aktuality

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

· Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)

(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat harvardské akcionáře.
 

· Když Častorál začne podávat návrhy

(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
 

· Častorálův předčasný Ježíšek

(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí, k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek, přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a nefalšovaného likvidačního potěšení.
 

· Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost

(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch, místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun. Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
 

· Právníci HPH nečekali ani na usnesení

(09. 12. 2016) V pátek 9. 12. 2016 projednával pražský Vrchní soud Častorálovo odvolání proti usnesení Městského soudu, který do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. Po řízení, které trvalo dvě hodiny, odvolací senát řízení odročil na 19. 12. 2016 s tím, že se potřebuje ještě seznámit s dalšími dokumenty. 19. 12. 2016 pak půjde jen o vynesení usnesení a již žádné projednávání věci. Zajímavostí bylo, že když senát vyhlásil přestávku pro poradu, oba právní zástupci jak společnosti HPH, tak i Častorála, soudní jednání opustili, aniž vyčkali závěru, ke kterému odvolací soud dospěl. Prý že nutně musí být někde jinde. Jako kdyby je verdikt soudu vůbec nezajímal, nebo snad jsou nadáni věšteckými schopnostmi? K podrobnostem tohoto jednání se OSMA ještě vrátí.
 

· Častorál musí zaplatit 344 tisíc

(01. 12. 2016) Nastává doba adventní, tedy čas radostného očekávání a předvánoční pokojné nálady. Není však každému dáno, aby v pokoji a míru mohl očekávat příchod nejkrásnějších svátků naší doby. Což se přihodilo našemu nedostižnému bolševickému likvidátorovi, univerzitnímu profesorovi Častorálovi, jenž se tímto akademickým titulem sám obdařil a pak přivedl harvardskou likvidaci ke kolosálnímu krachu.
 

· Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!

(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak nějak).
 

Odvolací senát nevěděl a Nejvyšší soud neporadil

(27. 06. 2014) Korespondence JUDr. Holejšovského s Nejvyšším soudem.
 

Vyjádření likvidátora Častorála a jeho dementi

(27. 06. 2014) Pro větší názornost připojujeme ještě dva dokumenty z dílny likvidátora Častorála. Jedním z nich je jeho vyjádření, které poskytl žalujícímu C) ve věci neplatnosti NVH konané dne 24. 4. 2004. Toto prohlášení je datované 27. 4. 2012 a je vlastnoručně likvidátorem podepsané. Druhý dokument je založen ve spisu a obsahuje likvidátorovo prohlášení, že žádnému žalobci nic nepředal, ani nedal souhlas k použití tohoto dokumentu a ten byl proto zneužit, když byl protiprávně použit a založen do spisu. Proč tedy takové vyjádření sepisoval a předával, ví, nebo snad neví, jen likvidátor.
 

Po deseti letech - ve jménu právní jistoty a stability

(27. 06. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ likvidátor Častorál zveřejnil jakýsi výtah z usnesení Vrchního soudu, kterým byla zrušena usnesení náhradní valné hromady konané 29. 4. 2004, který představuje 3 stránky z dvanácti stran rozhodnutí odvolacího soudu. Likvidátorem zveřejněný text se pak týká prakticky jen zdůvodňování, proč nemůže představenstvo v žádném případu zastupovat společnost při soudních řízeních. Protože řada akcionářů požaduje plné znění usnesení Vrchního soudu, OSMA se rozhodla je zveřejnit.
 
 

Ta opovážlivost – ministerstvo odmítlo Častorálovi vyhovět

(18. 06. 2014) Ve svém mimořádně silném a samozřejmě spravedlivém rozhořčení nad poslední náhradní hromadou za rok 2012 (23. 5. 2014) se likvidátor Častorál pustil do svých stále oblíbenějších mystifikací, doplňovaných i záludným lhaním, což se patrně stává jeho koníčkem. Tentokrát na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se likvidátor rozhodl exemplárně ztrestat opovážlivost člena představenstva J. Materny, jenž si dovolil neslýchané. Proti vůli soudem jmenovaného likvidátora, ukrajinského „profesora“ a držitele dvojnásobného soudního atestátu, potvrzujícího Častorálovu totální neschopnost, svolal valnou hromadu.

 

Likvidace počká, Častorál vybuduje novou reálnou akcionářskou strukturu

(15. 06. 2014) Na náhradní valné hromadě 2012 (23. 5. 2014) likvidátor Častorál sdělil akcionářům množství mimořádně významných informací, které nelze přehlédnout, natož jim nevěnovat pozornost. Zvláště když likvidátor opět, jak je jeho notorickým zvykem, pečlivě zatajil to nejdůležitější – v jakém stavu je likvidace a že likvidační účet je zcela prázdný. V té souvislosti je třeba navázat na předcházející náhradní valnou hromadu za rok 2011 (3. 10. 2013), kterou likvidátor Častorál zahájil mimořádně stupidním prohlášením, patrně svědčícím o jeho nebývalé psychické kondici.
 

Co všechno likvidátor Častorál o trustech nevěděl

(29. 05. 2014) Ve svém vystoupení na valné hromadě 23. května 2014 likvidátor Častorál také akcionáře informoval o záležitostech na Kypru. Zopakoval, že HPH ovládl společnost HPH Cayman, což je zřizovatel trustů. Opět nějak zapomněl, že k tomu ovládnutí mohlo dojít již před lety, takže až do jara 2013 byl v HPH Cayman stále ředitelem B. Vostrý, který si tak s majetkem této společnosti mohl dělat, co chtěl.
 

Častorál na VH oznámil významné posuny

(26. 05. 2014) Náhradní valnou hromadu HPH za rok 2012, která se uskutečnila 23. května 2014, očekávali akcionáři společnosti v pošetilé naději, že se konečně dozvědí od likvidátora Častorála něco konkrétního o realizaci likvidace. Zvláště, když na minulé VH před osmi měsíci sliboval, že „řešení likvidace vidí v řádu měsíců“ a ještě to potvrdil výrokem „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“. Nedozvěděli se naprosto nic, kromě standardního obviňování členů orgánů ze zločinných záměrů a k tomu dávno vyčpělých stupidně planých řečí, kterými obšťastňuje akcionáře na každé VH. Takže se akcionáři jen opětovně ujistili, že účty likvidátorem realizované likvidace jsou zcela prázdné.

 

Jaký likvidátor, takový jeho sekretariát

(09. 05. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se po nesmyslech, kterými prof. Ing. Z. Častorál, DrSc. „komentoval“ soudní zrušení všech usnesení VH 2004, objevilo další vyjádření. Tentokrát jde o „Vyjádření sekretariátu likvidátora“ ke svolání valné hromady. Jak se zdá kdosi, třeba nějaký řídící orgán HPH, zřejmě ztratil již trpělivost a Častorálovi zakázal další vyrábění tak zmatených a ostudných nesmyslů,  demonstrujících rozsah likvidátorovy proradnosti.  Tu nakonec u soudu brilantně předvedl při svém groteskním vysvětlování, proč poskytl i neposkytl jednomu ze žalobců vyjádření, aby VH 2004 byla klidně zrušena. Tak musel přijít na řadu likvidátorův sekretariát, jehož vyjádření ke svolání valné hromady jako by vypadlo z legislativní dílny „profesora“ Častorála.

 

Častorálova povedená taškařice u odvolacího soudu

(07. 05. 2014) Tak nás likvidátor Častorál obdařil tentokrát mimořádně štědrou dávkou svých mentálních schopností, když na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ okomentoval rozhodnutí Vrchního soudu, který po deseti letech zrušil platnost všech usnesení valné hromady 2004. Ve svých vývodech likvidátor bohorovně ignoroval, či spíše zřejmě příliš nechápal, co vůbec bylo odvolacím soudem řečeno a bez zábran se pustil do vskutku osobité interpretace vyneseného usnesení.

 

Řádná valná hromada nebyla usnášeníschopná

(05. 05. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se uskutečnila, jak bylo oznámeno 5. května 2014 a podle očekávání nebyla usnášeníschopná. Neboť jak již je deset let obvyklé, nebylo registrováno 30% majetku, což představuje zhruba 5 miliónů akcií. Nedostavil se ani likvidátor Častorál a tak nevyužil příhodnou příležitost, aby v družném posezení projednal s představenstvem a dozorčí radou aktuální dění ve společnosti. Především zrušení dvou valných hromad, k jejichž zneplatnění nesporně přispěl, rovněž mimořádně úspěšný průběh exekucí a informovat, zda konečně dojde k naplnění likvidátorovy věštby z loňského října, kdy viděl řešení likvidace v řádu měsíců. Nicméně likvidátorův sekretariát neponechal ani tuto neusnášeníschopnou VH bez bedlivého dohledu. Dostavil se asistent likvidátora Malhocký, který ovšem okamžitě zmizel v přilehlém prostoru pro občerstvení a ani se nepokusil využít příležitosti s přítomnými akcionáři pohovořit, případně zjistit jejich mínění na průběh likvidace a sdělit je likvidátorovi. Což byla škoda, neboť názory akcionářů by likvidátora rozhodně potěšily. Krátce po deváté hodině bylo oznámeno, že řádná valná hromada není schopna jednání a byla ukončena.
 

Likvidátor Častorál prohrál valnou hromadu 2004

(26. 04. 2014) V pátek 25. 4. 2014 pražský Vrchní soud v odvolacím řízení projednal žaloby společnosti Harvard Group, P. Matějky, akcionáře M. Behra a akcionářky J. Sainerové na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, která se konala 29. 4. 2004. Odvolací senát zrušil rozhodnutí Městského soudu a rozhodl, že všechna usnesení této valné hromady jsou neplatná.
 

Likvidační účet HPH se plní

(19. 04. 2014) Po úspěšné únorové dražbě prvního bytu ve Znojmě za 1,28 miliónu korun byl v domě, který patřil B. Vostrému, prodán v dražbě i druhý byt, za 734 933 Kč, takže likvidační účet HPH se začal plnit. V květnu 2014 se má uskutečnit další dražba, a to domu ve Velké Dobré na Kladensku, který vlastní paní Vostrá. Vyvolávací cena této nemovitosti je 4,67 miliónu korun.

 

HPH se stal třetím žalovaným

(15. 04. 2014) V úterý 15. dubna 2014 začal Obvodní soud pro Prahu 4 projednávat žalobu společnosti Česká námořní plavba (ČNP) proti žalovaným Victoria Security Printing (VSP), Panas Holding a Harvardskému průmyslovému holdingu, a. s. – v likvidaci (HPH) jako vedlejšímu účastníku.
 

Řádná valná hromada HPH 5. května 2014

(03. 04. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se bude konat 5. května 2014 od 09.00 hod., jako vždy v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, v Praze 4 Nuslích. Text pozvánky je zveřejněn na stránkách představenstva společnosti www.hphas.cz.
Zavedení těchto stránek představenstvu ukládá zákon i s povinností zveřejňovat na nich informace pro akcionáře, týkající se stavu a dění ve společnosti. Informace na těchto stránkách jsou zveřejňovány výhradně představenstvem a nemají naprosto nic společného se stránkami likvidátora Častorála „Oficiální prezentace likvidátora HPH“.