aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Jak se stala zpráva o kauci poplašnou zprávou

(02. 08. 2015) Po zveřejnění informace, že soud v New Yorku požaduje po společnosti HPH složení kauce 660 tisíc dolarů ve věci Aspen, aby mohlo řízení pokračovat, obdrželo představenstvo od akcionáře Kaňovského jakýsi přípis „Podněty k HPH“.

 

Úder přichází z New Yorku - do insolvence za 15 miliónů?

(30. 07. 2015) Vzhledem k tomu, že likvidátor Častorál utajuje, co může, se OSMA snažila, získal aktuální informace ze soudního řízení v New Yorku, kde Častorál žaluje Koženého a společnost Landlocked o zisk 21 miliónů dolarů z prodeje chaty v Aspenu.

 

Co nového na Kypru

(23. 07. 2015) Ještě před začátkem obvyklých dvouměsíčních prázdnin, ke kterým se kyperské soudy odebraly, byla v Nicosii opět odložena jedna z kyperských kauz.

 

Častorálův soubor lží, nazvaný Výroční zpráva a 150 milionů za likvidaci

(23. 07. 2015) Svůj každoroční povinný pamflet, nazvaný Výroční zpráva, údajný profesor Častorál v minulých dnech založil do Sbírky listin. Jak se dalo očekávat, pustil opět naplno uzdu své patologické prolhanosti, proto mu zřejmě nebylo doporučeno, aby se něčím takovým pochlubil i na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“. O skutečném stavu společnosti HPH pochopitelně ani zmínka. Z účetní závěrky se akcionáři mohou dozvědět jediné – v roce 2014 Častorál utratil 8 miliónů (za co?), takže v kase 1. 1. 2015 zůstalo pouhých 5 miliónů. Aby byl výčet Častorálova hospodaření kompletní je třeba uvést, že od roku 2004 do roku 2014 včetně, již rozházel zhruba 150 milionů korun, bez jakéhokoliv zisku pro společnost HPH.

 

Častorálova likvidace již stála společnost HPH 140 miliónů (místo aby majetek společnosti shromažďoval, tak jej rozprodává)

(01. 07. 2015) Tak nastal 30. červen 2015, očekávaný den, kdy likvidátor Častorál byl povinen do Sbírky listin založit auditovanou účetní závěrku HPH, která ukáže, kolik dalších miliónů utopil provozováním něčeho, co svou absolutní neschopností proměnil v naprosto totální zlikvidování Harvardského holdingu. Zřejmě mu nikdo nevyložil poslání likvidátora – nakonec, i kdyby vyložil, bylo by to zcela zbytečné.
 
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část druhá)

(15. 06. 2015) Přímo iluzionistický kousek se podařil Častorálovi v roce 2009, kterým by se pyšnil i sám mág David Copperfield.
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část první)

(28. 05. 2014) Na nekonečnou a stále beznadějnější harvardskou likvidaci reagují akcionáři s rostoucím pobouřením. Současně se ptají, jak mohl soud v roce 2000 pověřit likvidací zcela neschopného Z. Častorála, ještě k tomu ve společnosti HPH, postižené největší privatizační loupeží v České republice, navíc organizovanou bývalými příslušníky StB a komunistickými nomenklaturními činiteli. Zároveň se ptají, kdo vlastně Z. Častorál je a na základě jakých předpokladů se vůbec mohl stát likvidátorem HPH.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly dvě

Seznam Koženého zrušených společností z kyperského rejstříku obchodních společnosti, k čemuž mělo dojít dne 23. 3. 2015.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly jen dvě

(05. 05. 2015) V minulých dnech získala OSMA z kyperského rejstříku obchodních společností mimořádně zajímavou informaci pro akcionáře HPH. Ze třinácti Koženého kyperských společností, které na Kypru žalují trusty o výplatu podílů, bylo jedenáct zrušeno. Důvodem mělo být, že zrušené společnosti neměly déle než rok ředitele. Aktivní tak zůstaly jen společnosti Frabran Holdings a Husky Trading, do kterých byli tři dny před zrušením jmenováni noví ředitelé.
 

Odvolávání nuceného správce na Kypru je ve finále?

(26. 03. 2015) V minulých dnech kyperský soud v Nikósii opět rozhodoval o čtyřech žádostech, které se týkají kyperských trustů. Nebyl ovšem vynesen jediný rozsudek, nicméně na 30. března 2015 byla odročena dvě jednání.
 

Další Častorálovy lži naplňují likvidační zůstatek

(11. 03. 2015) Svým dalším útočným a úderným stylem majitel kolotočového profesorského atestátu z Ukrajiny, soudem jmenovaný i soudem vyhozený likvidátor Častorál, učinil opět významný krok k naplnění harvardské likvidace. Deník E 15 zveřejnil článek o tom, že na Kypru vrcholí boj o pozůstatky HPH. Podle obsahu a vyjádření Častorála je namístě podezření, že jde o článek na Častorálovu objednávku a uváděná fakta, doprovázená likvidátorovými tvrzeními, jsou jen dalším důkazem hluboké pokleslosti české žurnalistiky.
 

Častorál ve své obvyklé formě

(26. 02. 2015) Tak náš ukrajinský kvaziprofesor Častorál opět ze sebe vyprodukoval jednu ze svých dalších hlubokých a samozřejmě brilantních analýz. Rozepsal se o pokusech přeběhlíků K. Staňka a J. Sedláčka zničit likvidaci HPH. Soudem jmenovaný Častorál však stojí dál jako skála, přeběhlíci se marně snaží, ať v Praze, nebo na dalekém Kypru, na jeho likvidátorovo břídilství přece nikdo nemá.

 

Další monumentální vítězství břídila Častorála

(23. 02. 2015) V létě minulého roku se akcionáři HPH mohli na internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ dočíst, jak úderně a útočně likvidátor Častorál zasáhl na Slovensku proti zastavení vyšetřování kauzy HPH. 
 

Ctihodný spolek Kožený, Častorál a Kaňovský se rozhodl, že zlikviduje likvidaci

(22. 02. 2015) Zásadní, přímo revoluční obrat nastal v již prakticky neexistující harvardské likvidaci. Vzdor přísné omertě vyšlo najevo zrození nové harvardské ctihodné společnosti, dnes již úzce spolupracujících excelentních expertů - V. Kožený, P. Kaňovský a Z. Častorál, jejichž jednoznačným cílem je zrušení blokace převodů akcií HPH.

 

Na Kypru jen odročení a stanovení termínů

(19. 02. 2015) V kauzách kyperských trustů nedošlo u soudu v Nikósii k žádnému vynesení rozsudku. Jak 9. 2. tak i 17. 2. 2015 soudní řízení skončila odročením nebo určením termínů pro vydání soudních pokynů. Pro žádost Daventree Trustees o odvolání nuceného správce soud stanovil termín na projednání této žádosti na 11. 3. 2015. Pokud jde o žádost HPH Cayman Limited vstoupit do řízení ve věci žaloby Koženého společností Frabran Holding a spol. na Daventree Trustees, soud rozhodl o odročení vydání soudních pokynů rovněž na 11. 3. 2015. Projednávání žádosti HPH Cayman Limited ve věci správy a řízení trustu č. 1 bylo odročeno a soud určil termín pro vydání soudních pokynů na 27. 2. 2015.