aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Častorál bojuje o trusty a ani o tom neví

(08. 02. 2015) Katastrofální situaci harvardské likvidace si akcionáři HPH začínají stále silněji uvědomovat, a proto své poslední naděje začali upínat k možnosti vyplácení podílů z kyperských trustů. Není proto od věci podezření, že tak dávají najevo i své přesvědčení – čím dál od Častorála jsou peníze, ve které doufají, tím větší může být pravděpodobnost, že k jejich výplatě dojde. Ovšem zcela marně požadují od likvidátora Častorála jakékoliv informace o stavu soudních řízení v Nikósii. Proto se stále častěji obracejí na OSMU, která naposledy informovala o soudních jednáních na Kypru, která na počátek tohoto roku byla stanovena. Takže stav je následující…

 

Na jediné možné řešení likvidace HPH je již zřejmě pozdě

(07. 02. 2015) Do již patnáctého roku častorálovské likvidační éry vstoupila společnost HPH A není to pro pokračování nekonečného břídilství soudem jmenovaného likvidátora a nanejvýš pochybného ukrajinského profesora Častorála, vstup právě nejpříznivější. Již konec uplynulého roku předznamenal pro Častorála doslova katastrofu, když ztrátou objektu Ohradní přišel o poslední příjem pro HPH. Takže insolvence už přestala klepat na harvardská vrata a doslova je neúprosně rozráží.
 

Hlas akcionářů HPH podporuje Koženého!

(23. 01. 2015) Od chvíle, kdy na poslední VH likvidátor prohlásil, že je nutné zrušit platnost předběžného opatření zakazujícího převody, tedy obchodování s akciemi HPH, aktivity V. Koženého značně vzrostly.  Jak by ne - vidina, že by se s přispěním Častorála (jistě nechtěným) mohl opět zmocnit společnosti HPH, Koženého v jeho bahamském azylu doslova vyburcovaly.
 

Jak Kožený nikoho neokradl a proč se Častorál „nevymezil“

(17. 01. 2015) Když na ekonomické konferenci k 25 letům svobodného podnikání bývalý prezident V. Klaus veřejně prohlásil „Kožený v Česku nikoho neokradl“, dalo se s jistotou očekávat, že se proti jeho výroku „vymezí“ (jeho oblíbený termín) harvardský likvidátor Častorál. Očekávání zcela logické, vždyť on sám neustále vyzývá a útočně bouří, proč se představenstvo a dozorčí rada (i když jejich členové prý nebyli nikdy platně zvolení, jak Častorál tvrdí) „nevymezují“ proti všem zaprodancům, přisluhovačům a přeběhlíkům, kteří usilují o legalizaci majetku, ukradeného Koženým a Vostrým.
 

Další skvělý Častorálův úspěch

(15. 01. 2015) Po čtyřech měsících bylo obnoveno telefonní spojení s  kanceláří HPH a je to další obdivuhodný, přímo profesorský, úspěch likvidátora Častorála. Údajná technická závada sice nebyla odstraněna, ale podařilo se obnovit komunikaci s akcionáři na jiné lince. Stalo se tak zásluhou mimořádného úderného a útočného úsilí celého elitního týmu Častorálových expertů.
 

Častorál prohrál, objekt Ohradní musí vrátit VSP

(13. 01. 2015) Koncem listopadu minulého roku rozhodl Nejvyšší soud o dovolání ve věci vlastnictví objektu v Ohradní, které podala společnost Victoria Security Printing (VSP). Senát dovolacího soudu rozhodl 27. 11. 2014 tak, že zrušil předcházející rozsudky a vrátil věc soudu prvního stupně. Což znamená, že Harvard přišel o objekt v Ohradní a ten se vrací do vlastnictví společnosti VSP.

 

Proč Častorál podporuje zájmy Koženého?

(06. 01. 2015) V závěru uplynulého roku rozhodoval pražský Městský soud o návrhu na zrušení předběžného opatření, kterým jsou blokovány převody akcií Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, s výjimkou dědických řízení. Návrh podala společnost Harvard Group 10. října 2014 a již za dva měsíce (12. prosince 2014) soud návrh zamítl.
 

V čí prospěch jedná likvidátor Častorál?

(23. 12. 2014) V dalším dílu své vánoční série nazvaném „V čí prospěch jedná představenstvo HPH?“ likvidátor Častorál rozebírá svým výjimečně osobitým způsobem bezpříkladně rozvratnou, přímo kriminální činnost představenstva, které podle Častorála bylo vždycky neplatně zvolené, tedy již od roku 2004 vlastně neexistující.
 

Zoufalá snaha Častorála obviňovat ze svého totálního břídilství představenstvo

(22. 12. 2014) Sérii tří mimořádně pozoruhodných textů v těchto předvánočních dnech zveřejnil likvidátor Častorál na svých stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“. Jde o mimořádnou dávku naprosto zcestných tvrzení a vylhaných sdělení, které v posledním čase likvidátor Častorál ze sebe bez jakýchkoliv zábran přímo chrlí. Navíc přitom dokazuje, že naprosto ztratil orientaci v základních skutečnostech, týkajících se společnosti HPH a bohužel i samotné likvidace.
  
 

Soudy na Kypru a závažná porucha v sekretariátu HPH

(17. 12. 2014) Před kyperským soudem v Nikósii se uskutečnila slyšení, o jejichž termínech OSMA informovala. Bohužel opět nedošlo k usnesením, která akcionáři HPH očekávají.
 

Častorál připravil HPH o čtvrt milionu, ale je to pro něj bezpředmětné

(13. 12. 2014) V nedávných dnech se dozorčí rada obrátila na likvidátora Častorála s výzvou, aby uhradil škodu ve výši 246 497 Kč, kterou svou nedbalostí a porušením  povinností  při výkonu  funkce  likvidátora společnosti HPH jednoznačně způsobil. Svou písemnou odpovědí na výzvu dozorčí rady pak v tomto případě likvidátor přímo profesorsky prokázal, že lze již jen těžko uvěřit v jeho další způsobilost pro likvidátorskou funkci.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (3. část)

(04. 12. 2014) Spanilá jízda, či spíše útočné a úderné tažení likvidátora Častorála za systematickým zneplatňováním valných hromad, nechává za sebou v posledních týdnech další triumfální likvidační úspěchy, které samozřejmě uvedou harvardské akcionáře v nadšený úžas, ovšem až se o nich dozvědí. 
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (2. část)

(25. 10. 2014) Poslední valné hromady jsou vůbec groteskními exhibicemi likvidátorových bludných představ a je také závažné podezření, že by mohlo jít i o obelhávání akcionářů. VH 2011, konaná 3. 10. 2013 však zůstane rozhodně nezapomenutelnou.

 

Častorál v husitském stylu - nikoho se neleká a na množství nehledí

(22. 10. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se opět objevila snůška stále roky opakovaných informací a k tomu i nepodložených, které jsou v úvodu vydávány, patrně nějakým těžko vysvětlitelným omylem, za odpovědi akcionářům na průběh likvidace. Nelze totiž uvěřit, že by mohly být takové informace „Sekretariátu likvidátora HPH“ o současném stavu likvidace myšleny vážně. Ovšem pokud ano, pak Bůh pomáhej likvidaci a především harvardským akcionářům.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (1. část)

(14. 10. 2014) Stále víc akcionářů se obrací na OSMU s dotazy, co se vlastně s likvidací společnosti HPH děje, zda vůbec nějakým smysluplným způsobem pokračuje a vyslovují své rozhořčení, že na jejich dotazy a žádosti o informace likvidátor nereaguje.