aktuality

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

· Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)

(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat harvardské akcionáře.
 

· Když Častorál začne podávat návrhy

(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
 

· Častorálův předčasný Ježíšek

(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí, k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek, přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a nefalšovaného likvidačního potěšení.
 

· Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost

(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch, místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun. Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
 

· Právníci HPH nečekali ani na usnesení

(09. 12. 2016) V pátek 9. 12. 2016 projednával pražský Vrchní soud Častorálovo odvolání proti usnesení Městského soudu, který do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. Po řízení, které trvalo dvě hodiny, odvolací senát řízení odročil na 19. 12. 2016 s tím, že se potřebuje ještě seznámit s dalšími dokumenty. 19. 12. 2016 pak půjde jen o vynesení usnesení a již žádné projednávání věci. Zajímavostí bylo, že když senát vyhlásil přestávku pro poradu, oba právní zástupci jak společnosti HPH, tak i Častorála, soudní jednání opustili, aniž vyčkali závěru, ke kterému odvolací soud dospěl. Prý že nutně musí být někde jinde. Jako kdyby je verdikt soudu vůbec nezajímal, nebo snad jsou nadáni věšteckými schopnostmi? K podrobnostem tohoto jednání se OSMA ještě vrátí.
 

· Častorál musí zaplatit 344 tisíc

(01. 12. 2016) Nastává doba adventní, tedy čas radostného očekávání a předvánoční pokojné nálady. Není však každému dáno, aby v pokoji a míru mohl očekávat příchod nejkrásnějších svátků naší doby. Což se přihodilo našemu nedostižnému bolševickému likvidátorovi, univerzitnímu profesorovi Častorálovi, jenž se tímto akademickým titulem sám obdařil a pak přivedl harvardskou likvidaci ke kolosálnímu krachu.
 

· Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!

(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak nějak).
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část druhá)

(15. 06. 2015) Přímo iluzionistický kousek se podařil Častorálovi v roce 2009, kterým by se pyšnil i sám mág David Copperfield.
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část první)

(28. 05. 2014) Na nekonečnou a stále beznadějnější harvardskou likvidaci reagují akcionáři s rostoucím pobouřením. Současně se ptají, jak mohl soud v roce 2000 pověřit likvidací zcela neschopného Z. Častorála, ještě k tomu ve společnosti HPH, postižené největší privatizační loupeží v České republice, navíc organizovanou bývalými příslušníky StB a komunistickými nomenklaturními činiteli. Zároveň se ptají, kdo vlastně Z. Častorál je a na základě jakých předpokladů se vůbec mohl stát likvidátorem HPH.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly dvě

Seznam Koženého zrušených společností z kyperského rejstříku obchodních společnosti, k čemuž mělo dojít dne 23. 3. 2015.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly jen dvě

(05. 05. 2015) V minulých dnech získala OSMA z kyperského rejstříku obchodních společností mimořádně zajímavou informaci pro akcionáře HPH. Ze třinácti Koženého kyperských společností, které na Kypru žalují trusty o výplatu podílů, bylo jedenáct zrušeno. Důvodem mělo být, že zrušené společnosti neměly déle než rok ředitele. Aktivní tak zůstaly jen společnosti Frabran Holdings a Husky Trading, do kterých byli tři dny před zrušením jmenováni noví ředitelé.
 

Odvolávání nuceného správce na Kypru je ve finále?

(26. 03. 2015) V minulých dnech kyperský soud v Nikósii opět rozhodoval o čtyřech žádostech, které se týkají kyperských trustů. Nebyl ovšem vynesen jediný rozsudek, nicméně na 30. března 2015 byla odročena dvě jednání.
 

Další Častorálovy lži naplňují likvidační zůstatek

(11. 03. 2015) Svým dalším útočným a úderným stylem majitel kolotočového profesorského atestátu z Ukrajiny, soudem jmenovaný i soudem vyhozený likvidátor Častorál, učinil opět významný krok k naplnění harvardské likvidace. Deník E 15 zveřejnil článek o tom, že na Kypru vrcholí boj o pozůstatky HPH. Podle obsahu a vyjádření Častorála je namístě podezření, že jde o článek na Častorálovu objednávku a uváděná fakta, doprovázená likvidátorovými tvrzeními, jsou jen dalším důkazem hluboké pokleslosti české žurnalistiky.
 

Častorál ve své obvyklé formě

(26. 02. 2015) Tak náš ukrajinský kvaziprofesor Častorál opět ze sebe vyprodukoval jednu ze svých dalších hlubokých a samozřejmě brilantních analýz. Rozepsal se o pokusech přeběhlíků K. Staňka a J. Sedláčka zničit likvidaci HPH. Soudem jmenovaný Častorál však stojí dál jako skála, přeběhlíci se marně snaží, ať v Praze, nebo na dalekém Kypru, na jeho likvidátorovo břídilství přece nikdo nemá.

 

Další monumentální vítězství břídila Častorála

(23. 02. 2015) V létě minulého roku se akcionáři HPH mohli na internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ dočíst, jak úderně a útočně likvidátor Častorál zasáhl na Slovensku proti zastavení vyšetřování kauzy HPH. 
 

Ctihodný spolek Kožený, Častorál a Kaňovský se rozhodl, že zlikviduje likvidaci

(22. 02. 2015) Zásadní, přímo revoluční obrat nastal v již prakticky neexistující harvardské likvidaci. Vzdor přísné omertě vyšlo najevo zrození nové harvardské ctihodné společnosti, dnes již úzce spolupracujících excelentních expertů - V. Kožený, P. Kaňovský a Z. Častorál, jejichž jednoznačným cílem je zrušení blokace převodů akcií HPH.

 

Na Kypru jen odročení a stanovení termínů

(19. 02. 2015) V kauzách kyperských trustů nedošlo u soudu v Nikósii k žádnému vynesení rozsudku. Jak 9. 2. tak i 17. 2. 2015 soudní řízení skončila odročením nebo určením termínů pro vydání soudních pokynů. Pro žádost Daventree Trustees o odvolání nuceného správce soud stanovil termín na projednání této žádosti na 11. 3. 2015. Pokud jde o žádost HPH Cayman Limited vstoupit do řízení ve věci žaloby Koženého společností Frabran Holding a spol. na Daventree Trustees, soud rozhodl o odročení vydání soudních pokynů rovněž na 11. 3. 2015. Projednávání žádosti HPH Cayman Limited ve věci správy a řízení trustu č. 1 bylo odročeno a soud určil termín pro vydání soudních pokynů na 27. 2. 2015.
 

Častorál bojuje o trusty a ani o tom neví

(08. 02. 2015) Katastrofální situaci harvardské likvidace si akcionáři HPH začínají stále silněji uvědomovat, a proto své poslední naděje začali upínat k možnosti vyplácení podílů z kyperských trustů. Není proto od věci podezření, že tak dávají najevo i své přesvědčení – čím dál od Častorála jsou peníze, ve které doufají, tím větší může být pravděpodobnost, že k jejich výplatě dojde. Ovšem zcela marně požadují od likvidátora Častorála jakékoliv informace o stavu soudních řízení v Nikósii. Proto se stále častěji obracejí na OSMU, která naposledy informovala o soudních jednáních na Kypru, která na počátek tohoto roku byla stanovena. Takže stav je následující…

 

Na jediné možné řešení likvidace HPH je již zřejmě pozdě

(07. 02. 2015) Do již patnáctého roku častorálovské likvidační éry vstoupila společnost HPH A není to pro pokračování nekonečného břídilství soudem jmenovaného likvidátora a nanejvýš pochybného ukrajinského profesora Častorála, vstup právě nejpříznivější. Již konec uplynulého roku předznamenal pro Častorála doslova katastrofu, když ztrátou objektu Ohradní přišel o poslední příjem pro HPH. Takže insolvence už přestala klepat na harvardská vrata a doslova je neúprosně rozráží.
 

Hlas akcionářů HPH podporuje Koženého!

(23. 01. 2015) Od chvíle, kdy na poslední VH likvidátor prohlásil, že je nutné zrušit platnost předběžného opatření zakazujícího převody, tedy obchodování s akciemi HPH, aktivity V. Koženého značně vzrostly.  Jak by ne - vidina, že by se s přispěním Častorála (jistě nechtěným) mohl opět zmocnit společnosti HPH, Koženého v jeho bahamském azylu doslova vyburcovaly.
 

Jak Kožený nikoho neokradl a proč se Častorál „nevymezil“

(17. 01. 2015) Když na ekonomické konferenci k 25 letům svobodného podnikání bývalý prezident V. Klaus veřejně prohlásil „Kožený v Česku nikoho neokradl“, dalo se s jistotou očekávat, že se proti jeho výroku „vymezí“ (jeho oblíbený termín) harvardský likvidátor Častorál. Očekávání zcela logické, vždyť on sám neustále vyzývá a útočně bouří, proč se představenstvo a dozorčí rada (i když jejich členové prý nebyli nikdy platně zvolení, jak Častorál tvrdí) „nevymezují“ proti všem zaprodancům, přisluhovačům a přeběhlíkům, kteří usilují o legalizaci majetku, ukradeného Koženým a Vostrým.
 

Další skvělý Častorálův úspěch

(15. 01. 2015) Po čtyřech měsících bylo obnoveno telefonní spojení s  kanceláří HPH a je to další obdivuhodný, přímo profesorský, úspěch likvidátora Častorála. Údajná technická závada sice nebyla odstraněna, ale podařilo se obnovit komunikaci s akcionáři na jiné lince. Stalo se tak zásluhou mimořádného úderného a útočného úsilí celého elitního týmu Častorálových expertů.