aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Jaký likvidátor, takový jeho sekretariát

(09. 05. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se po nesmyslech, kterými prof. Ing. Z. Častorál, DrSc. „komentoval“ soudní zrušení všech usnesení VH 2004, objevilo další vyjádření. Tentokrát jde o „Vyjádření sekretariátu likvidátora“ ke svolání valné hromady. Jak se zdá kdosi, třeba nějaký řídící orgán HPH, zřejmě ztratil již trpělivost a Častorálovi zakázal další vyrábění tak zmatených a ostudných nesmyslů,  demonstrujících rozsah likvidátorovy proradnosti.  Tu nakonec u soudu brilantně předvedl při svém groteskním vysvětlování, proč poskytl i neposkytl jednomu ze žalobců vyjádření, aby VH 2004 byla klidně zrušena. Tak musel přijít na řadu likvidátorův sekretariát, jehož vyjádření ke svolání valné hromady jako by vypadlo z legislativní dílny „profesora“ Častorála.

 

Častorálova povedená taškařice u odvolacího soudu

(07. 05. 2014) Tak nás likvidátor Častorál obdařil tentokrát mimořádně štědrou dávkou svých mentálních schopností, když na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ okomentoval rozhodnutí Vrchního soudu, který po deseti letech zrušil platnost všech usnesení valné hromady 2004. Ve svých vývodech likvidátor bohorovně ignoroval, či spíše zřejmě příliš nechápal, co vůbec bylo odvolacím soudem řečeno a bez zábran se pustil do vskutku osobité interpretace vyneseného usnesení.

 

Řádná valná hromada nebyla usnášeníschopná

(05. 05. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se uskutečnila, jak bylo oznámeno 5. května 2014 a podle očekávání nebyla usnášeníschopná. Neboť jak již je deset let obvyklé, nebylo registrováno 30% majetku, což představuje zhruba 5 miliónů akcií. Nedostavil se ani likvidátor Častorál a tak nevyužil příhodnou příležitost, aby v družném posezení projednal s představenstvem a dozorčí radou aktuální dění ve společnosti. Především zrušení dvou valných hromad, k jejichž zneplatnění nesporně přispěl, rovněž mimořádně úspěšný průběh exekucí a informovat, zda konečně dojde k naplnění likvidátorovy věštby z loňského října, kdy viděl řešení likvidace v řádu měsíců. Nicméně likvidátorův sekretariát neponechal ani tuto neusnášeníschopnou VH bez bedlivého dohledu. Dostavil se asistent likvidátora Malhocký, který ovšem okamžitě zmizel v přilehlém prostoru pro občerstvení a ani se nepokusil využít příležitosti s přítomnými akcionáři pohovořit, případně zjistit jejich mínění na průběh likvidace a sdělit je likvidátorovi. Což byla škoda, neboť názory akcionářů by likvidátora rozhodně potěšily. Krátce po deváté hodině bylo oznámeno, že řádná valná hromada není schopna jednání a byla ukončena.
 

Likvidátor Častorál prohrál valnou hromadu 2004

(26. 04. 2014) V pátek 25. 4. 2014 pražský Vrchní soud v odvolacím řízení projednal žaloby společnosti Harvard Group, P. Matějky, akcionáře M. Behra a akcionářky J. Sainerové na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, která se konala 29. 4. 2004. Odvolací senát zrušil rozhodnutí Městského soudu a rozhodl, že všechna usnesení této valné hromady jsou neplatná.
 

Likvidační účet HPH se plní

(19. 04. 2014) Po úspěšné únorové dražbě prvního bytu ve Znojmě za 1,28 miliónu korun byl v domě, který patřil B. Vostrému, prodán v dražbě i druhý byt, za 734 933 Kč, takže likvidační účet HPH se začal plnit. V květnu 2014 se má uskutečnit další dražba, a to domu ve Velké Dobré na Kladensku, který vlastní paní Vostrá. Vyvolávací cena této nemovitosti je 4,67 miliónu korun.

 

HPH se stal třetím žalovaným

(15. 04. 2014) V úterý 15. dubna 2014 začal Obvodní soud pro Prahu 4 projednávat žalobu společnosti Česká námořní plavba (ČNP) proti žalovaným Victoria Security Printing (VSP), Panas Holding a Harvardskému průmyslovému holdingu, a. s. – v likvidaci (HPH) jako vedlejšímu účastníku.
 

Řádná valná hromada HPH 5. května 2014

(03. 04. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se bude konat 5. května 2014 od 09.00 hod., jako vždy v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, v Praze 4 Nuslích. Text pozvánky je zveřejněn na stránkách představenstva společnosti www.hphas.cz.
Zavedení těchto stránek představenstvu ukládá zákon i s povinností zveřejňovat na nich informace pro akcionáře, týkající se stavu a dění ve společnosti. Informace na těchto stránkách jsou zveřejňovány výhradně představenstvem a nemají naprosto nic společného se stránkami likvidátora Častorála „Oficiální prezentace likvidátora HPH“.
 
 

V péči řádného hospodáře Častorála zmizelo čtvrt miliónu korun

(03. 04. 2014) Nepříliš potěšující zpráva pro harvardské akcionáře přišla z Brna.

 

Častorál v týdeníku EURO úderně přiznává fiasko likvidace

(21. 01. 2014) Hned v prvních dnech nového roku týdeník Euro sdělil akcionářům HPH, čeho se letos nedočkají, a to pod jednoznačným titulkem „ První symbolické milióny pro okradené“. Těmi symbolickými milióny má být zisk z prodeje Vostrého nemovitostí ve Znojmě (byt s vyvolávací cenou 897 tisíc korun), v Praze (byt) a na Kladensku (rodinný domek).
 

Likvidátor Častorál prohrál 22 miliónů USD za Aspen

(06. 01. 2014) Bahamský server Tribune 242 oznámil, že minulý pátek Nejvyšší soud státu New York zamítl nárok Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci na 22 miliónů dolarů (440 miliónů Kč), získaných z prodeje luxusní vily v Aspenu.
 

Proč Častorál s Vabergem utajují usnesení Nejvyššího soudu České republiky?

(18. 12. 2013) V nedávných dnech 12. prosince 2013 se uskutečnila další, zcela zbytečná dražba objektu Ohradní. Opět nepřišel jediný zájemce a tak byla opět doslova vyhozena nemalá částka za opakované Častorálovo absurdní divadlo, které však mělo rozhodně významnou předehru. Zřejmě proto likvidátorem Častorálem a dražební firmou Vaberg pečlivě utajenou.
 

Kdo vlastně řídí likvidaci HPH?

(03. 12. 2013) Když likvidátor Častorál na valné hromadě 3. 10. 2013 prohlásil, že řešení rozdělování majetku HPH „formou likvidačního zůstatku může být velmi rychlé“, vzbudil v akcionářích společnosti nepochybně značné naděje. Zvláště když své prohlášení ještě utvrdil sdělením, že „řešení likvidace očekávám v řádu měsíců“.
 

Jak likvidátor Častorál profesorsky zlikvidoval orgány HPH

(21. 11. 2013) V minulých dnech se profesor Častorál odhodlal k nebývalé otevřenosti a na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ neohroženě oznámil, že okruh těch, kteří ničí jeho útočné, úderné a razantní likvidační kroky, se rozmnožil o „některé akcionáře“. Se statečností a otevřeností sobě vlastní neváhal tuto mimořádnou skutečnost veřejně sdělit, dokonce snad zapomněl, že tak horkou informaci určitě Kožený s Vostrým a jejich přisluhovači okamžitě zneužijí.

 

Kdo z expertního týmu zrazuje Častorála?

(04. 11. 2013) Jak již bylo sděleno, likvidátor Častorál na valné hromadě za rok 2011 konané 3. října 2013 prohlásil, že představenstvo úmyslně svolalo VH za rok 2011, aby znemožnilo likvidátorovi informovat akcionáře o významných skutečnostech z průběhu likvidace v letech 2012 a 2013. Což bylo jen dalším důkazem, kam až profesor Častorál v „logice“ svého myšlení dospěl.