aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Řádná valná hromada nebyla usnášeníschopná

(05. 05. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se uskutečnila, jak bylo oznámeno 5. května 2014 a podle očekávání nebyla usnášeníschopná. Neboť jak již je deset let obvyklé, nebylo registrováno 30% majetku, což představuje zhruba 5 miliónů akcií. Nedostavil se ani likvidátor Častorál a tak nevyužil příhodnou příležitost, aby v družném posezení projednal s představenstvem a dozorčí radou aktuální dění ve společnosti. Především zrušení dvou valných hromad, k jejichž zneplatnění nesporně přispěl, rovněž mimořádně úspěšný průběh exekucí a informovat, zda konečně dojde k naplnění likvidátorovy věštby z loňského října, kdy viděl řešení likvidace v řádu měsíců. Nicméně likvidátorův sekretariát neponechal ani tuto neusnášeníschopnou VH bez bedlivého dohledu. Dostavil se asistent likvidátora Malhocký, který ovšem okamžitě zmizel v přilehlém prostoru pro občerstvení a ani se nepokusil využít příležitosti s přítomnými akcionáři pohovořit, případně zjistit jejich mínění na průběh likvidace a sdělit je likvidátorovi. Což byla škoda, neboť názory akcionářů by likvidátora rozhodně potěšily. Krátce po deváté hodině bylo oznámeno, že řádná valná hromada není schopna jednání a byla ukončena.
 

Likvidátor Častorál prohrál valnou hromadu 2004

(26. 04. 2014) V pátek 25. 4. 2014 pražský Vrchní soud v odvolacím řízení projednal žaloby společnosti Harvard Group, P. Matějky, akcionáře M. Behra a akcionářky J. Sainerové na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, která se konala 29. 4. 2004. Odvolací senát zrušil rozhodnutí Městského soudu a rozhodl, že všechna usnesení této valné hromady jsou neplatná.
 

Likvidační účet HPH se plní

(19. 04. 2014) Po úspěšné únorové dražbě prvního bytu ve Znojmě za 1,28 miliónu korun byl v domě, který patřil B. Vostrému, prodán v dražbě i druhý byt, za 734 933 Kč, takže likvidační účet HPH se začal plnit. V květnu 2014 se má uskutečnit další dražba, a to domu ve Velké Dobré na Kladensku, který vlastní paní Vostrá. Vyvolávací cena této nemovitosti je 4,67 miliónu korun.

 

HPH se stal třetím žalovaným

(15. 04. 2014) V úterý 15. dubna 2014 začal Obvodní soud pro Prahu 4 projednávat žalobu společnosti Česká námořní plavba (ČNP) proti žalovaným Victoria Security Printing (VSP), Panas Holding a Harvardskému průmyslovému holdingu, a. s. – v likvidaci (HPH) jako vedlejšímu účastníku.
 

Řádná valná hromada HPH 5. května 2014

(03. 04. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se bude konat 5. května 2014 od 09.00 hod., jako vždy v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, v Praze 4 Nuslích. Text pozvánky je zveřejněn na stránkách představenstva společnosti www.hphas.cz.
Zavedení těchto stránek představenstvu ukládá zákon i s povinností zveřejňovat na nich informace pro akcionáře, týkající se stavu a dění ve společnosti. Informace na těchto stránkách jsou zveřejňovány výhradně představenstvem a nemají naprosto nic společného se stránkami likvidátora Častorála „Oficiální prezentace likvidátora HPH“.
 
 

V péči řádného hospodáře Častorála zmizelo čtvrt miliónu korun

(03. 04. 2014) Nepříliš potěšující zpráva pro harvardské akcionáře přišla z Brna.

 

Častorál v týdeníku EURO úderně přiznává fiasko likvidace

(21. 01. 2014) Hned v prvních dnech nového roku týdeník Euro sdělil akcionářům HPH, čeho se letos nedočkají, a to pod jednoznačným titulkem „ První symbolické milióny pro okradené“. Těmi symbolickými milióny má být zisk z prodeje Vostrého nemovitostí ve Znojmě (byt s vyvolávací cenou 897 tisíc korun), v Praze (byt) a na Kladensku (rodinný domek).
 

Likvidátor Častorál prohrál 22 miliónů USD za Aspen

(06. 01. 2014) Bahamský server Tribune 242 oznámil, že minulý pátek Nejvyšší soud státu New York zamítl nárok Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci na 22 miliónů dolarů (440 miliónů Kč), získaných z prodeje luxusní vily v Aspenu.
 

Proč Častorál s Vabergem utajují usnesení Nejvyššího soudu České republiky?

(18. 12. 2013) V nedávných dnech 12. prosince 2013 se uskutečnila další, zcela zbytečná dražba objektu Ohradní. Opět nepřišel jediný zájemce a tak byla opět doslova vyhozena nemalá částka za opakované Častorálovo absurdní divadlo, které však mělo rozhodně významnou předehru. Zřejmě proto likvidátorem Častorálem a dražební firmou Vaberg pečlivě utajenou.
 

Kdo vlastně řídí likvidaci HPH?

(03. 12. 2013) Když likvidátor Častorál na valné hromadě 3. 10. 2013 prohlásil, že řešení rozdělování majetku HPH „formou likvidačního zůstatku může být velmi rychlé“, vzbudil v akcionářích společnosti nepochybně značné naděje. Zvláště když své prohlášení ještě utvrdil sdělením, že „řešení likvidace očekávám v řádu měsíců“.
 

Jak likvidátor Častorál profesorsky zlikvidoval orgány HPH

(21. 11. 2013) V minulých dnech se profesor Častorál odhodlal k nebývalé otevřenosti a na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ neohroženě oznámil, že okruh těch, kteří ničí jeho útočné, úderné a razantní likvidační kroky, se rozmnožil o „některé akcionáře“. Se statečností a otevřeností sobě vlastní neváhal tuto mimořádnou skutečnost veřejně sdělit, dokonce snad zapomněl, že tak horkou informaci určitě Kožený s Vostrým a jejich přisluhovači okamžitě zneužijí.

 

Kdo z expertního týmu zrazuje Častorála?

(04. 11. 2013) Jak již bylo sděleno, likvidátor Častorál na valné hromadě za rok 2011 konané 3. října 2013 prohlásil, že představenstvo úmyslně svolalo VH za rok 2011, aby znemožnilo likvidátorovi informovat akcionáře o významných skutečnostech z průběhu likvidace v letech 2012 a 2013. Což bylo jen dalším důkazem, kam až profesor Častorál v „logice“ svého myšlení dospěl.
 

Řešení likvidace vidím v řádu měsíců – slibuje Častorál

(01. 11. 2013) Zpráva likvidátora Častorála na valné hromadě za rok 2011 akcionáře doslova ohromila, když slíbil, že za několik měsíců bude likvidace vyřešena. Snad jen intenzita jeho zcestného napadání a primitivně vymýšlených obvinění členů představenstva a dozorčí rady mohla ještě některé akcionáře podobně překvapit. Nicméně jeho zpráva rozhodně byla velice prospěšná nejen pro slib brzkého vyplácení, ale i pro poznání další vývojové etapy v myšlení a stále vzrůstající lhavosti likvidátora. A to i navzdory tomu, že předseda představenstva K. Staněk hned při zahájení jednání informoval, že z průběhu valné hromady je pořizován záznam.
 

Jak Častorál na valné hromadě sám sebe usvědčil

(16. 10. 2013) Na náhradní valné hromadě HPH za rok 2011, konané 3. 10. 2013, likvidátor Častorál v úvodu své zprávy informoval o odsouzeníhodné záludnosti představenstva HPH.