aktuality

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

· Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)

(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat harvardské akcionáře.
 

· Když Častorál začne podávat návrhy

(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
 

· Častorálův předčasný Ježíšek

(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí, k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek, přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a nefalšovaného likvidačního potěšení.
 

· Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost

(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch, místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun. Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
 

· Právníci HPH nečekali ani na usnesení

(09. 12. 2016) V pátek 9. 12. 2016 projednával pražský Vrchní soud Častorálovo odvolání proti usnesení Městského soudu, který do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. Po řízení, které trvalo dvě hodiny, odvolací senát řízení odročil na 19. 12. 2016 s tím, že se potřebuje ještě seznámit s dalšími dokumenty. 19. 12. 2016 pak půjde jen o vynesení usnesení a již žádné projednávání věci. Zajímavostí bylo, že když senát vyhlásil přestávku pro poradu, oba právní zástupci jak společnosti HPH, tak i Častorála, soudní jednání opustili, aniž vyčkali závěru, ke kterému odvolací soud dospěl. Prý že nutně musí být někde jinde. Jako kdyby je verdikt soudu vůbec nezajímal, nebo snad jsou nadáni věšteckými schopnostmi? K podrobnostem tohoto jednání se OSMA ještě vrátí.
 

· Častorál musí zaplatit 344 tisíc

(01. 12. 2016) Nastává doba adventní, tedy čas radostného očekávání a předvánoční pokojné nálady. Není však každému dáno, aby v pokoji a míru mohl očekávat příchod nejkrásnějších svátků naší doby. Což se přihodilo našemu nedostižnému bolševickému likvidátorovi, univerzitnímu profesorovi Častorálovi, jenž se tímto akademickým titulem sám obdařil a pak přivedl harvardskou likvidaci ke kolosálnímu krachu.
 

· Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!

(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak nějak).
 

Častorál prohrál, objekt Ohradní musí vrátit VSP

(13. 01. 2015) Koncem listopadu minulého roku rozhodl Nejvyšší soud o dovolání ve věci vlastnictví objektu v Ohradní, které podala společnost Victoria Security Printing (VSP). Senát dovolacího soudu rozhodl 27. 11. 2014 tak, že zrušil předcházející rozsudky a vrátil věc soudu prvního stupně. Což znamená, že Harvard přišel o objekt v Ohradní a ten se vrací do vlastnictví společnosti VSP.

 

Proč Častorál podporuje zájmy Koženého?

(06. 01. 2015) V závěru uplynulého roku rozhodoval pražský Městský soud o návrhu na zrušení předběžného opatření, kterým jsou blokovány převody akcií Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, s výjimkou dědických řízení. Návrh podala společnost Harvard Group 10. října 2014 a již za dva měsíce (12. prosince 2014) soud návrh zamítl.
 

V čí prospěch jedná likvidátor Častorál?

(23. 12. 2014) V dalším dílu své vánoční série nazvaném „V čí prospěch jedná představenstvo HPH?“ likvidátor Častorál rozebírá svým výjimečně osobitým způsobem bezpříkladně rozvratnou, přímo kriminální činnost představenstva, které podle Častorála bylo vždycky neplatně zvolené, tedy již od roku 2004 vlastně neexistující.
 

Zoufalá snaha Častorála obviňovat ze svého totálního břídilství představenstvo

(22. 12. 2014) Sérii tří mimořádně pozoruhodných textů v těchto předvánočních dnech zveřejnil likvidátor Častorál na svých stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“. Jde o mimořádnou dávku naprosto zcestných tvrzení a vylhaných sdělení, které v posledním čase likvidátor Častorál ze sebe bez jakýchkoliv zábran přímo chrlí. Navíc přitom dokazuje, že naprosto ztratil orientaci v základních skutečnostech, týkajících se společnosti HPH a bohužel i samotné likvidace.
  
 

Soudy na Kypru a závažná porucha v sekretariátu HPH

(17. 12. 2014) Před kyperským soudem v Nikósii se uskutečnila slyšení, o jejichž termínech OSMA informovala. Bohužel opět nedošlo k usnesením, která akcionáři HPH očekávají.
 

Častorál připravil HPH o čtvrt milionu, ale je to pro něj bezpředmětné

(13. 12. 2014) V nedávných dnech se dozorčí rada obrátila na likvidátora Častorála s výzvou, aby uhradil škodu ve výši 246 497 Kč, kterou svou nedbalostí a porušením  povinností  při výkonu  funkce  likvidátora společnosti HPH jednoznačně způsobil. Svou písemnou odpovědí na výzvu dozorčí rady pak v tomto případě likvidátor přímo profesorsky prokázal, že lze již jen těžko uvěřit v jeho další způsobilost pro likvidátorskou funkci.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (3. část)

(04. 12. 2014) Spanilá jízda, či spíše útočné a úderné tažení likvidátora Častorála za systematickým zneplatňováním valných hromad, nechává za sebou v posledních týdnech další triumfální likvidační úspěchy, které samozřejmě uvedou harvardské akcionáře v nadšený úžas, ovšem až se o nich dozvědí. 
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (2. část)

(25. 10. 2014) Poslední valné hromady jsou vůbec groteskními exhibicemi likvidátorových bludných představ a je také závažné podezření, že by mohlo jít i o obelhávání akcionářů. VH 2011, konaná 3. 10. 2013 však zůstane rozhodně nezapomenutelnou.

 

Častorál v husitském stylu - nikoho se neleká a na množství nehledí

(22. 10. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se opět objevila snůška stále roky opakovaných informací a k tomu i nepodložených, které jsou v úvodu vydávány, patrně nějakým těžko vysvětlitelným omylem, za odpovědi akcionářům na průběh likvidace. Nelze totiž uvěřit, že by mohly být takové informace „Sekretariátu likvidátora HPH“ o současném stavu likvidace myšleny vážně. Ovšem pokud ano, pak Bůh pomáhej likvidaci a především harvardským akcionářům.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (1. část)

(14. 10. 2014) Stále víc akcionářů se obrací na OSMU s dotazy, co se vlastně s likvidací společnosti HPH děje, zda vůbec nějakým smysluplným způsobem pokračuje a vyslovují své rozhořčení, že na jejich dotazy a žádosti o informace likvidátor nereaguje. 
 

Častorálovy priority a šestá dražba na obzoru

(25. 09. 2014) Další, v pořadí již pátá dražba objektu Ohradní, přinesla očekávaný výsledek – opět nepřišel jediný zájemce. Cesta k další dražbě je tak zcela otevřená. Je ovšem přímo obdivuhodné, s jakou vytrvalostí, obětavostí a tak nezměrným úsilím likvidátor Častorál tyto dražby neprodejného objektu úderně a útočně organizuje. Samozřejmě, že tak činí výhradně jen s cílem uspokojit akcionáře společnosti, tedy naplnit likvidační kasu a splnit tak svůj slib, že vyřeší likvidaci v řádu měsíců, jak prohlásil na valné hromadě v roce 2012.
 

Blíží se Vánoce, Ohradní se bude opakovaně dražit

(17. 09. 2014) Pouhé tři týdny po čtvrté dražbě objektu Ohradní se bude konat v nebývale rychlém sledu další dražba vyhlášená na 24. září 2014.
 

"Profesor" Častorál a jeho břídilství před televizními kamerami

(10. 09. 2014) Ve svém úterním televizním vystoupení, které se týkalo zablokování 20 miliónů dolarů v Českých Budějovicích (zhruba půl miliardy korun), náš ukrajinský profesor a bohužel také likvidátor HPH Častorál harvardským akcionářům opět prokázal svou totální neschopnost. Názorně tak předvedl, proč ani po více než 10 letech jeho „likvidování“ není na likvidačním účtu ani koruna.
 

Proč likvidátor Častorál opět klesl do hlubokého pesimismu?

(03. 08. 2014) S měsíčním zpožděním likvidátor Častorál zveřejnil svou výroční zprávu a účetní závěrku HPH za rok 2013 založením do Sbírky listin, samozřejmě bez zákonného auditu. Jako vždy se akcionáři o naplňování likvidace nedozvěděli opět naprosto nic, ovšem až na jednu pozoruhodnou výjimku. Pan likvidátor zřejmě zapomněl na své mimořádně optimistické prohlášení na NVH za rok 2011, že „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“, což vzápětí akcionářům potvrdil prohlášením „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velice rychlé“.
 

Odvolací senát nevěděl a Nejvyšší soud neporadil

(27. 06. 2014) Před zahájením řízení Vrchního soudu o zneplatnění usnesení náhradní valné hromady HPH konané 29. 4. 2004 musel odvolací senát řešit jeden závažný problém. Dokonce se musel posléze obrátit s žádostí o pomoc na Nejvyšší soud.