustů
 

Insolvenční návrh soud zamítl

(19. 02. 2016) S napětím očekávané slyšení před pražským insolvenčním soudem ve věci návrhu společnosti Alkony na prohlášení insolvence s návrhem na konkurs, se uskutečnilo v pátek 19. února 2016. Po dvouhodinovém jednání soud návrh zamítl.