aktuality

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

· Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)

(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat harvardské akcionáře.
 

· Když Častorál začne podávat návrhy

(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
 

· Častorálův předčasný Ježíšek

(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí, k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek, přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a nefalšovaného likvidačního potěšení.
 

· Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost

(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch, místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun. Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
 

· Právníci HPH nečekali ani na usnesení

(09. 12. 2016) V pátek 9. 12. 2016 projednával pražský Vrchní soud Častorálovo odvolání proti usnesení Městského soudu, který do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. Po řízení, které trvalo dvě hodiny, odvolací senát řízení odročil na 19. 12. 2016 s tím, že se potřebuje ještě seznámit s dalšími dokumenty. 19. 12. 2016 pak půjde jen o vynesení usnesení a již žádné projednávání věci. Zajímavostí bylo, že když senát vyhlásil přestávku pro poradu, oba právní zástupci jak společnosti HPH, tak i Častorála, soudní jednání opustili, aniž vyčkali závěru, ke kterému odvolací soud dospěl. Prý že nutně musí být někde jinde. Jako kdyby je verdikt soudu vůbec nezajímal, nebo snad jsou nadáni věšteckými schopnostmi? K podrobnostem tohoto jednání se OSMA ještě vrátí.
 

· Častorál musí zaplatit 344 tisíc

(01. 12. 2016) Nastává doba adventní, tedy čas radostného očekávání a předvánoční pokojné nálady. Není však každému dáno, aby v pokoji a míru mohl očekávat příchod nejkrásnějších svátků naší doby. Což se přihodilo našemu nedostižnému bolševickému likvidátorovi, univerzitnímu profesorovi Častorálovi, jenž se tímto akademickým titulem sám obdařil a pak přivedl harvardskou likvidaci ke kolosálnímu krachu.
 

· Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!

(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak nějak).
 

Jak Častorál objevil tajemnou „kritickou chvíli“

(08. 10. 2015) Tak nám v úterý likvidační profesor Častorál vystoupil ze své skrýše a objevil se na televizní obrazovce. Bylo zřejmé, že neodolá, aby svou rozhodnou, údernou tvář, vzdorující se záviděníhodným odhodláním všem harvardským protivenstvím, opět ukázal veřejnosti, zvláště pak v televizi. A předvedl, jak udatně odolává především oběma přeběhlíkům K. Staňkovi a J. Sedláčkovi, jimiž si likvidátor nahradil bývalé úhlavní škůdce harvardské likvidace, pravomocně odsouzené zločince Koženého a Vostrého. Těm pak Častorál, zřejmě po pečlivých a rozsáhlých analýzách, již v létě přisoudil jen podřadnou roli prakticky neškodných otců zakladatelů.
 

Trapné konce Častorálovy desetileté likvidace světlých zítřků (dokončení)

(24. 09. 2015) Možná ničemu neuškodí ještě stručná zmínka, co Harvard a jeho akcionáře stálo souzení o Aspen za březen až květen 2015. Jen firma prof. A. Bělohlávka za své služby fakturovala celkem 785 491 Kč (z toho za květen 520 491 Kč). Kolik asi za ty tři měsíce stály služby advokátní kanceláře najaté v USA? Ovšem newyorský soud zase 29. července 2015 vydal příkaz, že HPH musí složit kauci 660 000 dolarů (16 milionů korun), aby řízení o nároku HPH na zisk z prodeje aspenské chaty mohlo pokračovat.
 

Trapné konce Častorálovy desetileté likvidace světlých zítřků (část 1.)

(23. 09. 2015) Byly to dva týdny marného čekání, zda se likvidátor Zdeněk Častorál omluví harvardským akcionářům i s vysvětlením svého nepřijatelného ignorování nedávné valné hromady, přestože o to byl požádán představenstvem společnosti. Nakonec co očekávat od bolševického vysloužilého vnitráka z Vysoké školy SNB, ukrajinského profesora s nanejvýš pochybným atestátem, prezidenta pofiderní Komory správců majetku, zástupce HPH v daňových záležitostech (jmenován Finančním úřadem pro Prahu 4), údajného mezinárodního likvidátora pro teritorium Kajmanských ostrovů, nositele čtyř soudních „atestátů“ (rozuměj rozsudků), potvrzujících jeho nevídané, vpravdě totální břídilství.
 

Na Kypru zatím stále žádné rozhodnutí

(15. 09. 2015) Z informací, které OSMA získala, je zcela zřejmé, že na Kypru u Okresního soudu v Nikósii v soudních řízeních kolem trustu č. 1 a trustu č. 2 a také v odvolání soudem jmenovaného nuceného správce, nedošlo v tomto roce k žádnému zásadnímu rozhodnutí. Spíše jen k vydávání nových soudních pokynů a určování dalších termínů.
 

Častorál na VH nepřišel, Kaňovský jej nahradil

(09. 09. 2015) Valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci za rok 2014, svolaná představenstvem společnosti, se konala v pondělí 7. září 2015 v Praze. Program jednání, zveřejněný na internetových stránkách představenstva, byl zcela běžný, až na změny stanov společnosti a volbu členů orgánů. 

 

Veletrh prolhanosti a ignorance Častorálova sekretariátu

(04. 09. 2015) Svolání valné hromady HPH přimělo poslední subjekty, obhajující naprostou neschopnost likvidátora Častorála, k záplavě až neuvěřitelných pitomostí, prokládaných systematickou patologickou prolhaností. 
 

Proč má finanční úřad pochybnosti o daňovém přiznání HPH?

(03. 09. 2015) Do problémů, jak zaplatit kauci 660 tisíc dolarů, požadovanou newyorským soudem ve věci Aspen a také do intenzivních příprav na valnou hromadu HPH, zasáhla soudem jmenovanému likvidátorovi Častorálovi další nepříjemná zpráva. 
 

Informace pro vytěsněné akcionáře Živnostenské banky

(03. 08. 2015) Pražský Vrchní soud rozhodl po přezkoumání přiměřenosti protiplnění za vytěsněné akcie Živnostenské banky, že přiměřené protiplnění mělo být ve výši 5 537 Kč. Rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné. Tímto rozhodnutím má žalovaná strana povinnost vytěsněným akcionářům doplatit 537 Kč na akcii. Podle informace z UniCredit Bank je třeba, aby se vytěsnění akcionáři k vyžádání doplatku dostavili na kteroukoliv pobočku UniCredit Bank, vyplnili, nebo odevzdali vyplněný stručný formulář „Oznámení o bankovním spojení žadatele o výplatu doplatku…“ a předložili průkaz totožnosti. Ve formuláři je také požadavek, že žadatel souhlasí s vyhotovením kopie svého průkazu totožnosti. Kdo by nesouhlasil, pak musí předložit vyplněný formulář s notářsky ověřeným podpisem.
 
Ve formuláři také není uvedeno, že žadatel požaduje s výplatou doplatku rovněž úroky z prodlení. Tento požadavek tedy musí žadatel do formuláře sám doplnit.
(formulář je připojen ke stažení)
 

Jak se stala zpráva o kauci poplašnou zprávou

(02. 08. 2015) Po zveřejnění informace, že soud v New Yorku požaduje po společnosti HPH složení kauce 660 tisíc dolarů ve věci Aspen, aby mohlo řízení pokračovat, obdrželo představenstvo od akcionáře Kaňovského jakýsi přípis „Podněty k HPH“.

 

Úder přichází z New Yorku - do insolvence za 15 miliónů?

(30. 07. 2015) Vzhledem k tomu, že likvidátor Častorál utajuje, co může, se OSMA snažila, získal aktuální informace ze soudního řízení v New Yorku, kde Častorál žaluje Koženého a společnost Landlocked o zisk 21 miliónů dolarů z prodeje chaty v Aspenu.

 

Co nového na Kypru

(23. 07. 2015) Ještě před začátkem obvyklých dvouměsíčních prázdnin, ke kterým se kyperské soudy odebraly, byla v Nicosii opět odložena jedna z kyperských kauz.

 

Častorálův soubor lží, nazvaný Výroční zpráva a 150 milionů za likvidaci

(23. 07. 2015) Svůj každoroční povinný pamflet, nazvaný Výroční zpráva, údajný profesor Častorál v minulých dnech založil do Sbírky listin. Jak se dalo očekávat, pustil opět naplno uzdu své patologické prolhanosti, proto mu zřejmě nebylo doporučeno, aby se něčím takovým pochlubil i na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“. O skutečném stavu společnosti HPH pochopitelně ani zmínka. Z účetní závěrky se akcionáři mohou dozvědět jediné – v roce 2014 Častorál utratil 8 miliónů (za co?), takže v kase 1. 1. 2015 zůstalo pouhých 5 miliónů. Aby byl výčet Častorálova hospodaření kompletní je třeba uvést, že od roku 2004 do roku 2014 včetně, již rozházel zhruba 150 milionů korun, bez jakéhokoliv zisku pro společnost HPH.

 

Častorálova likvidace již stála společnost HPH 140 miliónů (místo aby majetek společnosti shromažďoval, tak jej rozprodává)

(01. 07. 2015) Tak nastal 30. červen 2015, očekávaný den, kdy likvidátor Častorál byl povinen do Sbírky listin založit auditovanou účetní závěrku HPH, která ukáže, kolik dalších miliónů utopil provozováním něčeho, co svou absolutní neschopností proměnil v naprosto totální zlikvidování Harvardského holdingu. Zřejmě mu nikdo nevyložil poslání likvidátora – nakonec, i kdyby vyložil, bylo by to zcela zbytečné.