aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Další skvělý Častorálův úspěch

(15. 01. 2015) Po čtyřech měsících bylo obnoveno telefonní spojení s  kanceláří HPH a je to další obdivuhodný, přímo profesorský, úspěch likvidátora Častorála. Údajná technická závada sice nebyla odstraněna, ale podařilo se obnovit komunikaci s akcionáři na jiné lince. Stalo se tak zásluhou mimořádného úderného a útočného úsilí celého elitního týmu Častorálových expertů.
 

Častorál prohrál, objekt Ohradní musí vrátit VSP

(13. 01. 2015) Koncem listopadu minulého roku rozhodl Nejvyšší soud o dovolání ve věci vlastnictví objektu v Ohradní, které podala společnost Victoria Security Printing (VSP). Senát dovolacího soudu rozhodl 27. 11. 2014 tak, že zrušil předcházející rozsudky a vrátil věc soudu prvního stupně. Což znamená, že Harvard přišel o objekt v Ohradní a ten se vrací do vlastnictví společnosti VSP.

 

Proč Častorál podporuje zájmy Koženého?

(06. 01. 2015) V závěru uplynulého roku rozhodoval pražský Městský soud o návrhu na zrušení předběžného opatření, kterým jsou blokovány převody akcií Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, s výjimkou dědických řízení. Návrh podala společnost Harvard Group 10. října 2014 a již za dva měsíce (12. prosince 2014) soud návrh zamítl.
 

V čí prospěch jedná likvidátor Častorál?

(23. 12. 2014) V dalším dílu své vánoční série nazvaném „V čí prospěch jedná představenstvo HPH?“ likvidátor Častorál rozebírá svým výjimečně osobitým způsobem bezpříkladně rozvratnou, přímo kriminální činnost představenstva, které podle Častorála bylo vždycky neplatně zvolené, tedy již od roku 2004 vlastně neexistující.
 

Zoufalá snaha Častorála obviňovat ze svého totálního břídilství představenstvo

(22. 12. 2014) Sérii tří mimořádně pozoruhodných textů v těchto předvánočních dnech zveřejnil likvidátor Častorál na svých stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“. Jde o mimořádnou dávku naprosto zcestných tvrzení a vylhaných sdělení, které v posledním čase likvidátor Častorál ze sebe bez jakýchkoliv zábran přímo chrlí. Navíc přitom dokazuje, že naprosto ztratil orientaci v základních skutečnostech, týkajících se společnosti HPH a bohužel i samotné likvidace.
  
 

Soudy na Kypru a závažná porucha v sekretariátu HPH

(17. 12. 2014) Před kyperským soudem v Nikósii se uskutečnila slyšení, o jejichž termínech OSMA informovala. Bohužel opět nedošlo k usnesením, která akcionáři HPH očekávají.
 

Častorál připravil HPH o čtvrt milionu, ale je to pro něj bezpředmětné

(13. 12. 2014) V nedávných dnech se dozorčí rada obrátila na likvidátora Častorála s výzvou, aby uhradil škodu ve výši 246 497 Kč, kterou svou nedbalostí a porušením  povinností  při výkonu  funkce  likvidátora společnosti HPH jednoznačně způsobil. Svou písemnou odpovědí na výzvu dozorčí rady pak v tomto případě likvidátor přímo profesorsky prokázal, že lze již jen těžko uvěřit v jeho další způsobilost pro likvidátorskou funkci.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (3. část)

(04. 12. 2014) Spanilá jízda, či spíše útočné a úderné tažení likvidátora Častorála za systematickým zneplatňováním valných hromad, nechává za sebou v posledních týdnech další triumfální likvidační úspěchy, které samozřejmě uvedou harvardské akcionáře v nadšený úžas, ovšem až se o nich dozvědí. 
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (2. část)

(25. 10. 2014) Poslední valné hromady jsou vůbec groteskními exhibicemi likvidátorových bludných představ a je také závažné podezření, že by mohlo jít i o obelhávání akcionářů. VH 2011, konaná 3. 10. 2013 však zůstane rozhodně nezapomenutelnou.

 

Častorál v husitském stylu - nikoho se neleká a na množství nehledí

(22. 10. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se opět objevila snůška stále roky opakovaných informací a k tomu i nepodložených, které jsou v úvodu vydávány, patrně nějakým těžko vysvětlitelným omylem, za odpovědi akcionářům na průběh likvidace. Nelze totiž uvěřit, že by mohly být takové informace „Sekretariátu likvidátora HPH“ o současném stavu likvidace myšleny vážně. Ovšem pokud ano, pak Bůh pomáhej likvidaci a především harvardským akcionářům.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (1. část)

(14. 10. 2014) Stále víc akcionářů se obrací na OSMU s dotazy, co se vlastně s likvidací společnosti HPH děje, zda vůbec nějakým smysluplným způsobem pokračuje a vyslovují své rozhořčení, že na jejich dotazy a žádosti o informace likvidátor nereaguje. 
 

Častorálovy priority a šestá dražba na obzoru

(25. 09. 2014) Další, v pořadí již pátá dražba objektu Ohradní, přinesla očekávaný výsledek – opět nepřišel jediný zájemce. Cesta k další dražbě je tak zcela otevřená. Je ovšem přímo obdivuhodné, s jakou vytrvalostí, obětavostí a tak nezměrným úsilím likvidátor Častorál tyto dražby neprodejného objektu úderně a útočně organizuje. Samozřejmě, že tak činí výhradně jen s cílem uspokojit akcionáře společnosti, tedy naplnit likvidační kasu a splnit tak svůj slib, že vyřeší likvidaci v řádu měsíců, jak prohlásil na valné hromadě v roce 2012.
 

Blíží se Vánoce, Ohradní se bude opakovaně dražit

(17. 09. 2014) Pouhé tři týdny po čtvrté dražbě objektu Ohradní se bude konat v nebývale rychlém sledu další dražba vyhlášená na 24. září 2014.
 

"Profesor" Častorál a jeho břídilství před televizními kamerami

(10. 09. 2014) Ve svém úterním televizním vystoupení, které se týkalo zablokování 20 miliónů dolarů v Českých Budějovicích (zhruba půl miliardy korun), náš ukrajinský profesor a bohužel také likvidátor HPH Častorál harvardským akcionářům opět prokázal svou totální neschopnost. Názorně tak předvedl, proč ani po více než 10 letech jeho „likvidování“ není na likvidačním účtu ani koruna.
 

Proč likvidátor Častorál opět klesl do hlubokého pesimismu?

(03. 08. 2014) S měsíčním zpožděním likvidátor Častorál zveřejnil svou výroční zprávu a účetní závěrku HPH za rok 2013 založením do Sbírky listin, samozřejmě bez zákonného auditu. Jako vždy se akcionáři o naplňování likvidace nedozvěděli opět naprosto nic, ovšem až na jednu pozoruhodnou výjimku. Pan likvidátor zřejmě zapomněl na své mimořádně optimistické prohlášení na NVH za rok 2011, že „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“, což vzápětí akcionářům potvrdil prohlášením „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“.