aktuality

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

· Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)

(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat harvardské akcionáře.
 

· Když Častorál začne podávat návrhy

(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
 

· Častorálův předčasný Ježíšek

(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí, k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek, přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a nefalšovaného likvidačního potěšení.
 

· Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost

(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch, místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun. Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
 

· Právníci HPH nečekali ani na usnesení

(09. 12. 2016) V pátek 9. 12. 2016 projednával pražský Vrchní soud Častorálovo odvolání proti usnesení Městského soudu, který do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. Po řízení, které trvalo dvě hodiny, odvolací senát řízení odročil na 19. 12. 2016 s tím, že se potřebuje ještě seznámit s dalšími dokumenty. 19. 12. 2016 pak půjde jen o vynesení usnesení a již žádné projednávání věci. Zajímavostí bylo, že když senát vyhlásil přestávku pro poradu, oba právní zástupci jak společnosti HPH, tak i Častorála, soudní jednání opustili, aniž vyčkali závěru, ke kterému odvolací soud dospěl. Prý že nutně musí být někde jinde. Jako kdyby je verdikt soudu vůbec nezajímal, nebo snad jsou nadáni věšteckými schopnostmi? K podrobnostem tohoto jednání se OSMA ještě vrátí.
 

· Častorál musí zaplatit 344 tisíc

(01. 12. 2016) Nastává doba adventní, tedy čas radostného očekávání a předvánoční pokojné nálady. Není však každému dáno, aby v pokoji a míru mohl očekávat příchod nejkrásnějších svátků naší doby. Což se přihodilo našemu nedostižnému bolševickému likvidátorovi, univerzitnímu profesorovi Častorálovi, jenž se tímto akademickým titulem sám obdařil a pak přivedl harvardskou likvidaci ke kolosálnímu krachu.
 

· Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!

(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak nějak).
 

V péči řádného hospodáře Častorála zmizelo čtvrt miliónu korun

(03. 04. 2014) Nepříliš potěšující zpráva pro harvardské akcionáře přišla z Brna.

 

Častorál v týdeníku EURO úderně přiznává fiasko likvidace

(21. 01. 2014) Hned v prvních dnech nového roku týdeník Euro sdělil akcionářům HPH, čeho se letos nedočkají, a to pod jednoznačným titulkem „ První symbolické milióny pro okradené“. Těmi symbolickými milióny má být zisk z prodeje Vostrého nemovitostí ve Znojmě (byt s vyvolávací cenou 897 tisíc korun), v Praze (byt) a na Kladensku (rodinný domek).
 

Likvidátor Častorál prohrál 22 miliónů USD za Aspen

(06. 01. 2014) Bahamský server Tribune 242 oznámil, že minulý pátek Nejvyšší soud státu New York zamítl nárok Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci na 22 miliónů dolarů (440 miliónů Kč), získaných z prodeje luxusní vily v Aspenu.
 

Proč Častorál s Vabergem utajují usnesení Nejvyššího soudu České republiky?

(18. 12. 2013) V nedávných dnech 12. prosince 2013 se uskutečnila další, zcela zbytečná dražba objektu Ohradní. Opět nepřišel jediný zájemce a tak byla opět doslova vyhozena nemalá částka za opakované Častorálovo absurdní divadlo, které však mělo rozhodně významnou předehru. Zřejmě proto likvidátorem Častorálem a dražební firmou Vaberg pečlivě utajenou.
 

Kdo vlastně řídí likvidaci HPH?

(03. 12. 2013) Když likvidátor Častorál na valné hromadě 3. 10. 2013 prohlásil, že řešení rozdělování majetku HPH „formou likvidačního zůstatku může být velmi rychlé“, vzbudil v akcionářích společnosti nepochybně značné naděje. Zvláště když své prohlášení ještě utvrdil sdělením, že „řešení likvidace očekávám v řádu měsíců“.
 

Jak likvidátor Častorál profesorsky zlikvidoval orgány HPH

(21. 11. 2013) V minulých dnech se profesor Častorál odhodlal k nebývalé otevřenosti a na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ neohroženě oznámil, že okruh těch, kteří ničí jeho útočné, úderné a razantní likvidační kroky, se rozmnožil o „některé akcionáře“. Se statečností a otevřeností sobě vlastní neváhal tuto mimořádnou skutečnost veřejně sdělit, dokonce snad zapomněl, že tak horkou informaci určitě Kožený s Vostrým a jejich přisluhovači okamžitě zneužijí.

 

Kdo z expertního týmu zrazuje Častorála?

(04. 11. 2013) Jak již bylo sděleno, likvidátor Častorál na valné hromadě za rok 2011 konané 3. října 2013 prohlásil, že představenstvo úmyslně svolalo VH za rok 2011, aby znemožnilo likvidátorovi informovat akcionáře o významných skutečnostech z průběhu likvidace v letech 2012 a 2013. Což bylo jen dalším důkazem, kam až profesor Častorál v „logice“ svého myšlení dospěl.
 

Řešení likvidace vidím v řádu měsíců – slibuje Častorál

(01. 11. 2013) Zpráva likvidátora Častorála na valné hromadě za rok 2011 akcionáře doslova ohromila, když slíbil, že za několik měsíců bude likvidace vyřešena. Snad jen intenzita jeho zcestného napadání a primitivně vymýšlených obvinění členů představenstva a dozorčí rady mohla ještě některé akcionáře podobně překvapit. Nicméně jeho zpráva rozhodně byla velice prospěšná nejen pro slib brzkého vyplácení, ale i pro poznání další vývojové etapy v myšlení a stále vzrůstající lhavosti likvidátora. A to i navzdory tomu, že předseda představenstva K. Staněk hned při zahájení jednání informoval, že z průběhu valné hromady je pořizován záznam.
 

Jak Častorál na valné hromadě sám sebe usvědčil

(16. 10. 2013) Na náhradní valné hromadě HPH za rok 2011, konané 3. 10. 2013, likvidátor Častorál v úvodu své zprávy informoval o odsouzeníhodné záludnosti představenstva HPH.
 

Co zaznělo na náhradní valné hromadě 2011

(14. 10. 2013) Nejzajímavější z průběhu náhradní valné hromady HPH 3. října 2013 byly, jako na každé valné hromadě, vznášené protesty, návrhy a pochopitelně odpovědi likvidátora i členů orgánů společnosti na otázky a žádosti o vysvětlení.
 

Častorálovo počítání let stojí HPH čtvrt miliónu

(10. 10. 2013) S velkým zájmem, až pohnutím, naslouchali akcionáři HPH, když jim likvidátor Častorál ve své zprávě líčil své významné úspěchy, kterých svým razantním, útočným a úderným vedením likvidace dosáhl v roce 2011.
 

Z KORESPONDENCE PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY HPH S LIKVIDÁTOREM

(11. 06. 2013) Výňatky z korespondence s likvidátorem.
 

Na co všechno likvidátor Častorál záměrně "zapomněl"

(09. 05. 2012) V minulých dnech likvidátor HPH Z. Častorál zveřejnil na svých internetových stránkách svůj přímo brilantní analytický rozbor, nazvaný „OSMA jako účelové nátlakové sdružení…“. Jak je u likvidátora v poslední době zcela obvyklé, jde o směs zcestných fabulací, záludného osočování a vylhaných tvrzení, nahrazujících naprostý nedostatek jakýchkoliv průkazných skutečností a prostých faktů.