aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Informace pro vytěsněné akcionáře Živnostenské banky

(03. 08. 2015) Pražský Vrchní soud rozhodl po přezkoumání přiměřenosti protiplnění za vytěsněné akcie Živnostenské banky, že přiměřené protiplnění mělo být ve výši 5 537 Kč. Rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné. Tímto rozhodnutím má žalovaná strana povinnost vytěsněným akcionářům doplatit 537 Kč na akcii. Podle informace z UniCredit Bank je třeba, aby se vytěsnění akcionáři k vyžádání doplatku dostavili na kteroukoliv pobočku UniCredit Bank, vyplnili, nebo odevzdali vyplněný stručný formulář „Oznámení o bankovním spojení žadatele o výplatu doplatku…“ a předložili průkaz totožnosti. Ve formuláři je také požadavek, že žadatel souhlasí s vyhotovením kopie svého průkazu totožnosti. Kdo by nesouhlasil, pak musí předložit vyplněný formulář s notářsky ověřeným podpisem.
 
Ve formuláři také není uvedeno, že žadatel požaduje s výplatou doplatku rovněž úroky z prodlení. Tento požadavek tedy musí žadatel do formuláře sám doplnit.
(formulář je připojen ke stažení)
 

Jak se stala zpráva o kauci poplašnou zprávou

(02. 08. 2015) Po zveřejnění informace, že soud v New Yorku požaduje po společnosti HPH složení kauce 660 tisíc dolarů ve věci Aspen, aby mohlo řízení pokračovat, obdrželo představenstvo od akcionáře Kaňovského jakýsi přípis „Podněty k HPH“.

 

Úder přichází z New Yorku - do insolvence za 15 miliónů?

(30. 07. 2015) Vzhledem k tomu, že likvidátor Častorál utajuje, co může, se OSMA snažila, získal aktuální informace ze soudního řízení v New Yorku, kde Častorál žaluje Koženého a společnost Landlocked o zisk 21 miliónů dolarů z prodeje chaty v Aspenu.

 

Co nového na Kypru

(23. 07. 2015) Ještě před začátkem obvyklých dvouměsíčních prázdnin, ke kterým se kyperské soudy odebraly, byla v Nicosii opět odložena jedna z kyperských kauz.

 

Častorálův soubor lží, nazvaný Výroční zpráva a 150 milionů za likvidaci

(23. 07. 2015) Svůj každoroční povinný pamflet, nazvaný Výroční zpráva, údajný profesor Častorál v minulých dnech založil do Sbírky listin. Jak se dalo očekávat, pustil opět naplno uzdu své patologické prolhanosti, proto mu zřejmě nebylo doporučeno, aby se něčím takovým pochlubil i na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“. O skutečném stavu společnosti HPH pochopitelně ani zmínka. Z účetní závěrky se akcionáři mohou dozvědět jediné – v roce 2014 Častorál utratil 8 miliónů (za co?), takže v kase 1. 1. 2015 zůstalo pouhých 5 miliónů. Aby byl výčet Častorálova hospodaření kompletní je třeba uvést, že od roku 2004 do roku 2014 včetně, již rozházel zhruba 150 milionů korun, bez jakéhokoliv zisku pro společnost HPH.

 

Častorálova likvidace již stála společnost HPH 140 miliónů (místo aby majetek společnosti shromažďoval, tak jej rozprodává)

(01. 07. 2015) Tak nastal 30. červen 2015, očekávaný den, kdy likvidátor Častorál byl povinen do Sbírky listin založit auditovanou účetní závěrku HPH, která ukáže, kolik dalších miliónů utopil provozováním něčeho, co svou absolutní neschopností proměnil v naprosto totální zlikvidování Harvardského holdingu. Zřejmě mu nikdo nevyložil poslání likvidátora – nakonec, i kdyby vyložil, bylo by to zcela zbytečné.
 
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část druhá)

(15. 06. 2015) Přímo iluzionistický kousek se podařil Častorálovi v roce 2009, kterým by se pyšnil i sám mág David Copperfield.
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část první)

(28. 05. 2014) Na nekonečnou a stále beznadějnější harvardskou likvidaci reagují akcionáři s rostoucím pobouřením. Současně se ptají, jak mohl soud v roce 2000 pověřit likvidací zcela neschopného Z. Častorála, ještě k tomu ve společnosti HPH, postižené největší privatizační loupeží v České republice, navíc organizovanou bývalými příslušníky StB a komunistickými nomenklaturními činiteli. Zároveň se ptají, kdo vlastně Z. Častorál je a na základě jakých předpokladů se vůbec mohl stát likvidátorem HPH.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly dvě

Seznam Koženého zrušených společností z kyperského rejstříku obchodních společnosti, k čemuž mělo dojít dne 23. 3. 2015.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly jen dvě

(05. 05. 2015) V minulých dnech získala OSMA z kyperského rejstříku obchodních společností mimořádně zajímavou informaci pro akcionáře HPH. Ze třinácti Koženého kyperských společností, které na Kypru žalují trusty o výplatu podílů, bylo jedenáct zrušeno. Důvodem mělo být, že zrušené společnosti neměly déle než rok ředitele. Aktivní tak zůstaly jen společnosti Frabran Holdings a Husky Trading, do kterých byli tři dny před zrušením jmenováni noví ředitelé.
 

Odvolávání nuceného správce na Kypru je ve finále?

(26. 03. 2015) V minulých dnech kyperský soud v Nikósii opět rozhodoval o čtyřech žádostech, které se týkají kyperských trustů. Nebyl ovšem vynesen jediný rozsudek, nicméně na 30. března 2015 byla odročena dvě jednání.
 

Další Častorálovy lži naplňují likvidační zůstatek

(11. 03. 2015) Svým dalším útočným a úderným stylem majitel kolotočového profesorského atestátu z Ukrajiny, soudem jmenovaný i soudem vyhozený likvidátor Častorál, učinil opět významný krok k naplnění harvardské likvidace. Deník E 15 zveřejnil článek o tom, že na Kypru vrcholí boj o pozůstatky HPH. Podle obsahu a vyjádření Častorála je namístě podezření, že jde o článek na Častorálovu objednávku a uváděná fakta, doprovázená likvidátorovými tvrzeními, jsou jen dalším důkazem hluboké pokleslosti české žurnalistiky.
 

Častorál ve své obvyklé formě

(26. 02. 2015) Tak náš ukrajinský kvaziprofesor Častorál opět ze sebe vyprodukoval jednu ze svých dalších hlubokých a samozřejmě brilantních analýz. Rozepsal se o pokusech přeběhlíků K. Staňka a J. Sedláčka zničit likvidaci HPH. Soudem jmenovaný Častorál však stojí dál jako skála, přeběhlíci se marně snaží, ať v Praze, nebo na dalekém Kypru, na jeho likvidátorovo břídilství přece nikdo nemá.

 

Další monumentální vítězství břídila Častorála

(23. 02. 2015) V létě minulého roku se akcionáři HPH mohli na internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ dočíst, jak úderně a útočně likvidátor Častorál zasáhl na Slovensku proti zastavení vyšetřování kauzy HPH.