aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Ctihodný spolek Kožený, Častorál a Kaňovský se rozhodl, že zlikviduje likvidaci

(22. 02. 2015) Zásadní, přímo revoluční obrat nastal v již prakticky neexistující harvardské likvidaci. Vzdor přísné omertě vyšlo najevo zrození nové harvardské ctihodné společnosti, dnes již úzce spolupracujících excelentních expertů - V. Kožený, P. Kaňovský a Z. Častorál, jejichž jednoznačným cílem je zrušení blokace převodů akcií HPH.

 

Na Kypru jen odročení a stanovení termínů

(19. 02. 2015) V kauzách kyperských trustů nedošlo u soudu v Nikósii k žádnému vynesení rozsudku. Jak 9. 2. tak i 17. 2. 2015 soudní řízení skončila odročením nebo určením termínů pro vydání soudních pokynů. Pro žádost Daventree Trustees o odvolání nuceného správce soud stanovil termín na projednání této žádosti na 11. 3. 2015. Pokud jde o žádost HPH Cayman Limited vstoupit do řízení ve věci žaloby Koženého společností Frabran Holding a spol. na Daventree Trustees, soud rozhodl o odročení vydání soudních pokynů rovněž na 11. 3. 2015. Projednávání žádosti HPH Cayman Limited ve věci správy a řízení trustu č. 1 bylo odročeno a soud určil termín pro vydání soudních pokynů na 27. 2. 2015.
 

Častorál bojuje o trusty a ani o tom neví

(08. 02. 2015) Katastrofální situaci harvardské likvidace si akcionáři HPH začínají stále silněji uvědomovat, a proto své poslední naděje začali upínat k možnosti vyplácení podílů z kyperských trustů. Není proto od věci podezření, že tak dávají najevo i své přesvědčení – čím dál od Častorála jsou peníze, ve které doufají, tím větší může být pravděpodobnost, že k jejich výplatě dojde. Ovšem zcela marně požadují od likvidátora Častorála jakékoliv informace o stavu soudních řízení v Nikósii. Proto se stále častěji obracejí na OSMU, která naposledy informovala o soudních jednáních na Kypru, která na počátek tohoto roku byla stanovena. Takže stav je následující…

 

Na jediné možné řešení likvidace HPH je již zřejmě pozdě

(07. 02. 2015) Do již patnáctého roku častorálovské likvidační éry vstoupila společnost HPH A není to pro pokračování nekonečného břídilství soudem jmenovaného likvidátora a nanejvýš pochybného ukrajinského profesora Častorála, vstup právě nejpříznivější. Již konec uplynulého roku předznamenal pro Častorála doslova katastrofu, když ztrátou objektu Ohradní přišel o poslední příjem pro HPH. Takže insolvence už přestala klepat na harvardská vrata a doslova je neúprosně rozráží.
 

Hlas akcionářů HPH podporuje Koženého!

(23. 01. 2015) Od chvíle, kdy na poslední VH likvidátor prohlásil, že je nutné zrušit platnost předběžného opatření zakazujícího převody, tedy obchodování s akciemi HPH, aktivity V. Koženého značně vzrostly.  Jak by ne - vidina, že by se s přispěním Častorála (jistě nechtěným) mohl opět zmocnit společnosti HPH, Koženého v jeho bahamském azylu doslova vyburcovaly.
 

Jak Kožený nikoho neokradl a proč se Častorál „nevymezil“

(17. 01. 2015) Když na ekonomické konferenci k 25 letům svobodného podnikání bývalý prezident V. Klaus veřejně prohlásil „Kožený v Česku nikoho neokradl“, dalo se s jistotou očekávat, že se proti jeho výroku „vymezí“ (jeho oblíbený termín) harvardský likvidátor Častorál. Očekávání zcela logické, vždyť on sám neustále vyzývá a útočně bouří, proč se představenstvo a dozorčí rada (i když jejich členové prý nebyli nikdy platně zvolení, jak Častorál tvrdí) „nevymezují“ proti všem zaprodancům, přisluhovačům a přeběhlíkům, kteří usilují o legalizaci majetku, ukradeného Koženým a Vostrým.
 

Další skvělý Častorálův úspěch

(15. 01. 2015) Po čtyřech měsících bylo obnoveno telefonní spojení s  kanceláří HPH a je to další obdivuhodný, přímo profesorský, úspěch likvidátora Častorála. Údajná technická závada sice nebyla odstraněna, ale podařilo se obnovit komunikaci s akcionáři na jiné lince. Stalo se tak zásluhou mimořádného úderného a útočného úsilí celého elitního týmu Častorálových expertů.
 

Častorál prohrál, objekt Ohradní musí vrátit VSP

(13. 01. 2015) Koncem listopadu minulého roku rozhodl Nejvyšší soud o dovolání ve věci vlastnictví objektu v Ohradní, které podala společnost Victoria Security Printing (VSP). Senát dovolacího soudu rozhodl 27. 11. 2014 tak, že zrušil předcházející rozsudky a vrátil věc soudu prvního stupně. Což znamená, že Harvard přišel o objekt v Ohradní a ten se vrací do vlastnictví společnosti VSP.

 

Proč Častorál podporuje zájmy Koženého?

(06. 01. 2015) V závěru uplynulého roku rozhodoval pražský Městský soud o návrhu na zrušení předběžného opatření, kterým jsou blokovány převody akcií Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, s výjimkou dědických řízení. Návrh podala společnost Harvard Group 10. října 2014 a již za dva měsíce (12. prosince 2014) soud návrh zamítl.
 

V čí prospěch jedná likvidátor Častorál?

(23. 12. 2014) V dalším dílu své vánoční série nazvaném „V čí prospěch jedná představenstvo HPH?“ likvidátor Častorál rozebírá svým výjimečně osobitým způsobem bezpříkladně rozvratnou, přímo kriminální činnost představenstva, které podle Častorála bylo vždycky neplatně zvolené, tedy již od roku 2004 vlastně neexistující.
 

Zoufalá snaha Častorála obviňovat ze svého totálního břídilství představenstvo

(22. 12. 2014) Sérii tří mimořádně pozoruhodných textů v těchto předvánočních dnech zveřejnil likvidátor Častorál na svých stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“. Jde o mimořádnou dávku naprosto zcestných tvrzení a vylhaných sdělení, které v posledním čase likvidátor Častorál ze sebe bez jakýchkoliv zábran přímo chrlí. Navíc přitom dokazuje, že naprosto ztratil orientaci v základních skutečnostech, týkajících se společnosti HPH a bohužel i samotné likvidace.
  
 

Soudy na Kypru a závažná porucha v sekretariátu HPH

(17. 12. 2014) Před kyperským soudem v Nikósii se uskutečnila slyšení, o jejichž termínech OSMA informovala. Bohužel opět nedošlo k usnesením, která akcionáři HPH očekávají.
 

Častorál připravil HPH o čtvrt milionu, ale je to pro něj bezpředmětné

(13. 12. 2014) V nedávných dnech se dozorčí rada obrátila na likvidátora Častorála s výzvou, aby uhradil škodu ve výši 246 497 Kč, kterou svou nedbalostí a porušením  povinností  při výkonu  funkce  likvidátora společnosti HPH jednoznačně způsobil. Svou písemnou odpovědí na výzvu dozorčí rady pak v tomto případě likvidátor přímo profesorsky prokázal, že lze již jen těžko uvěřit v jeho další způsobilost pro likvidátorskou funkci.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (3. část)

(04. 12. 2014) Spanilá jízda, či spíše útočné a úderné tažení likvidátora Častorála za systematickým zneplatňováním valných hromad, nechává za sebou v posledních týdnech další triumfální likvidační úspěchy, které samozřejmě uvedou harvardské akcionáře v nadšený úžas, ovšem až se o nich dozvědí. 
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (2. část)

(25. 10. 2014) Poslední valné hromady jsou vůbec groteskními exhibicemi likvidátorových bludných představ a je také závažné podezření, že by mohlo jít i o obelhávání akcionářů. VH 2011, konaná 3. 10. 2013 však zůstane rozhodně nezapomenutelnou.