aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Častorál v husitském stylu - nikoho se neleká a na množství nehledí

(22. 10. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se opět objevila snůška stále roky opakovaných informací a k tomu i nepodložených, které jsou v úvodu vydávány, patrně nějakým těžko vysvětlitelným omylem, za odpovědi akcionářům na průběh likvidace. Nelze totiž uvěřit, že by mohly být takové informace „Sekretariátu likvidátora HPH“ o současném stavu likvidace myšleny vážně. Ovšem pokud ano, pak Bůh pomáhej likvidaci a především harvardským akcionářům.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (1. část)

(14. 10. 2014) Stále víc akcionářů se obrací na OSMU s dotazy, co se vlastně s likvidací společnosti HPH děje, zda vůbec nějakým smysluplným způsobem pokračuje a vyslovují své rozhořčení, že na jejich dotazy a žádosti o informace likvidátor nereaguje. 
 

Častorálovy priority a šestá dražba na obzoru

(25. 09. 2014) Další, v pořadí již pátá dražba objektu Ohradní, přinesla očekávaný výsledek – opět nepřišel jediný zájemce. Cesta k další dražbě je tak zcela otevřená. Je ovšem přímo obdivuhodné, s jakou vytrvalostí, obětavostí a tak nezměrným úsilím likvidátor Častorál tyto dražby neprodejného objektu úderně a útočně organizuje. Samozřejmě, že tak činí výhradně jen s cílem uspokojit akcionáře společnosti, tedy naplnit likvidační kasu a splnit tak svůj slib, že vyřeší likvidaci v řádu měsíců, jak prohlásil na valné hromadě v roce 2012.
 

Blíží se Vánoce, Ohradní se bude opakovaně dražit

(17. 09. 2014) Pouhé tři týdny po čtvrté dražbě objektu Ohradní se bude konat v nebývale rychlém sledu další dražba vyhlášená na 24. září 2014.
 

"Profesor" Častorál a jeho břídilství před televizními kamerami

(10. 09. 2014) Ve svém úterním televizním vystoupení, které se týkalo zablokování 20 miliónů dolarů v Českých Budějovicích (zhruba půl miliardy korun), náš ukrajinský profesor a bohužel také likvidátor HPH Častorál harvardským akcionářům opět prokázal svou totální neschopnost. Názorně tak předvedl, proč ani po více než 10 letech jeho „likvidování“ není na likvidačním účtu ani koruna.
 

Proč likvidátor Častorál opět klesl do hlubokého pesimismu?

(03. 08. 2014) S měsíčním zpožděním likvidátor Častorál zveřejnil svou výroční zprávu a účetní závěrku HPH za rok 2013 založením do Sbírky listin, samozřejmě bez zákonného auditu. Jako vždy se akcionáři o naplňování likvidace nedozvěděli opět naprosto nic, ovšem až na jednu pozoruhodnou výjimku. Pan likvidátor zřejmě zapomněl na své mimořádně optimistické prohlášení na NVH za rok 2011, že „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“, což vzápětí akcionářům potvrdil prohlášením „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“.
 

Odvolací senát nevěděl a Nejvyšší soud neporadil

(27. 06. 2014) Před zahájením řízení Vrchního soudu o zneplatnění usnesení náhradní valné hromady HPH konané 29. 4. 2004 musel odvolací senát řešit jeden závažný problém. Dokonce se musel posléze obrátit s žádostí o pomoc na Nejvyšší soud.

 

Odvolací senát nevěděl a Nejvyšší soud neporadil

(27. 06. 2014) Korespondence JUDr. Holejšovského s Nejvyšším soudem.
 

Vyjádření likvidátora Častorála a jeho dementi

(27. 06. 2014) Pro větší názornost připojujeme ještě dva dokumenty z dílny likvidátora Častorála. Jedním z nich je jeho vyjádření, které poskytl žalujícímu C) ve věci neplatnosti NVH konané dne 24. 4. 2004. Toto prohlášení je datované 27. 4. 2012 a je vlastnoručně likvidátorem podepsané. Druhý dokument je založen ve spisu a obsahuje likvidátorovo prohlášení, že žádnému žalobci nic nepředal, ani nedal souhlas k použití tohoto dokumentu a ten byl proto zneužit, když byl protiprávně použit a založen do spisu. Proč tedy takové vyjádření sepisoval a předával, ví, nebo snad neví, jen likvidátor.
 

Po deseti letech - ve jménu právní jistoty a stability

(27. 06. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ likvidátor Častorál zveřejnil jakýsi výtah z usnesení Vrchního soudu, kterým byla zrušena usnesení náhradní valné hromady konané 29. 4. 2004, který představuje 3 stránky z dvanácti stran rozhodnutí odvolacího soudu. Likvidátorem zveřejněný text se pak týká prakticky jen zdůvodňování, proč nemůže představenstvo v žádném případu zastupovat společnost při soudních řízeních. Protože řada akcionářů požaduje plné znění usnesení Vrchního soudu, OSMA se rozhodla je zveřejnit.
 
 

Ta opovážlivost – ministerstvo odmítlo Častorálovi vyhovět

(18. 06. 2014) Ve svém mimořádně silném a samozřejmě spravedlivém rozhořčení nad poslední náhradní hromadou za rok 2012 (23. 5. 2014) se likvidátor Častorál pustil do svých stále oblíbenějších mystifikací, doplňovaných i záludným lhaním, což se patrně stává jeho koníčkem. Tentokrát na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se likvidátor rozhodl exemplárně ztrestat opovážlivost člena představenstva J. Materny, jenž si dovolil neslýchané. Proti vůli soudem jmenovaného likvidátora, ukrajinského „profesora“ a držitele dvojnásobného soudního atestátu, potvrzujícího Častorálovu totální neschopnost, svolal valnou hromadu.

 

Likvidace počká, Častorál vybuduje novou reálnou akcionářskou strukturu

(15. 06. 2014) Na náhradní valné hromadě 2012 (23. 5. 2014) likvidátor Častorál sdělil akcionářům množství mimořádně významných informací, které nelze přehlédnout, natož jim nevěnovat pozornost. Zvláště když likvidátor opět, jak je jeho notorickým zvykem, pečlivě zatajil to nejdůležitější – v jakém stavu je likvidace a že likvidační účet je zcela prázdný. V té souvislosti je třeba navázat na předcházející náhradní valnou hromadu za rok 2011 (3. 10. 2013), kterou likvidátor Častorál zahájil mimořádně stupidním prohlášením, patrně svědčícím o jeho nebývalé psychické kondici.
 

Co všechno likvidátor Častorál o trustech nevěděl

(29. 05. 2014) Ve svém vystoupení na valné hromadě 23. května 2014 likvidátor Častorál také akcionáře informoval o záležitostech na Kypru. Zopakoval, že HPH ovládl společnost HPH Cayman, což je zřizovatel trustů. Opět nějak zapomněl, že k tomu ovládnutí mohlo dojít již před lety, takže až do jara 2013 byl v HPH Cayman stále ředitelem B. Vostrý, který si tak s majetkem této společnosti mohl dělat, co chtěl.
 

Častorál na VH oznámil významné posuny

(26. 05. 2014) Náhradní valnou hromadu HPH za rok 2012, která se uskutečnila 23. května 2014, očekávali akcionáři společnosti v pošetilé naději, že se konečně dozvědí od likvidátora Častorála něco konkrétního o realizaci likvidace. Zvláště, když na minulé VH před osmi měsíci sliboval, že „řešení likvidace vidí v řádu měsíců“ a ještě to potvrdil výrokem „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“. Nedozvěděli se naprosto nic, kromě standardního obviňování členů orgánů ze zločinných záměrů a k tomu dávno vyčpělých stupidně planých řečí, kterými obšťastňuje akcionáře na každé VH. Takže se akcionáři jen opětovně ujistili, že účty likvidátorem realizované likvidace jsou zcela prázdné.